Advanced

Resultatmanipulering bland svenska företag före konkurs

Israelsson, Andreas LU ; Eriksson, Felix LU and Sparrings, Casper LU (2018) FEKH69 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag resultatmanipulerar åren innan konkurs. Dessutom syftar denna studie till att undersöka om mängden resultatmanipulering åren innan konkurs korrelerar med hur kapitalintensiva företagen är och med företagens storlek.

Metod: Studien har använt den modifierade Jones-modellen för att mäta mängden resultatmanipulering bland 738 svenska aktiebolag fyra år innan de gått i konkurs. Samtliga undersökta företag har gått i konkurs mellan åren 2008-2017.

Teoretiska perspektiv: Denna studien grundar sig i definitionen av resultatmanipulering som myntades i Healy & Wahlen (1999). Tidigare studier används sedan som underlag för studiens hypotesformuleringar.

Empiri: Studien... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag resultatmanipulerar åren innan konkurs. Dessutom syftar denna studie till att undersöka om mängden resultatmanipulering åren innan konkurs korrelerar med hur kapitalintensiva företagen är och med företagens storlek.

Metod: Studien har använt den modifierade Jones-modellen för att mäta mängden resultatmanipulering bland 738 svenska aktiebolag fyra år innan de gått i konkurs. Samtliga undersökta företag har gått i konkurs mellan åren 2008-2017.

Teoretiska perspektiv: Denna studien grundar sig i definitionen av resultatmanipulering som myntades i Healy & Wahlen (1999). Tidigare studier används sedan som underlag för studiens hypotesformuleringar.

Empiri: Studien bygger på bokslutsdata hämtad från databasen Retriever Business. Multipla linjära regressionsanalyser, där den modifierade Jones-modellen har använts som regressionsmodell, har genomförts för att mäta mängden resultatmanipulering. Därefter presenteras korrelationen mellan mängden resultatmanipulering och andelen anläggningstillgångar (benämns som kapitalintensitet) samt omsättning.

Slutsatser: En slutsats som kan dras från denna studie är att svenska företag signifikant manipulerar upp sitt resultat under samtliga fyra år innan de går i konkurs. Studien kan dessutom dra slutsatsen att det finns en signifikant positiv korrelation mellan företags andel anläggningstillgångar (kapitalintensitet) och mängden resultatmanipulering. Studien finner också att det finns en signifikant korrelation mellan företags omsättning och mängden resultatmanipulering. Denna korrelation är negativ under ett, två och fyra år innan konkurs, medan den är positiv under det tredje året. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this study is to examine if Swedish companies perform earnings management four years prior to filing for bankruptcy. This study also aims to examine whether the amount of earnings management before bankruptcy correlates with how capital intense the companies are and the size of the companies.

Methodology: The modified Jones model has been used to measure the amount of earnings management among 738 Swedish limited companies four years prior to filing for bankruptcy. All the companies in this study have went bankrupt between the years 2008-2017.

Theoretical perspectives: This study is based on the definition of earnings management presented in Healy & Wahlen (1999). Previous studies have then been used as the... (More)
Purpose: The purpose of this study is to examine if Swedish companies perform earnings management four years prior to filing for bankruptcy. This study also aims to examine whether the amount of earnings management before bankruptcy correlates with how capital intense the companies are and the size of the companies.

Methodology: The modified Jones model has been used to measure the amount of earnings management among 738 Swedish limited companies four years prior to filing for bankruptcy. All the companies in this study have went bankrupt between the years 2008-2017.

Theoretical perspectives: This study is based on the definition of earnings management presented in Healy & Wahlen (1999). Previous studies have then been used as the basis for this study's hypotheses.

Empirical foundation: The empirical foundation is based on financial statements obtained from the database Retriever Business. Multiple linear regressions, where the modified Jones model has been used as the regression model, has been conducted to measure the amount of earnings management. Thereafter, the correlation between the amount of earnings management and the proportion of non-current assets (referred to as capital intensity ratio) as well as revenue are presented.

Conclusions: A conclusion that can be drawn from this study is that Swedish limited companies significantly manipulate their results for all four years before they file for bankruptcy. In addition, the study can conclude that there is a significant positive correlation between the companies’ capital intensity ratio and the amount of earnings management. The study also finds a significant correlation between the companies' revenue and the amount of earnings management. This correlation is negative in one, two and four years before bankruptcy, and positive in the third year. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Israelsson, Andreas LU ; Eriksson, Felix LU and Sparrings, Casper LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resultatmanipulering, diskretionära periodiseringar, konkurs, modifierade Jones-modellen, svenska företag
language
Swedish
id
8953095
date added to LUP
2018-07-03 12:23:45
date last changed
2018-07-03 12:23:45
@misc{8953095,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag resultatmanipulerar åren innan konkurs. Dessutom syftar denna studie till att undersöka om mängden resultatmanipulering åren innan konkurs korrelerar med hur kapitalintensiva företagen är och med företagens storlek.

Metod: Studien har använt den modifierade Jones-modellen för att mäta mängden resultatmanipulering bland 738 svenska aktiebolag fyra år innan de gått i konkurs. Samtliga undersökta företag har gått i konkurs mellan åren 2008-2017.

Teoretiska perspektiv: Denna studien grundar sig i definitionen av resultatmanipulering som myntades i Healy & Wahlen (1999). Tidigare studier används sedan som underlag för studiens hypotesformuleringar.

Empiri: Studien bygger på bokslutsdata hämtad från databasen Retriever Business. Multipla linjära regressionsanalyser, där den modifierade Jones-modellen har använts som regressionsmodell, har genomförts för att mäta mängden resultatmanipulering. Därefter presenteras korrelationen mellan mängden resultatmanipulering och andelen anläggningstillgångar (benämns som kapitalintensitet) samt omsättning.

Slutsatser: En slutsats som kan dras från denna studie är att svenska företag signifikant manipulerar upp sitt resultat under samtliga fyra år innan de går i konkurs. Studien kan dessutom dra slutsatsen att det finns en signifikant positiv korrelation mellan företags andel anläggningstillgångar (kapitalintensitet) och mängden resultatmanipulering. Studien finner också att det finns en signifikant korrelation mellan företags omsättning och mängden resultatmanipulering. Denna korrelation är negativ under ett, två och fyra år innan konkurs, medan den är positiv under det tredje året.},
 author    = {Israelsson, Andreas and Eriksson, Felix and Sparrings, Casper},
 keyword   = {Resultatmanipulering,diskretionära periodiseringar,konkurs,modifierade Jones-modellen,svenska företag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resultatmanipulering bland svenska företag före konkurs},
 year     = {2018},
}