Advanced

Rapportering av intellektuellt kapital i Sydafrika- från företagens och investerarnas perspektiv

de Geer, Carl LU ; Ringnér, Josefine LU and Rydholm, Hanna LU (2018) FEKH69 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Rapportering av intellektuellt kapital i Sydafrika - från företagens och
investerarnas perspektiv; en kvantitativ studie i en tillväxtekonomi Seminariedatum: 2018-06-01
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp Författare: Hanna Rydholm, Josefine Ringnér och Carl De Geer Handledare: Kristina Artsberg
Nyckelord: Intellektuellt kapital, Investerare, Humankapital, Strukturkapital, Relationellt kapital, Sydafrika, Årsrapporter, Icke-finansiell information, Frivillig rapportering, Analytikerrapporter
Syfte: Studien syftar till att bidra med information om vad företag i tillväxtekonomin Sydafrika rapporterar om intellektuellt kapital och vilken information investerare anser vara relevant. Vidare... (More)
Uppsatsens titel: Rapportering av intellektuellt kapital i Sydafrika - från företagens och
investerarnas perspektiv; en kvantitativ studie i en tillväxtekonomi Seminariedatum: 2018-06-01
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp Författare: Hanna Rydholm, Josefine Ringnér och Carl De Geer Handledare: Kristina Artsberg
Nyckelord: Intellektuellt kapital, Investerare, Humankapital, Strukturkapital, Relationellt kapital, Sydafrika, Årsrapporter, Icke-finansiell information, Frivillig rapportering, Analytikerrapporter
Syfte: Studien syftar till att bidra med information om vad företag i tillväxtekonomin Sydafrika rapporterar om intellektuellt kapital och vilken information investerare anser vara relevant. Vidare syftar studien till att identifiera skillnader mellan dessa två perspektiv samt söka förklaringar på dessa skillnader. Vår förhoppning är att resultaten kan bidra till en mer effektiv kapitalmarknad och till den normbildande diskussionen om intellektuellt kapital.
Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod där innehållsanalys utförts på årsrapporter och analytikers rapporter för företag noterade på Johannesburgs börs. Rapporterna genomsöktes efter indikatorer på kategorier kopplade till intellektuellt kapital och insamlad data analyserades med ett statistiskt hypotestest.
Teori: För att analysera empirin och besvara frågeställningarna användes formella teorier innefattande: intressentteori, legitimitetsteori och isomorfism. Dessa kompletterades med substantiell teori för det empiriska området, främst bestående av tidigare studier om rapportering av intellektuellt kapital och dess relevans för investerare.
Empiri & Analys: Empirin visar att företagen huvudsakligen rapporterar kring humankapital, medan investerare finner relationellt kapital mest relevant. De tre kategorier som rapporteras mest om var Strategy, Customers och Employees (other), medan de mest relevanta kategorierna är Market share, Strategy och Management team. I majoriteten av de kategorier som undersöktes förekommer skillnader mellan vad företagen rapporterar och vad investerarna finner relevant.
Slutsats: Humankapital väger tungt i företagens rapportering, medan relationellt kapital är mest relevant hos investerarna. Flera skillnader identifieras mellan företagens rapportering och vad investerarnas anser vara relevant. Vår studie är den första som jämför både företagens och investerarnas perspektiv på intellektuellt kapital på den sydafrikanska marknaden. Generaliserbarheten är därmed begränsad, men de omfattande skillnader som identifieras tydliggör behovet av fler studier avseende rapportering av intellektuellt kapital i tillväxtekonomier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
de Geer, Carl LU ; Ringnér, Josefine LU and Rydholm, Hanna LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intellektuellt kapital, Investerare, Humankapital, Strukturkapital, Relationellt kapital, Sydafrika, Årsrapporter, Icke-finansiell information, Frivillig rapportering, Analytikerrapporter
language
Swedish
id
8952869
date added to LUP
2018-07-05 11:58:41
date last changed
2018-07-05 11:58:41
@misc{8952869,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Rapportering av intellektuellt kapital i Sydafrika - från företagens och
investerarnas perspektiv; en kvantitativ studie i en tillväxtekonomi Seminariedatum: 2018-06-01
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp Författare: Hanna Rydholm, Josefine Ringnér och Carl De Geer Handledare: Kristina Artsberg
Nyckelord: Intellektuellt kapital, Investerare, Humankapital, Strukturkapital, Relationellt kapital, Sydafrika, Årsrapporter, Icke-finansiell information, Frivillig rapportering, Analytikerrapporter
Syfte: Studien syftar till att bidra med information om vad företag i tillväxtekonomin Sydafrika rapporterar om intellektuellt kapital och vilken information investerare anser vara relevant. Vidare syftar studien till att identifiera skillnader mellan dessa två perspektiv samt söka förklaringar på dessa skillnader. Vår förhoppning är att resultaten kan bidra till en mer effektiv kapitalmarknad och till den normbildande diskussionen om intellektuellt kapital.
Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod där innehållsanalys utförts på årsrapporter och analytikers rapporter för företag noterade på Johannesburgs börs. Rapporterna genomsöktes efter indikatorer på kategorier kopplade till intellektuellt kapital och insamlad data analyserades med ett statistiskt hypotestest.
Teori: För att analysera empirin och besvara frågeställningarna användes formella teorier innefattande: intressentteori, legitimitetsteori och isomorfism. Dessa kompletterades med substantiell teori för det empiriska området, främst bestående av tidigare studier om rapportering av intellektuellt kapital och dess relevans för investerare.
Empiri & Analys: Empirin visar att företagen huvudsakligen rapporterar kring humankapital, medan investerare finner relationellt kapital mest relevant. De tre kategorier som rapporteras mest om var Strategy, Customers och Employees (other), medan de mest relevanta kategorierna är Market share, Strategy och Management team. I majoriteten av de kategorier som undersöktes förekommer skillnader mellan vad företagen rapporterar och vad investerarna finner relevant.
Slutsats: Humankapital väger tungt i företagens rapportering, medan relationellt kapital är mest relevant hos investerarna. Flera skillnader identifieras mellan företagens rapportering och vad investerarnas anser vara relevant. Vår studie är den första som jämför både företagens och investerarnas perspektiv på intellektuellt kapital på den sydafrikanska marknaden. Generaliserbarheten är därmed begränsad, men de omfattande skillnader som identifieras tydliggör behovet av fler studier avseende rapportering av intellektuellt kapital i tillväxtekonomier.},
 author    = {de Geer, Carl and Ringnér, Josefine and Rydholm, Hanna},
 keyword   = {Intellektuellt kapital,Investerare,Humankapital,Strukturkapital,Relationellt kapital,Sydafrika,Årsrapporter,Icke-finansiell information,Frivillig rapportering,Analytikerrapporter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rapportering av intellektuellt kapital i Sydafrika- från företagens och investerarnas perspektiv},
 year     = {2018},
}