Advanced

IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North

Eriksen, Marcus LU ; Winström, Alex LU and Andersson, Jacob LU (2018) FEKH89 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Titel: “IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North - vilka faktorer påverkar?”
Seminariedatum: 2018-05-31
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Alex Winström, Jacob Andersson, Marcus Eriksen
Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: Nasdaq First North, Nasdaq Stockholm, Regressionsanalys, Initial Public Offering,
Börsnotering, Underprissättning
Syfte: Att undersöka underprissättningen för IPOs på handelsplatserna Nasdaq Stockholm och
Nasdaq First North ur ett akademiskt perspektiv från en investerares synpunkt.
Metod: En kvantitativ metod med deduktivt tillvägagångssätt för att analysera sekundärdata har
använts.
Teoretiskt ramverk: Tidigare forskning pekar på att... (More)
Abstrakt
Titel: “IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North - vilka faktorer påverkar?”
Seminariedatum: 2018-05-31
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Alex Winström, Jacob Andersson, Marcus Eriksen
Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: Nasdaq First North, Nasdaq Stockholm, Regressionsanalys, Initial Public Offering,
Börsnotering, Underprissättning
Syfte: Att undersöka underprissättningen för IPOs på handelsplatserna Nasdaq Stockholm och
Nasdaq First North ur ett akademiskt perspektiv från en investerares synpunkt.
Metod: En kvantitativ metod med deduktivt tillvägagångssätt för att analysera sekundärdata har
använts.
Teoretiskt ramverk: Tidigare forskning pekar på att bolag har en tendens att underprissättas vid
börsintroduktioner. Olika faktorer på olika handelsplatser har undersökts och resulterat i olika
slutsatser. Utifrån tidigare studier formas hypoteser och teorier som används i denna studie.
Empiri: Urvalet består av 162 börsintroduktioner och 6 oberoende variabler undersöks. All data
har hämtats från Datastream, Nasdaq OMX, Finansinspektionen och Skatteverket.
Slutsats: Utifrån resultatet i denna studie bör en investerare inrikta sig mot Nasdaq First North och
identifiera techbolag på denna handelsplattform. Dessa har ett signifikant samband med
underprissättning, vilket således kan hjälpa dessa investerare att maximera chanserna att hitta rätt
bolag för att skörda vinster vid noteringar. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Title: “IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North - vilka faktorer påverkar?”
Seminar date: 2018-05-31
Course: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Authors: Alex Winström, Jacob Andersson, Marcus Eriksen
Advisor: Anamaria Cociorva
Key Words: IPO underpricing, Nasdaq First North, Nasdaq Stockholm, Regression analysis, Initial
Public Offering, Underpricing
Purpose: To investigate the underpricing of IPOs at the trading venues Nasdaq Stockholm and
Nasdaq First North from an academic perspective and investor's point of view.
Methodology: A quantitative method of deductive approach to analyzing secondary data has been
used.
Theoretical Perspectives: Previous research indicates that... (More)
Abstract
Title: “IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North - vilka faktorer påverkar?”
Seminar date: 2018-05-31
Course: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Authors: Alex Winström, Jacob Andersson, Marcus Eriksen
Advisor: Anamaria Cociorva
Key Words: IPO underpricing, Nasdaq First North, Nasdaq Stockholm, Regression analysis, Initial
Public Offering, Underpricing
Purpose: To investigate the underpricing of IPOs at the trading venues Nasdaq Stockholm and
Nasdaq First North from an academic perspective and investor's point of view.
Methodology: A quantitative method of deductive approach to analyzing secondary data has been
used.
Theoretical Perspectives: Previous research indicates that companies tend to be underpriced
during IPOs. Different factors on different trading venues have been investigated and resulted in
different conclusions. Based on previous studies, hypotheses and theories are formed and used in
this study.
Empirical Foundation: The sample consists of 162 IPOs and 6 independent variables. All data has
been retrieved from Datastream, Nasdaq OMX, Finansinspektionen and the Swedish Tax Agency.
Conclusion: Based on the results of this study, an investor should focus on Nasdaq First North and
identify tech companies on this trading platform. These have a significant connection with
underpricing, which can thus help those (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksen, Marcus LU ; Winström, Alex LU and Andersson, Jacob LU
supervisor
organization
alternative title
IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North - vilka faktorer påverkar?
course
FEKH89 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IPO underpricing, Nasdaq First North, Nasdaq Stockholm, Regression analysis, Initial Public Offering, Underpricing
language
Swedish
id
8955815
date added to LUP
2018-08-10 11:27:14
date last changed
2018-08-10 11:27:14
@misc{8955815,
 abstract   = {Abstrakt
Titel: “IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North - vilka faktorer påverkar?”
Seminariedatum: 2018-05-31
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Alex Winström, Jacob Andersson, Marcus Eriksen
Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: Nasdaq First North, Nasdaq Stockholm, Regressionsanalys, Initial Public Offering,
Börsnotering, Underprissättning
Syfte: Att undersöka underprissättningen för IPOs på handelsplatserna Nasdaq Stockholm och
Nasdaq First North ur ett akademiskt perspektiv från en investerares synpunkt.
Metod: En kvantitativ metod med deduktivt tillvägagångssätt för att analysera sekundärdata har
använts.
Teoretiskt ramverk: Tidigare forskning pekar på att bolag har en tendens att underprissättas vid
börsintroduktioner. Olika faktorer på olika handelsplatser har undersökts och resulterat i olika
slutsatser. Utifrån tidigare studier formas hypoteser och teorier som används i denna studie.
Empiri: Urvalet består av 162 börsintroduktioner och 6 oberoende variabler undersöks. All data
har hämtats från Datastream, Nasdaq OMX, Finansinspektionen och Skatteverket.
Slutsats: Utifrån resultatet i denna studie bör en investerare inrikta sig mot Nasdaq First North och
identifiera techbolag på denna handelsplattform. Dessa har ett signifikant samband med
underprissättning, vilket således kan hjälpa dessa investerare att maximera chanserna att hitta rätt
bolag för att skörda vinster vid noteringar.},
 author    = {Eriksen, Marcus and Winström, Alex and Andersson, Jacob},
 keyword   = {IPO underpricing,Nasdaq First North,Nasdaq Stockholm,Regression analysis,Initial Public Offering,Underpricing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North},
 year     = {2018},
}