Advanced

3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar

Benatti, Simon LU ; Nordén, Amelie LU and Olsson, Jacob LU (2018) FEKH69 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen

Seminariedatum: 1 juni 2018.

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng

Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti

Handledare: Kristina Artsberg

Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet.

Syfte: Denna uppsats syftar till att utforska den ekonomiska redovisningsproblematik som kan uppstå när en oäkta bostadsrättsförening använder sig av 3D-bildning för att möjliggöra en klassificering som äkta privatbostadsföretag, samt att försöka klargöra denna process. Målet med uppsatsen är att bidra med... (More)
Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen

Seminariedatum: 1 juni 2018.

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng

Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti

Handledare: Kristina Artsberg

Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet.

Syfte: Denna uppsats syftar till att utforska den ekonomiska redovisningsproblematik som kan uppstå när en oäkta bostadsrättsförening använder sig av 3D-bildning för att möjliggöra en klassificering som äkta privatbostadsföretag, samt att försöka klargöra denna process. Målet med uppsatsen är att bidra med kunskap till debatten angående hur redovisningsobjekteten, i detta fall fastigheterna, påverkas av ombildningen.

Metod: Denna uppsats består av en explorativ studie. Studien består av kvalitativ undersökningsmetod med främsta utgångspunkt i semistandardiserade intervjuer.

Teori: Den teoretiska referensramen består av begreppen rättvisande bild, jämförbarhet och substance over form. Dessutom appliceras en modell för samverkan mellan civilrätt, redovisningsrätt och skatterätt.

Empiri: Det empiriska materialet består av material från 16 respondenter, varav 12 stycken utgörs av semistandardiserade intervjuer. Som komplement används ett fåtal artiklar på området.

Slutsats: Vi konstaterar att den rådande situationen ger upphov till flertalet potentiella problemområden till följd av en 3D-bildningsprocess. Det tydligaste problemområdet är kopplat till en i vissa fall inte fungerande samverkan mellan olika regelverk i form av civilrätt, redovisningsrätt och skatterätt. Det framgår att civilrätten tillåts vara vägvisande vilket leder fram till flera potentiella redovisningsproblem. Civilrätten åsidosätter i vissa fall redovisningsmässiga regler och skapar då fog för en mindre rättvisande bild, minskad jämförbarhet och den ekonomiska innebörden lyfts inte fram i tillräcklig utsträckning. Det står klart att redovisningen måste regleras tydligare i denna process, eventuellt att tydlig praxis måste sammanställas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Benatti, Simon LU ; Nordén, Amelie LU and Olsson, Jacob LU
supervisor
organization
alternative title
Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen
course
FEKH69 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet.
language
Swedish
id
8953914
date added to LUP
2018-07-04 11:36:35
date last changed
2018-07-04 11:36:35
@misc{8953914,
 abstract   = {Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen

Seminariedatum: 1 juni 2018.

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng

Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti

Handledare: Kristina Artsberg

Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet.

Syfte: Denna uppsats syftar till att utforska den ekonomiska redovisningsproblematik som kan uppstå när en oäkta bostadsrättsförening använder sig av 3D-bildning för att möjliggöra en klassificering som äkta privatbostadsföretag, samt att försöka klargöra denna process. Målet med uppsatsen är att bidra med kunskap till debatten angående hur redovisningsobjekteten, i detta fall fastigheterna, påverkas av ombildningen.

Metod: Denna uppsats består av en explorativ studie. Studien består av kvalitativ undersökningsmetod med främsta utgångspunkt i semistandardiserade intervjuer.

Teori: Den teoretiska referensramen består av begreppen rättvisande bild, jämförbarhet och substance over form. Dessutom appliceras en modell för samverkan mellan civilrätt, redovisningsrätt och skatterätt.

Empiri: Det empiriska materialet består av material från 16 respondenter, varav 12 stycken utgörs av semistandardiserade intervjuer. Som komplement används ett fåtal artiklar på området. 

Slutsats: Vi konstaterar att den rådande situationen ger upphov till flertalet potentiella problemområden till följd av en 3D-bildningsprocess. Det tydligaste problemområdet är kopplat till en i vissa fall inte fungerande samverkan mellan olika regelverk i form av civilrätt, redovisningsrätt och skatterätt. Det framgår att civilrätten tillåts vara vägvisande vilket leder fram till flera potentiella redovisningsproblem. Civilrätten åsidosätter i vissa fall redovisningsmässiga regler och skapar då fog för en mindre rättvisande bild, minskad jämförbarhet och den ekonomiska innebörden lyfts inte fram i tillräcklig utsträckning. Det står klart att redovisningen måste regleras tydligare i denna process, eventuellt att tydlig praxis måste sammanställas.},
 author    = {Benatti, Simon and Nordén, Amelie and Olsson, Jacob},
 keyword   = {Tredimensionell fastighetsbildning,oäkta bostadsrättsförening,substance over form,rättvisande bild,jämförbarhet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar},
 year     = {2018},
}