Advanced

En unik ankarbutik - en kvalitativ studie av Systembolagets butikslokalisering och dess inverkan på platsutveckling

Sjölander, Josefine LU and Tunhage, Lisa LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I och med att konkurrensen om kunderna ökar behöver utformningen av platser syfta till att attrahera människor. Som en konsekvens av den ökade konkurrensen är det viktigt med samlokalisering av handelsaktörer för att locka människor till platsen. Att vissa platser är mer välbesökta än andra beror bland annat på handelsagglomerationers samt enskilda ankarbutikers olika dragningskraft. En av de ankarbutiker med stort inflytande på människors rörelsemönster är Systembolaget. Det finns dock en problematik gällande kopplingen mellan Systembolagets lokalisering och dess inverkan på agglomerationers utveckling då denna förståelse är relativt bristfällig.

Uppsatsens syfte är därmed att förstå vilka konsekvenser som uppstår till följd av... (More)
I och med att konkurrensen om kunderna ökar behöver utformningen av platser syfta till att attrahera människor. Som en konsekvens av den ökade konkurrensen är det viktigt med samlokalisering av handelsaktörer för att locka människor till platsen. Att vissa platser är mer välbesökta än andra beror bland annat på handelsagglomerationers samt enskilda ankarbutikers olika dragningskraft. En av de ankarbutiker med stort inflytande på människors rörelsemönster är Systembolaget. Det finns dock en problematik gällande kopplingen mellan Systembolagets lokalisering och dess inverkan på agglomerationers utveckling då denna förståelse är relativt bristfällig.

Uppsatsens syfte är därmed att förstå vilka konsekvenser som uppstår till följd av lokaliseringen av Systembolaget som ankarbutik, med fokus på hur dess specifika kundflöde påverkar agglomerationens handelsaktörer. Uppsatsens syfte uppfylls genom att skapa en förståelse för konsekvenserna av kundflödet för skapade och framväxta agglomerationer till följd av Systembolagets lokalisering.

Då Systembolagets påverkan på platser är multifaktoriell och komplex är det centralt att få en nyanserad förståelse för dess konsekvenser. För att besvara forskningsfrågan tillämpas en kvalitativ metod där vi genomför semistrukturerade intervjuer. För att förstå konsekvenserna av Systembolagets lokalisering behandlar våra valda teorier agglomerationer, ankarbutiker och platsutveckling.

Resultatet innefattar två slutsatser. Den första slutsatsen är att konsekvenserna av Systembolagets butikslokalisering skiljer sig beroende på om agglomerationen är skapad eller framväxt. Den andra slutsatsen är att ett ökat kundflöde till följd av Systembolagets närvaro inte alltid är positivt för agglomerationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjölander, Josefine LU and Tunhage, Lisa LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Systembolaget, platsutveckling, agglomeration, ankarbutik, kundflöde, monopol, alkohol
language
Swedish
id
8954387
date added to LUP
2018-08-13 13:17:49
date last changed
2018-08-13 13:17:49
@misc{8954387,
 abstract   = {I och med att konkurrensen om kunderna ökar behöver utformningen av platser syfta till att attrahera människor. Som en konsekvens av den ökade konkurrensen är det viktigt med samlokalisering av handelsaktörer för att locka människor till platsen. Att vissa platser är mer välbesökta än andra beror bland annat på handelsagglomerationers samt enskilda ankarbutikers olika dragningskraft. En av de ankarbutiker med stort inflytande på människors rörelsemönster är Systembolaget. Det finns dock en problematik gällande kopplingen mellan Systembolagets lokalisering och dess inverkan på agglomerationers utveckling då denna förståelse är relativt bristfällig.

Uppsatsens syfte är därmed att förstå vilka konsekvenser som uppstår till följd av lokaliseringen av Systembolaget som ankarbutik, med fokus på hur dess specifika kundflöde påverkar agglomerationens handelsaktörer. Uppsatsens syfte uppfylls genom att skapa en förståelse för konsekvenserna av kundflödet för skapade och framväxta agglomerationer till följd av Systembolagets lokalisering.

Då Systembolagets påverkan på platser är multifaktoriell och komplex är det centralt att få en nyanserad förståelse för dess konsekvenser. För att besvara forskningsfrågan tillämpas en kvalitativ metod där vi genomför semistrukturerade intervjuer. För att förstå konsekvenserna av Systembolagets lokalisering behandlar våra valda teorier agglomerationer, ankarbutiker och platsutveckling.

Resultatet innefattar två slutsatser. Den första slutsatsen är att konsekvenserna av Systembolagets butikslokalisering skiljer sig beroende på om agglomerationen är skapad eller framväxt. Den andra slutsatsen är att ett ökat kundflöde till följd av Systembolagets närvaro inte alltid är positivt för agglomerationen.},
 author    = {Sjölander, Josefine and Tunhage, Lisa},
 keyword   = {Systembolaget,platsutveckling,agglomeration,ankarbutik,kundflöde,monopol,alkohol},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En unik ankarbutik - en kvalitativ studie av Systembolagets butikslokalisering och dess inverkan på platsutveckling},
 year     = {2018},
}