Advanced

Marknadsplanering för e-handelsföretag

Borgström, Pernilla LU ; Birgander, Ellinor LU and Melovic, Antonia LU (2018) FEKH29 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Nyckelord: Marknadsplanering, e-handel, situationsanalys, marknadsföringsstrategi,
marknadsföringstaktik

Syfte: Syftet med rapporten är att studera hur företag verksamma inom e-handeln arbetar med marknadsplanering när det kommer till situationsanalys, marknadsföringsstrategi samt marknadsföringstaktik.

Metod: Med ett interpretativistiskt perspektiv har en kvalitativ studie i form av fyra djupgående intervjuer med fem chefer inom marknadsföring genomförts. Intervjupersonerna besitter en hög position inom det valda marknadsområdet och ger därför hög legitimitet. Med en induktiv forskningsansats har den valda forskningsfrågan undersökts. De sekundärkällor som ligger till grund för analys och slutsats är böcker, vetenskapliga artiklar... (More)
Nyckelord: Marknadsplanering, e-handel, situationsanalys, marknadsföringsstrategi,
marknadsföringstaktik

Syfte: Syftet med rapporten är att studera hur företag verksamma inom e-handeln arbetar med marknadsplanering när det kommer till situationsanalys, marknadsföringsstrategi samt marknadsföringstaktik.

Metod: Med ett interpretativistiskt perspektiv har en kvalitativ studie i form av fyra djupgående intervjuer med fem chefer inom marknadsföring genomförts. Intervjupersonerna besitter en hög position inom det valda marknadsområdet och ger därför hög legitimitet. Med en induktiv forskningsansats har den valda forskningsfrågan undersökts. De sekundärkällor som ligger till grund för analys och slutsats är böcker, vetenskapliga artiklar samt rapporter. Detta i kombination med primärkällor i form av djupgående intervjuer.

Teoretiska perspektiv: De teorier som lyfts är huvudsakligen tre delar av marknadsplanering; situationsanalys, marknadsföringsstrategi och marknadsföringstaktik.

Empiri: Den empiri som samlats in är baserad på fyra djupgående intervjuer från olika e-handelsföretag. Intervjupersonerna arbetar med marknadsplanering. Intervjuerna har varierat i tid, mellan 62 minuter till 75 minuter.

Slutsats: De teorier som valts ut har i kombination med det empiriska material som samlats in bidragit till insikter gällande marknadsplanering för e-handelsföretag. De mest centrala slutsatserna är att e-handelsföretag behöver studera och arbeta med teknologiska faktorer för att lyckas inta en differentierad positionering. Även krävs resurser för att e-handelsföretag ska lyckas etablera sig på en global marknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgström, Pernilla LU ; Birgander, Ellinor LU and Melovic, Antonia LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsplanering, e-handel, situationsanalys, marknadsföringsstrategi, marknadsföringstaktik
language
Swedish
id
8953535
date added to LUP
2018-07-05 09:29:31
date last changed
2018-07-05 09:29:31
@misc{8953535,
 abstract   = {Nyckelord: Marknadsplanering, e-handel, situationsanalys, marknadsföringsstrategi,
marknadsföringstaktik

Syfte: Syftet med rapporten är att studera hur företag verksamma inom e-handeln arbetar med marknadsplanering när det kommer till situationsanalys, marknadsföringsstrategi samt marknadsföringstaktik.

Metod: Med ett interpretativistiskt perspektiv har en kvalitativ studie i form av fyra djupgående intervjuer med fem chefer inom marknadsföring genomförts. Intervjupersonerna besitter en hög position inom det valda marknadsområdet och ger därför hög legitimitet. Med en induktiv forskningsansats har den valda forskningsfrågan undersökts. De sekundärkällor som ligger till grund för analys och slutsats är böcker, vetenskapliga artiklar samt rapporter. Detta i kombination med primärkällor i form av djupgående intervjuer.

Teoretiska perspektiv: De teorier som lyfts är huvudsakligen tre delar av marknadsplanering; situationsanalys, marknadsföringsstrategi och marknadsföringstaktik.

Empiri: Den empiri som samlats in är baserad på fyra djupgående intervjuer från olika e-handelsföretag. Intervjupersonerna arbetar med marknadsplanering. Intervjuerna har varierat i tid, mellan 62 minuter till 75 minuter.

Slutsats: De teorier som valts ut har i kombination med det empiriska material som samlats in bidragit till insikter gällande marknadsplanering för e-handelsföretag. De mest centrala slutsatserna är att e-handelsföretag behöver studera och arbeta med teknologiska faktorer för att lyckas inta en differentierad positionering. Även krävs resurser för att e-handelsföretag ska lyckas etablera sig på en global marknad.},
 author    = {Borgström, Pernilla and Birgander, Ellinor and Melovic, Antonia},
 keyword   = {Marknadsplanering,e-handel,situationsanalys,marknadsföringsstrategi,marknadsföringstaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsplanering för e-handelsföretag},
 year     = {2018},
}