Advanced

Konsten att attrahera, utveckla och behålla medarbetare – grunden till en varaktig konkurrensfördel?

Dalsjö Åström, Miriam LU ; Samberg, Jennie LU and Hellgren, Julia LU (2018) FEKH19 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar och bör arbeta för att behålla sitt humankapital, samt hur ett aktivt arbete med Strategic Human Resource Management kan bidra till organisationens förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar enligt Resource Based View. Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats. Det empiriska underlaget utgår från fallföretaget där datainsamlingen primärt samades in från semistrukturerade intervjuer. Studien tar utgångspunkt i RBV som beskriver företags förmåga att erhålla varaktiga konkurrensfördelar. Studien ämnar att fokusera på humankapital som resurs, där RBV i flera fall bedöms bristfällig. Författarna har därför valt att komplettera RBV med SHRM, som förlängs med... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar och bör arbeta för att behålla sitt humankapital, samt hur ett aktivt arbete med Strategic Human Resource Management kan bidra till organisationens förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar enligt Resource Based View. Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats. Det empiriska underlaget utgår från fallföretaget där datainsamlingen primärt samades in från semistrukturerade intervjuer. Studien tar utgångspunkt i RBV som beskriver företags förmåga att erhålla varaktiga konkurrensfördelar. Studien ämnar att fokusera på humankapital som resurs, där RBV i flera fall bedöms bristfällig. Författarna har därför valt att komplettera RBV med SHRM, som förlängs med Employer Branding och Talent Management. (Less)
Popular Abstract
This study aims to examine how an organization works and should work to retain their human capital and how active work with Strategic Human Resource Management can contribute to the organisations ability to obtain sustained competitive advantage according to the Resource Based View. The studie is based on qualitative character with an abductive reasoning on the emperical data where the main empirical collection consists of semi structured interviews. The studie is based on the RBV theory, which describes a company's ability to obtain a sustainable competitive advantage. The study aims to focus on the resource human capital, where RBV is in many cases could considered to be inadequate. The authors have therefore chosen to supplement RBV... (More)
This study aims to examine how an organization works and should work to retain their human capital and how active work with Strategic Human Resource Management can contribute to the organisations ability to obtain sustained competitive advantage according to the Resource Based View. The studie is based on qualitative character with an abductive reasoning on the emperical data where the main empirical collection consists of semi structured interviews. The studie is based on the RBV theory, which describes a company's ability to obtain a sustainable competitive advantage. The study aims to focus on the resource human capital, where RBV is in many cases could considered to be inadequate. The authors have therefore chosen to supplement RBV with SHRM, extended by Employer Branding and Talent Management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalsjö Åström, Miriam LU ; Samberg, Jennie LU and Hellgren, Julia LU
supervisor
organization
alternative title
The art to attract, develop and retain employees – a key for a sustainable competitive advantage?
course
FEKH19 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
RBV, Resource Based View, SHRM, Strategic Human Resource Management, varaktig konkurrensfördel, humankapital, mobilitet, sustainable competitive advantage, human capital, mobility
language
Swedish
id
8953825
date added to LUP
2018-07-05 13:26:08
date last changed
2018-07-05 13:26:08
@misc{8953825,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar och bör arbeta för att behålla sitt humankapital, samt hur ett aktivt arbete med Strategic Human Resource Management kan bidra till organisationens förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar enligt Resource Based View. Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats. Det empiriska underlaget utgår från fallföretaget där datainsamlingen primärt samades in från semistrukturerade intervjuer. Studien tar utgångspunkt i RBV som beskriver företags förmåga att erhålla varaktiga konkurrensfördelar. Studien ämnar att fokusera på humankapital som resurs, där RBV i flera fall bedöms bristfällig. Författarna har därför valt att komplettera RBV med SHRM, som förlängs med Employer Branding och Talent Management.},
 author    = {Dalsjö Åström, Miriam and Samberg, Jennie and Hellgren, Julia},
 keyword   = {RBV,Resource Based View,SHRM,Strategic Human Resource Management,varaktig konkurrensfördel,humankapital,mobilitet,sustainable competitive advantage,human capital,mobility},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsten att attrahera, utveckla och behålla medarbetare – grunden till en varaktig konkurrensfördel?},
 year     = {2018},
}