Advanced

Viljan att närma sig framtida reklam

Schultz, Amanda LU ; Elofsson, David LU and Åkerstrand, Oskar LU (2018) FEKH29 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Viljan att närma sig

Seminariedatum: 2018-06-01

Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp.

Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand,

Handledare: Jens Hultman

Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y

Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teori inom reklamkapital, mottagarvärde, konsumenters inställning till reklam, viljan... (More)
Titel: Viljan att närma sig

Seminariedatum: 2018-06-01

Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp.

Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand,

Handledare: Jens Hultman

Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y

Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teori inom reklamkapital, mottagarvärde, konsumenters inställning till reklam, viljan att närma sig framtida reklam och reklaminnehåll.

Metod: Studien utgick från en kvantitativ metod för att undersöka om ett samband mellan kunders inställning till reklam och viljan att närma sig framtida reklam kunde urskiljas och om detta påverkades av reklamkapital samt reklamutformning. Denna metod innebar en kvantifiering av den insamlade datan som sedan genomgick analys för att kunna förkasta eller acceptera hypoteserna.

Resultat och slutsats: Allmän reklaminställning och reklamkapital påverkar viljan att närma sig framtida reklam medan reklaminnehåll utifrån vår studie inte kan sägas göra det. (Less)
Popular Abstract
Title: Willingness to approach

Seminar date: 2018-06-01

Course: FEKH29, Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level

Authors: David Elofsson, Amanda Schultz and Oskar Åkerstrand
Advisor: Jens Hultman

Key Words: Advertising equity, willingness to approach, affinity for advertising, advertising value, advertising appeal, Generation Y

Purpose: The purpose of this study is to examine to what extent different factors affect Generation Y's willingness to approach advertising, and how marketers can use this to make their advertising more effective. This is conducted through a quantitative study.

Theoretical Perspective: The study includes theory within advertising equity, advertising value,... (More)
Title: Willingness to approach

Seminar date: 2018-06-01

Course: FEKH29, Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level

Authors: David Elofsson, Amanda Schultz and Oskar Åkerstrand
Advisor: Jens Hultman

Key Words: Advertising equity, willingness to approach, affinity for advertising, advertising value, advertising appeal, Generation Y

Purpose: The purpose of this study is to examine to what extent different factors affect Generation Y's willingness to approach advertising, and how marketers can use this to make their advertising more effective. This is conducted through a quantitative study.

Theoretical Perspective: The study includes theory within advertising equity, advertising value, affinity for advertising, willingness to approach future advertising and advertising appeal.

Methodology: The study was conducted using a quantitative method. The relationship between Generation Y’s willingness to approach advertising, their general attitude towards advertising, advertising appeal and advertising equity was measured. The quantitative method involved collection of data, which outlined the base for analysis, and enabled an acceptance or rejection of the hypothesis.

Results and Conclusions: The results of the study showed that advertising equity and advertising attitude have an affect on consumers willingness to approach future advertising, while advertising appeal doesn’t. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schultz, Amanda LU ; Elofsson, David LU and Åkerstrand, Oskar LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y
language
Swedish
id
8953546
date added to LUP
2018-07-05 11:51:55
date last changed
2018-07-05 11:51:55
@misc{8953546,
 abstract   = {Titel: Viljan att närma sig

Seminariedatum: 2018-06-01

Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp.

Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand,

Handledare: Jens Hultman

Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y

Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teori inom reklamkapital, mottagarvärde, konsumenters inställning till reklam, viljan att närma sig framtida reklam och reklaminnehåll.

Metod: Studien utgick från en kvantitativ metod för att undersöka om ett samband mellan kunders inställning till reklam och viljan att närma sig framtida reklam kunde urskiljas och om detta påverkades av reklamkapital samt reklamutformning. Denna metod innebar en kvantifiering av den insamlade datan som sedan genomgick analys för att kunna förkasta eller acceptera hypoteserna.

Resultat och slutsats: Allmän reklaminställning och reklamkapital påverkar viljan att närma sig framtida reklam medan reklaminnehåll utifrån vår studie inte kan sägas göra det.},
 author    = {Schultz, Amanda and Elofsson, David and Åkerstrand, Oskar},
 keyword   = {Reklamkapital,viljan att närma sig reklam,reklaminställning,informativ och underhållande reklam,Generation Y},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Viljan att närma sig framtida reklam},
 year     = {2018},
}