Advanced

En succé till börsentré

Carlsson, Gabriel LU ; Creson, Adi LU and Tryde, Tom LU (2018) FEKH89 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera ett intervall av optimal förstadagsavkastning för börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden ur ett ledningsperspektiv, samt att undersöka ett antal variablers samband med nämnda optimala förstadagsavkastning.

Metod: I studien har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats använts för att analysera insamlad sekundärdata.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk är främst baserat på tidigare studier inom ämnet börsintroduktioner, men inkluderar även teorier relaterade till ämnet.

Empiri: Studiens empiriska underlag har i en stor utsträckning erhållits från Swedish House of Finance. Kompletterande data har inhämtats från prospekt, utgivna i samband med... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera ett intervall av optimal förstadagsavkastning för börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden ur ett ledningsperspektiv, samt att undersöka ett antal variablers samband med nämnda optimala förstadagsavkastning.

Metod: I studien har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats använts för att analysera insamlad sekundärdata.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk är främst baserat på tidigare studier inom ämnet börsintroduktioner, men inkluderar även teorier relaterade till ämnet.

Empiri: Studiens empiriska underlag har i en stor utsträckning erhållits från Swedish House of Finance. Kompletterande data har inhämtats från prospekt, utgivna i samband med börsintroduktioner, samt artiklar. Urvalet består av 193 börsintroduktioner genomförda på Nasdaq Stockholm mellan åren 1997 och 2018.

Resultat: Studien identifierade ett intervall av optimal förstadagsavkastning som uppgick till 0 - 11,5% i underprissättning. I studien påvisades att teckningskurs och antal börsintroduktioner har en signifikant påverkan på den beroende variabeln, lyckade börsintroduktioner. De övriga oberoende variablerna, storlek och bransch, hade ingen signifikant påverkan på lyckade börsintroduktioner. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this study is to identify an interval of optimal first day return for IPOs on the Swedish stock market from the management’s perspective, and to investigate the relationship between the study’s chosen variables and mentioned optimal first day return.

Methodology: A quantitative method with a deductive approach has been used to analyze the collected secondary data.

Theoretical perspectives: The theoretical framework is mainly based on previous studies within the subject of IPOs, but also includes theories related to the subject.

Empirical foundation: The empirical foundation of the study has been obtained from Swedish House of Finance to a great extent. Complementary data has been collected from prospectus,... (More)
Purpose: The purpose of this study is to identify an interval of optimal first day return for IPOs on the Swedish stock market from the management’s perspective, and to investigate the relationship between the study’s chosen variables and mentioned optimal first day return.

Methodology: A quantitative method with a deductive approach has been used to analyze the collected secondary data.

Theoretical perspectives: The theoretical framework is mainly based on previous studies within the subject of IPOs, but also includes theories related to the subject.

Empirical foundation: The empirical foundation of the study has been obtained from Swedish House of Finance to a great extent. Complementary data has been collected from prospectus, provided in association with IPOs, and articles. The sample consists of 193 IPOs completed on Nasdaq Stockholm between the years of 1997 and 2018.

Conclusions: The study identified an interval of optimal first day return which ranged between an underpricing of 0 - 11,5%. In the study, subscription price and number of IPOs was shown to have a significant impact on its dependent variable, successful IPOs. The other independent variables, size and industry, were not shown to have any significant impact on successful IPOs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Gabriel LU ; Creson, Adi LU and Tryde, Tom LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om vilka variabler som ökar sannolikheten för lyckade börsintroduktioner på Nasdaq Stockholm
course
FEKH89 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsintroduktioner, Förstadagsavkastning, Nasdaq Stockholm, Underprissättning
language
Swedish
id
8954102
date added to LUP
2018-07-04 14:15:52
date last changed
2018-07-04 14:15:52
@misc{8954102,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera ett intervall av optimal förstadagsavkastning för börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden ur ett ledningsperspektiv, samt att undersöka ett antal variablers samband med nämnda optimala förstadagsavkastning.

Metod: I studien har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats använts för att analysera insamlad sekundärdata.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk är främst baserat på tidigare studier inom ämnet börsintroduktioner, men inkluderar även teorier relaterade till ämnet.

Empiri: Studiens empiriska underlag har i en stor utsträckning erhållits från Swedish House of Finance. Kompletterande data har inhämtats från prospekt, utgivna i samband med börsintroduktioner, samt artiklar. Urvalet består av 193 börsintroduktioner genomförda på Nasdaq Stockholm mellan åren 1997 och 2018.

Resultat: Studien identifierade ett intervall av optimal förstadagsavkastning som uppgick till 0 - 11,5% i underprissättning. I studien påvisades att teckningskurs och antal börsintroduktioner har en signifikant påverkan på den beroende variabeln, lyckade börsintroduktioner. De övriga oberoende variablerna, storlek och bransch, hade ingen signifikant påverkan på lyckade börsintroduktioner.},
 author    = {Carlsson, Gabriel and Creson, Adi and Tryde, Tom},
 keyword   = {Börsintroduktioner,Förstadagsavkastning,Nasdaq Stockholm,Underprissättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En succé till börsentré},
 year     = {2018},
}