Advanced

Finns det samband mellan arbetsmotivation, personlighet  och arbetsrelaterad utmattning?

Stenlund, Marie LU and Schütz Sångberg, Martin LU (2018) PSYK11 20172
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka samband mellan arbetsmotivation, personlighetsdragen i Big five samtarbetsrelateradutmattning​.Tidigareforskninghar visat på samband mellan vissa personlighetsdrag och motivationsfaktorer som exempelvis yttre och inre motivation. Samband mellan personlighet och utmattning har även varit föremål för flertalet studier, där sambandet mellan framför allt personlighetsdraget neuroticism och utmattning har bekräftats. Vad gäller motivation och utmattning fanns betydligt mindre forskning att tillgå.
Vid genomförandet av studien användes en surveyundersökning bestående av tre delar, en del för respektive forskningsområden. Vårt sample baserades på ett bekvämlighetsurval bestående av 97 respondenter. Resultaten var... (More)
Studiens syfte var att undersöka samband mellan arbetsmotivation, personlighetsdragen i Big five samtarbetsrelateradutmattning​.Tidigareforskninghar visat på samband mellan vissa personlighetsdrag och motivationsfaktorer som exempelvis yttre och inre motivation. Samband mellan personlighet och utmattning har även varit föremål för flertalet studier, där sambandet mellan framför allt personlighetsdraget neuroticism och utmattning har bekräftats. Vad gäller motivation och utmattning fanns betydligt mindre forskning att tillgå.
Vid genomförandet av studien användes en surveyundersökning bestående av tre delar, en del för respektive forskningsområden. Vårt sample baserades på ett bekvämlighetsurval bestående av 97 respondenter. Resultaten var delvis signifikanta och visade bland annat på stark korrelation mellan motivationsfaktorn amotivation och utmattning, samt mellan personlighetsdraget neuroticism och utmattning. Utöver korrelation gjordesävenregressionsanalyserförblandannatattkunnautrönahuruvida utmattning går att predicera utifrån motivationsfaktorer och personlighetsdrag. Resultaten visade att det till viss del går att predicera utmattning utifrån personlighetsdragen extraversion och stabilitet, samt motivationsfaktorn amotivation. (Less)
Abstract
Factors of work motivation has been shown to increased both work performances and well being. The attempt with this survey was to analyse the correlations between the factors of work motivation, the Big Five personality traits and work stress, with the purpose to find aspects that could lead to enhances performances and well being. Studies has been made and results has been shown of correlations between personality and internal versus external motivation. Personality and work related stress has also been subjects for research, and correlations between neuroticism and burnout has been well established. The positive outcomes of internal motivation has been thoroughly studied, though there is not as much research of negative stress due to... (More)
Factors of work motivation has been shown to increased both work performances and well being. The attempt with this survey was to analyse the correlations between the factors of work motivation, the Big Five personality traits and work stress, with the purpose to find aspects that could lead to enhances performances and well being. Studies has been made and results has been shown of correlations between personality and internal versus external motivation. Personality and work related stress has also been subjects for research, and correlations between neuroticism and burnout has been well established. The positive outcomes of internal motivation has been thoroughly studied, though there is not as much research of negative stress due to aspects of motivation. In this study as survey of three parts was used, allowing​ our​ 97 participants to estimate their motivation, personality and degrees of ​exhaustion. The results showed a significant correlations between amotivaton and exhaustion as well as between neuroticism and exhaustion. ​Regression analysis was also made in an attempt to predict negative​stress due to​motivation and personality. Results indicated the possibility to predict exhaustion as an potential effect of the personality traits extraversion and neuroticism. Also amotivation was shown to be a predictor of negative stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenlund, Marie LU and Schütz Sångberg, Martin LU
supervisor
organization
alternative title
Utifrån en strävan efter produktiva arbetsplatser med välmående  individer. 
course
PSYK11 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmotivation, motivation, personlighet, big five, utmattning, stress
language
Swedish
id
8955246
date added to LUP
2018-08-06 16:14:28
date last changed
2018-08-06 16:14:28
@misc{8955246,
 abstract   = {Factors of work motivation has been shown to increased both work performances and well being. The attempt with this survey was to analyse the correlations between the factors of work motivation, the Big Five personality traits and work stress, with the purpose to find aspects that could lead to enhances performances and well being. Studies has been made and results has been shown of correlations between personality and internal versus external motivation. Personality and work related stress has also been subjects for research, and correlations between neuroticism and burnout has been well established. The positive outcomes of internal motivation has been thoroughly studied, though there is not as much research of negative stress due to aspects of motivation. In this study as survey of three parts was used, allowing​ our​ 97 participants to estimate their motivation, personality and degrees of ​exhaustion. The results showed a significant correlations between amotivaton and exhaustion as well as between neuroticism and exhaustion. ​Regression analysis was also made in an attempt to predict negative​stress due to​motivation and personality. Results indicated the possibility to predict exhaustion as an potential effect of the personality traits extraversion and neuroticism. Also amotivation was shown to be a predictor of negative stress.},
 author    = {Stenlund, Marie and Schütz Sångberg, Martin},
 keyword   = {arbetsmotivation,motivation,personlighet,big five,utmattning,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det samband mellan arbetsmotivation, personlighet  och arbetsrelaterad utmattning?},
 year     = {2018},
}