Advanced

Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram

Oscarsson, Sara LU ; Bontin, Sofia LU and Jängnemyr, Sarah LU (2018) FEKH89 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Långsiktiga Aktierelaterade Incitamentsprogram

Seminariedatum: 31/5-2018

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng

Författare: Sofia Bontin, Sarah Jängnemyr & Sara Oscarsson

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, totalavkastning, sektortillhörighet, principal-agent teorin och NASDAQ Stockholm OMX

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur utövandet av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, (LTIP), påverkar totalavkastning för bolag noterade på NASDAQ Stockholm OMX Large-, Mid-, och Small Cap. Vidare syftar studien till att se vilken betydelse sektortillhörighet har på totalavkastning, och undersöka om... (More)
Examensarbetets titel: Långsiktiga Aktierelaterade Incitamentsprogram

Seminariedatum: 31/5-2018

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng

Författare: Sofia Bontin, Sarah Jängnemyr & Sara Oscarsson

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, totalavkastning, sektortillhörighet, principal-agent teorin och NASDAQ Stockholm OMX

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur utövandet av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, (LTIP), påverkar totalavkastning för bolag noterade på NASDAQ Stockholm OMX Large-, Mid-, och Small Cap. Vidare syftar studien till att se vilken betydelse sektortillhörighet har på totalavkastning, och undersöka om det beror på användning av LTIP.

Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där två regressionsanalyser tillämpas. Vid datainsamling har författarna använt sig av NASDAQ Stockholm OMX, Thomas Reuters Datastream och företagens årsredovisningar. Således klassas datan som sekundär.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen utgörs av tidigare forskning kring incitamentsprogram och rörlig ersättning. Forskningen komplementeras sedan av principal-agent-, och Stewardship teorierna samt begreppen Earnings Management och Kod för Svensk Bolagsstyrning för att kunna analysera resultatet.

Empiri: Studien undersöker 117 börsnoterade bolag mellan femårsperioden 2012-2016. Samtliga bolag är noterade på Large-,Mid-, eller Small Cap NASDAQ Stockholm OMX och tillhör antingen företagssektorn Industrials, Financials eller Consumer Services.

Resultat: Studien finner inga signifikanta samband, varken mellan användning av LTIP och totalavkastning eller mellan sektortillhörighet, användning av LTIP och totalavkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oscarsson, Sara LU ; Bontin, Sofia LU and Jängnemyr, Sarah LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8954065
date added to LUP
2018-07-03 11:53:42
date last changed
2018-07-03 11:53:42
@misc{8954065,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Långsiktiga Aktierelaterade Incitamentsprogram 

Seminariedatum: 31/5-2018

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng

Författare: Sofia Bontin, Sarah Jängnemyr & Sara Oscarsson 

Handledare: Maria Gårdängen 

Nyckelord: Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, totalavkastning, sektortillhörighet, principal-agent teorin och NASDAQ Stockholm OMX

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur utövandet av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, (LTIP), påverkar totalavkastning för bolag noterade på NASDAQ Stockholm OMX Large-, Mid-, och Small Cap. Vidare syftar studien till att se vilken betydelse sektortillhörighet har på totalavkastning, och undersöka om det beror på användning av LTIP.

Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där två regressionsanalyser tillämpas. Vid datainsamling har författarna använt sig av NASDAQ Stockholm OMX, Thomas Reuters Datastream och företagens årsredovisningar. Således klassas datan som sekundär. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen utgörs av tidigare forskning kring incitamentsprogram och rörlig ersättning. Forskningen komplementeras sedan av principal-agent-, och Stewardship teorierna samt begreppen Earnings Management och Kod för Svensk Bolagsstyrning för att kunna analysera resultatet. 

Empiri: Studien undersöker 117 börsnoterade bolag mellan femårsperioden 2012-2016. Samtliga bolag är noterade på Large-,Mid-, eller Small Cap NASDAQ Stockholm OMX och tillhör antingen företagssektorn Industrials, Financials eller Consumer Services.

Resultat: Studien finner inga signifikanta samband, varken mellan användning av LTIP och totalavkastning eller mellan sektortillhörighet, användning av LTIP och totalavkastning.},
 author    = {Oscarsson, Sara and Bontin, Sofia and Jängnemyr, Sarah},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram},
 year     = {2018},
}