Advanced

Det är i mötet vi blir människor - En studie av ett forum på internet

Färdig, Robin LU (2018) SOCM13 20181
Sociology
Abstract (Swedish)
Den sociala interaktionen är i ständig förändring och påverkas av de förutsättningar för
interaktion som de interagerande individerna har. Under de senaste tio åren har en stor del av
den sociala interaktionen flyttat till internet, och det är rimligt att anta att förutsättningarna på
internet påverkar interaktionen där. Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv avser denna studie
undersöka hur några av sociologen Erving Goffmans begrepp för social interaktion är
tillämpliga för en internetkontex. Vad som skulle kunna betraktas som dold observation har
genomförts på
ett forum på internet, där interaktionen mellan många individer över lång tid har varit möjlig
att observera. Det empiriska materialet har därefter genomgått en... (More)
Den sociala interaktionen är i ständig förändring och påverkas av de förutsättningar för
interaktion som de interagerande individerna har. Under de senaste tio åren har en stor del av
den sociala interaktionen flyttat till internet, och det är rimligt att anta att förutsättningarna på
internet påverkar interaktionen där. Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv avser denna studie
undersöka hur några av sociologen Erving Goffmans begrepp för social interaktion är
tillämpliga för en internetkontex. Vad som skulle kunna betraktas som dold observation har
genomförts på
ett forum på internet, där interaktionen mellan många individer över lång tid har varit möjlig
att observera. Det empiriska materialet har därefter genomgått en deskriptiv analys, där fokus
legat på teman som relaterar till Goffmans begrepp. Resultatet av denna studie visar hur den
sociala interaktionen på internet i stor utsträckning skiljer sig från interaktionen ansikte mot
ansikte, men att där också finns likheter. Den slutgiltiga analysen blir att social interaktion på
internet är målet för människors möten, på internet precis som ansikte mot ansikte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Färdig, Robin LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social interaktion, Online, Offline, Goffman, Framträdanden, Footing, Respons
language
Swedish
id
8954276
date added to LUP
2018-07-03 15:31:35
date last changed
2018-07-03 15:56:16
@misc{8954276,
 abstract   = {Den sociala interaktionen är i ständig förändring och påverkas av de förutsättningar för 
interaktion som de interagerande individerna har. Under de senaste tio åren har en stor del av 
den sociala interaktionen flyttat till internet, och det är rimligt att anta att förutsättningarna på 
internet påverkar interaktionen där. Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv avser denna studie 
undersöka hur några av sociologen Erving Goffmans begrepp för social interaktion är 
tillämpliga för en internetkontex. Vad som skulle kunna betraktas som dold observation har 
genomförts på 
ett forum på internet, där interaktionen mellan många individer över lång tid har varit möjlig 
att observera. Det empiriska materialet har därefter genomgått en deskriptiv analys, där fokus 
legat på teman som relaterar till Goffmans begrepp. Resultatet av denna studie visar hur den 
sociala interaktionen på internet i stor utsträckning skiljer sig från interaktionen ansikte mot 
ansikte, men att där också finns likheter. Den slutgiltiga analysen blir att social interaktion på 
internet är målet för människors möten, på internet precis som ansikte mot ansikte.},
 author    = {Färdig, Robin},
 keyword   = {Social interaktion,Online,Offline,Goffman,Framträdanden,Footing,Respons},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det är i mötet vi blir människor - En studie av ett forum på internet},
 year     = {2018},
}