Advanced

Does Generation Y exist?

Nystén, Maria LU ; Volkova, Alexandra LU and Söderling Petersson, Ida LU (2018) FEKH49 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Finns Generation Y ? - En studie om chefers upplevelser av Generation Y i bankbranschen
Seminariedatum: 31 maj 2018
Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i organisation & ledarskap, 15 högskolepoäng
Författare: Maria Nystén, Ida Söderling Petersson & Alexandra Volkova
Handledare: Olof Hallonsten
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet
Nyckelord: Generation Y, Arbetsmotivation, Millennials, Situationsanpassat ledarskap, Ledarskap
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer inom banksektorn uppfattar sina anställda inom Generation Y.
Metod och teoretisk referensram: Studien använder en kvalitativ metod där data har samlats in genom... (More)
Examensarbetets titel: Finns Generation Y ? - En studie om chefers upplevelser av Generation Y i bankbranschen
Seminariedatum: 31 maj 2018
Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i organisation & ledarskap, 15 högskolepoäng
Författare: Maria Nystén, Ida Söderling Petersson & Alexandra Volkova
Handledare: Olof Hallonsten
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet
Nyckelord: Generation Y, Arbetsmotivation, Millennials, Situationsanpassat ledarskap, Ledarskap
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer inom banksektorn uppfattar sina anställda inom Generation Y.
Metod och teoretisk referensram: Studien använder en kvalitativ metod där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta olika chefer från storbanker med erfarenhet av att leda Generation Y. Datan har därefter tolkats med hjälp av vårt empiriska material.
Slutsats: Studiens slutsatser bestrider tidigare forskning om Generation Ys egenskaper samt motivationsfaktorer och menar att Generation Y inte existerar bland anställda på svenska storbanker. Från de intervjuer som gjorts med kontorschefer kan vi se att Generation Ys specifika karaktäristiska drag och motivationsfaktorer främst är drivna av individens egna personlighet. (Less)
Popular Abstract
Methodology and theoretical reference framework: The study uses a qualitative method where data has been collected through semi structured interviews with eight different managers from major banks with the experience of leading the youngest and newest generation in the labor market, Generation Y. The data has since been interpreted using our empirical material.
Conclusion: The conclusions of the study disputes previous research on Generation Y's characteristics as well as motivational factors, meaning that Generation Y does not exist among employees in Swedish major banks. From the interviews made with managers, we can see that Generation Y's specific characteristic features and motivational factors are driven primarily by the... (More)
Methodology and theoretical reference framework: The study uses a qualitative method where data has been collected through semi structured interviews with eight different managers from major banks with the experience of leading the youngest and newest generation in the labor market, Generation Y. The data has since been interpreted using our empirical material.
Conclusion: The conclusions of the study disputes previous research on Generation Y's characteristics as well as motivational factors, meaning that Generation Y does not exist among employees in Swedish major banks. From the interviews made with managers, we can see that Generation Y's specific characteristic features and motivational factors are driven primarily by the individual's own personality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nystén, Maria LU ; Volkova, Alexandra LU and Söderling Petersson, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
A study of managers' experiences of Generation Y in the banking industry
course
FEKH49 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generation Y, Work Motivation, Millennials, Situational Leadership, Leadership
language
Swedish
id
8953148
date added to LUP
2018-06-27 15:06:25
date last changed
2018-06-27 15:06:25
@misc{8953148,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Finns Generation Y ? - En studie om chefers upplevelser av Generation Y i bankbranschen
Seminariedatum: 31 maj 2018 	
Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i organisation & ledarskap, 15 högskolepoäng
Författare: Maria Nystén, Ida Söderling Petersson & Alexandra Volkova
Handledare: Olof Hallonsten				
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet		
Nyckelord: Generation Y, Arbetsmotivation, Millennials, Situationsanpassat ledarskap, Ledarskap		
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer inom banksektorn uppfattar sina anställda inom Generation Y. 								
Metod och teoretisk referensram: Studien använder en kvalitativ metod där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta olika chefer från storbanker med erfarenhet av att leda Generation Y. Datan har därefter tolkats med hjälp av vårt empiriska material.				
Slutsats: Studiens slutsatser bestrider tidigare forskning om Generation Ys egenskaper samt motivationsfaktorer och menar att Generation Y inte existerar bland anställda på svenska storbanker. Från de intervjuer som gjorts med kontorschefer kan vi se att Generation Ys specifika karaktäristiska drag och motivationsfaktorer främst är drivna av individens egna personlighet.},
 author    = {Nystén, Maria and Volkova, Alexandra and Söderling Petersson, Ida},
 keyword   = {Generation Y,Work Motivation,Millennials,Situational Leadership,Leadership},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Does Generation Y exist?},
 year     = {2018},
}