Advanced

Klimatpåverkan från arbetsfordon i byggproduktion

Bolinder, Erik LU (2018) In TVBP VBEM01 20181
Construction Management
Abstract (Swedish)
Frågeställningarna som behandlats i denna studie är "Vilken klimatpåverkan har arbetsfordon på en byggarbetsplats uttryckt i koldioxidekvivalenter?" och
"Vilka krav kan ställas på underentreprenörer för att minska klimatpåverkan från arbetsfordon?". Syftet med studien är att få en inblick vilken klimatpåverkan fordon och maskiner i byggproduktionen har och vilka krav som kan ställas på underentreprenörer för att minska denna påverkan. Studien är genomförd som en fallstudie på en av företaget NCC:s byggarbetsplatser. Förutom en litteraturstudie har kortare intervjuer med fordonsförare och längre intervjuer med personer med en mer administrativ roll på det valda fallets underentreprenörer gjorts. Även observationer och tidmätningar av... (More)
Frågeställningarna som behandlats i denna studie är "Vilken klimatpåverkan har arbetsfordon på en byggarbetsplats uttryckt i koldioxidekvivalenter?" och
"Vilka krav kan ställas på underentreprenörer för att minska klimatpåverkan från arbetsfordon?". Syftet med studien är att få en inblick vilken klimatpåverkan fordon och maskiner i byggproduktionen har och vilka krav som kan ställas på underentreprenörer för att minska denna påverkan. Studien är genomförd som en fallstudie på en av företaget NCC:s byggarbetsplatser. Förutom en litteraturstudie har kortare intervjuer med fordonsförare och längre intervjuer med personer med en mer administrativ roll på det valda fallets underentreprenörer gjorts. Även observationer och tidmätningar av arbetsfordonens användning har utförts. Arbetsfordonens klimatpåverkan är relativt liten. I studien finnes en figur med respektive arbetsfordons klimatpåverkan. För att minska klimatpåverkan från arbetsfordonen bör de drivas med HVO och el, genom användning av el-hybrider, i största möjliga utsträckning. Minskning av tomgångskörning genom avstängning av motorn när den inte förväntas användas snart igen rekommenderas också som en kravställning. (Less)
Popular Abstract
This thesis has dealt with the problems "What is the climate impact of non-road mobile constriction machinery expressed in carbon dioxide equivalents?" and "What requirements may be imposed on subcontractors to reduce the climate impact from non-road mobile construction machinery?". The purpose of this thesis was to understand what climate impact non-road mobile construction machinery has and what can be done to reduce this climate impact. The thesis was conducted as a case study at one of the construction company NCC’s construction sites. Beside performing research, short interviews with drivers and longer interviews with persons with an administrative position at the case study’s subcontractors were made. Observations and time... (More)
This thesis has dealt with the problems "What is the climate impact of non-road mobile constriction machinery expressed in carbon dioxide equivalents?" and "What requirements may be imposed on subcontractors to reduce the climate impact from non-road mobile construction machinery?". The purpose of this thesis was to understand what climate impact non-road mobile construction machinery has and what can be done to reduce this climate impact. The thesis was conducted as a case study at one of the construction company NCC’s construction sites. Beside performing research, short interviews with drivers and longer interviews with persons with an administrative position at the case study’s subcontractors were made. Observations and time measurements of the non-road mobile construction machinery usage was also conducted. The climate impact of the non-road mobile construction machinery is relatively small. A figure showing the climate impact of each machine can be found in the thesis. To reduce the climate impact of the non-road mobile construction they should run on bio diesel or electricity, through electric hybrids, to the greatest extent possible. Turning the machine of if it isn’t going to be used soon is also recommended. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolinder, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
The climate impact of non-road mobile construction machinery
course
VBEM01 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Sustainability, climate impact, greenhouse gases, non-road mobile construction machinery, renewable propellants, idling, construction, subcontractors, Hållbarhet, klimatpåverkan, växthusgassläpp, arbetsfordon, förnyelsebara drivmedel, tomgångskörning, byggproduktion, underentreprenörer
publication/series
TVBP
report number
18/5570-SE
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Urban Persson
id
8955259
date added to LUP
2018-07-29 12:39:46
date last changed
2019-10-07 15:39:11
@misc{8955259,
 abstract   = {Frågeställningarna som behandlats i denna studie är "Vilken klimatpåverkan har arbetsfordon på en byggarbetsplats uttryckt i koldioxidekvivalenter?" och
"Vilka krav kan ställas på underentreprenörer för att minska klimatpåverkan från arbetsfordon?". Syftet med studien är att få en inblick vilken klimatpåverkan fordon och maskiner i byggproduktionen har och vilka krav som kan ställas på underentreprenörer för att minska denna påverkan. Studien är genomförd som en fallstudie på en av företaget NCC:s byggarbetsplatser. Förutom en litteraturstudie har kortare intervjuer med fordonsförare och längre intervjuer med personer med en mer administrativ roll på det valda fallets underentreprenörer gjorts. Även observationer och tidmätningar av arbetsfordonens användning har utförts. Arbetsfordonens klimatpåverkan är relativt liten. I studien finnes en figur med respektive arbetsfordons klimatpåverkan. För att minska klimatpåverkan från arbetsfordonen bör de drivas med HVO och el, genom användning av el-hybrider, i största möjliga utsträckning. Minskning av tomgångskörning genom avstängning av motorn när den inte förväntas användas snart igen rekommenderas också som en kravställning.},
 author    = {Bolinder, Erik},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Sustainability,climate impact,greenhouse gases,non-road mobile construction machinery,renewable propellants,idling,construction,subcontractors,Hållbarhet,klimatpåverkan,växthusgassläpp,arbetsfordon,förnyelsebara drivmedel,tomgångskörning,byggproduktion,underentreprenörer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Klimatpåverkan från arbetsfordon i byggproduktion},
 year     = {2018},
}