Advanced

Gröna obligationer – en hållbar finansieringsform

Ericsson, Pontus LU and Bojic Olsson, Marco LU (2018) FEKH89 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund:
De finansiella marknaderna har genomgått en enorm utveckling under de senaste tjugo åren och är numera involverade i att skapa nya finansiella instrument. Idag anses organisationer behöva ta ett ansvar för hur de påverkar samhället såväl ur ett ekonomiskt-, miljömässigt och socialt perspektiv. Gröna obligationer är en marknad som har växt kraftigt och man kan undra vad är det för faktorer, eller drivkrafter, som har påverkat utvecklingen.
Syfte:
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera vilka ekonomiska drivkrafter, eller motiv, svenska organisationer har då de använder sig av gröna obligationer. Här ämnas också att ta reda på hur marknaden för gröna obligationer kommer att se ut i framtiden.
Metod:
Vi har genomfört... (More)
Bakgrund:
De finansiella marknaderna har genomgått en enorm utveckling under de senaste tjugo åren och är numera involverade i att skapa nya finansiella instrument. Idag anses organisationer behöva ta ett ansvar för hur de påverkar samhället såväl ur ett ekonomiskt-, miljömässigt och socialt perspektiv. Gröna obligationer är en marknad som har växt kraftigt och man kan undra vad är det för faktorer, eller drivkrafter, som har påverkat utvecklingen.
Syfte:
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera vilka ekonomiska drivkrafter, eller motiv, svenska organisationer har då de använder sig av gröna obligationer. Här ämnas också att ta reda på hur marknaden för gröna obligationer kommer att se ut i framtiden.
Metod:
Vi har genomfört intervjuer med organisationer som arbetar gröna obligationer. Vi har använt oss av kvalitativ metod vid datainsamling. Uppsatsen har ett abduktivt angreppssätt då utgångspunkten då vi växlar mellan empiri och teori. Primärdatan är erhållen från åtta semistrukturerade djupintervjuer, där respondenterna valts ut genom ett bekvämlighetsurval.
Teoretiska perspektiv:
Referensramen inkluderar en introduktion av Corporate Social Responsiblity följt av Social Responsible Investments. Dessa teorier följs sedan upp av greenwashing, intressentteorin, institutionell teori och legitimitetsteorin.
Slutsats:
Utifrån undersökningen som gjorts kan det konstateras att motiv och ekonomiska drivkrafter som påverkar investerare och deras val av en grön obligation är hög transparens i redovisningen, jämlik marknad med en grön obligation där avkastning är likadan men också anseende och hållbarhetsprofil blir också essentiellt. Marknaden i Sverige för gröna gröna obligationer där den kommer att se fortsatt tillväxt såvidare ingen drastisk prisändring sker på en grön obligation. Detta skulle isåfall leda till att investerare återigen väljer att satsa på traditionella obligationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Pontus LU and Bojic Olsson, Marco LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gröna obligationer, Kreditmarknad, Drivkrafter, Hållbarhet
language
Swedish
id
8954172
date added to LUP
2018-07-06 11:37:23
date last changed
2018-07-06 11:37:23
@misc{8954172,
 abstract   = {Bakgrund:
De finansiella marknaderna har genomgått en enorm utveckling under de senaste tjugo åren och är numera involverade i att skapa nya finansiella instrument. Idag anses organisationer behöva ta ett ansvar för hur de påverkar samhället såväl ur ett ekonomiskt-, miljömässigt och socialt perspektiv. Gröna obligationer är en marknad som har växt kraftigt och man kan undra vad är det för faktorer, eller drivkrafter, som har påverkat utvecklingen. 
Syfte:	
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera vilka ekonomiska drivkrafter, eller motiv, svenska organisationer har då de använder sig av gröna obligationer. Här ämnas också att ta reda på hur marknaden för gröna obligationer kommer att se ut i framtiden.
Metod:	
Vi har genomfört intervjuer med organisationer som arbetar gröna obligationer. Vi har använt oss av kvalitativ metod vid datainsamling. Uppsatsen har ett abduktivt angreppssätt då utgångspunkten då vi växlar mellan empiri och teori. Primärdatan är erhållen från åtta semistrukturerade djupintervjuer, där respondenterna valts ut genom ett bekvämlighetsurval.
Teoretiska perspektiv: 	
Referensramen inkluderar en introduktion av Corporate Social Responsiblity följt av Social Responsible Investments. Dessa teorier följs sedan upp av greenwashing, intressentteorin, institutionell teori och legitimitetsteorin.
Slutsats:
Utifrån undersökningen som gjorts kan det konstateras att motiv och ekonomiska drivkrafter som påverkar investerare och deras val av en grön obligation är hög transparens i redovisningen, jämlik marknad med en grön obligation där avkastning är likadan men också anseende och hållbarhetsprofil blir också essentiellt. Marknaden i Sverige för gröna gröna obligationer där den kommer att se fortsatt tillväxt såvidare ingen drastisk prisändring sker på en grön obligation. Detta skulle isåfall leda till att investerare återigen väljer att satsa på traditionella obligationer.},
 author    = {Ericsson, Pontus and Bojic Olsson, Marco},
 keyword   = {Gröna obligationer,Kreditmarknad,Drivkrafter,Hållbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gröna obligationer – en hållbar finansieringsform},
 year     = {2018},
}