Advanced

Förändring i förtroende för företag - i tider när personuppgifter ses som den nya oljan

Ganslandt, Joy and Gardevärn, Saga (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Med utgångspunkt i den rådande debatten om personuppgifter och dess påverkan på kunders förtroende för företag, teknologins fortskridande utveckling och införandet av en strängare dataskyddslagen GDPR har fokus i den här uppsatsen varit att undersöka kunders förtroende för företag under dessa förändrade förutsättningar. Uppsatsens syftet var att undersöka hur förtroendet för företag kan förändras till följd av en kunds medvetenhet om företagets sätt att samla in och hantera personuppgifter. Denna fråga har använts för att studera kundgruppers förtroende (uppfattad välvilja, integritet, förmåga och förutsägbarhet) utifrån kön och generation, alltså utifrån generationen digital natives respektive digital immigrants.

Studiens resultat har... (More)
Med utgångspunkt i den rådande debatten om personuppgifter och dess påverkan på kunders förtroende för företag, teknologins fortskridande utveckling och införandet av en strängare dataskyddslagen GDPR har fokus i den här uppsatsen varit att undersöka kunders förtroende för företag under dessa förändrade förutsättningar. Uppsatsens syftet var att undersöka hur förtroendet för företag kan förändras till följd av en kunds medvetenhet om företagets sätt att samla in och hantera personuppgifter. Denna fråga har använts för att studera kundgruppers förtroende (uppfattad välvilja, integritet, förmåga och förutsägbarhet) utifrån kön och generation, alltså utifrån generationen digital natives respektive digital immigrants.

Studiens resultat har visat att när kunder blir medvetna om att och hur personuppgifter samlas in och hanteras ökar deras förtroende för företaget. Kvinnor visade på mer uppfattad välvilja och integritet än männen och digital immigrants visade en större positiv ökning i förtroendet än den yngre generationen. Intressant nog, i förhållande till vad tidigare forskning kommit fram till, visade sig att medvetenheten även fick motsatt effekt hos vissa respondenter, där deras förtroende påverkades negativt. Sammantaget har arbetet visat att hur förtroende är tämligen individuellt och komplext, men att i regel har förtroendet påverkats positivt vid ökad medvetenhet om insamling av personuppgifter. (Less)
Popular Abstract
Based on the current debate on personal data and its impact on consumer trust in companies, the advancement of technology and the introduction of the stricter data protection regulation (GDPR), this paper's focus has been to investigate trust in companies under these changing conditions. The purpose of the essay was to investigate how trust in companies can change as a result of a customer's awareness of the company's way of collecting and managing personal data. This has been studied by looking at the change in different customer groups' trust (therein their perceived benevolence, integrity, ability and predictability) based on gender and generation, i.e. digital natives and digital immigrants.

The study's results have shown that when... (More)
Based on the current debate on personal data and its impact on consumer trust in companies, the advancement of technology and the introduction of the stricter data protection regulation (GDPR), this paper's focus has been to investigate trust in companies under these changing conditions. The purpose of the essay was to investigate how trust in companies can change as a result of a customer's awareness of the company's way of collecting and managing personal data. This has been studied by looking at the change in different customer groups' trust (therein their perceived benevolence, integrity, ability and predictability) based on gender and generation, i.e. digital natives and digital immigrants.

The study's results have shown that when customers become aware that and how personal data is collected their trust in the company increases. Women showed more perceived benevolence and integrity than men and digital immigrants showed a greater positive increase in trust than the younger generation. In relation to what previous research found, it turned out that awareness also had the opposite effect on some respondents, where their trust was adversely affected. Overall, the results show that trust is quite individual and complex, but in general, trust is positively affected when the customers are aware of the collection of personal data. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ganslandt, Joy and Gardevärn, Saga
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
GDPR, personuppgifter, förtroende, välvilja, integritet, förmåga, förutsägbarhet
language
Swedish
id
8953984
date added to LUP
2018-07-04 11:20:21
date last changed
2018-07-04 11:20:21
@misc{8953984,
 abstract   = {Med utgångspunkt i den rådande debatten om personuppgifter och dess påverkan på kunders förtroende för företag, teknologins fortskridande utveckling och införandet av en strängare dataskyddslagen GDPR har fokus i den här uppsatsen varit att undersöka kunders förtroende för företag under dessa förändrade förutsättningar. Uppsatsens syftet var att undersöka hur förtroendet för företag kan förändras till följd av en kunds medvetenhet om företagets sätt att samla in och hantera personuppgifter. Denna fråga har använts för att studera kundgruppers förtroende (uppfattad välvilja, integritet, förmåga och förutsägbarhet) utifrån kön och generation, alltså utifrån generationen digital natives respektive digital immigrants. 

Studiens resultat har visat att när kunder blir medvetna om att och hur personuppgifter samlas in och hanteras ökar deras förtroende för företaget. Kvinnor visade på mer uppfattad välvilja och integritet än männen och digital immigrants visade en större positiv ökning i förtroendet än den yngre generationen. Intressant nog, i förhållande till vad tidigare forskning kommit fram till, visade sig att medvetenheten även fick motsatt effekt hos vissa respondenter, där deras förtroende påverkades negativt. Sammantaget har arbetet visat att hur förtroende är tämligen individuellt och komplext, men att i regel har förtroendet påverkats positivt vid ökad medvetenhet om insamling av personuppgifter.},
 author    = {Ganslandt, Joy and Gardevärn, Saga},
 keyword   = {GDPR,personuppgifter,förtroende,välvilja,integritet,förmåga,förutsägbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändring i förtroende för företag - i tider när personuppgifter ses som den nya oljan},
 year     = {2018},
}