Advanced

Solidaritet för vem? : en argumentationsanalys över migrationsdebatterna i Europaparlamentet

Bjarnevik, Emma LU (2018) MRSK62 20181
Human Rights Studies
Abstract
This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. On the other hand, the acute situation showed flaws in the asylum system that the European Union (EU) has sought to reform and improve. The arguments in the European Parliament are analysed by an inductive argumentation analysis that examines sustainability, relevance and evidence from the speeches made the European members of parliament. The result of the argumentation analysis is analysed further from a postcolonial... (More)
This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. On the other hand, the acute situation showed flaws in the asylum system that the European Union (EU) has sought to reform and improve. The arguments in the European Parliament are analysed by an inductive argumentation analysis that examines sustainability, relevance and evidence from the speeches made the European members of parliament. The result of the argumentation analysis is analysed further from a postcolonial perspective from Professor
Mekonnen Tesfahuney's theory on Fortress Europe. The theory is based on how Europe and predominantly western culture chooses to maintain hegemonic structures for discursive practices that favours white supremacy and the inclusion/exclusion of individuals in society. In view of growing xenophobia in Europe, the cultural and political views by members of parliament on refugees and asylum rights have a huge impact on migration discourse. The analysis shows that a human rights perspective is absent in the debates with nationalist and right-wing parties dominating the debates. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker migrationsdebatter i Europaparlamentet med anledning av den flyktingkris som skedde hösten 2015 och effekten av främlingsfientlighet som vuxit därefter. Över en miljon asylsökande flyktingar sökte sig till Europa för ett bättre liv och ingen kunde förutsett den förhöjda volymen av flyktingar som kom. Däremot visade den akuta situationen på brister i asylsystemet som den Europeiska Unionen (EU) har försökt att reformera och förbättra. Argumenten i Europaparlamentet analyseras med en induktiv argumentationsanalys som granskar hållbarhet, relevans och bevisföring i debattens anföranden. Resultatet från argumentationsanalysen analyseras vidare utifrån ett postkolonialt perspektiv från professorn Mekonnen Tesfahuneys... (More)
Denna studie undersöker migrationsdebatter i Europaparlamentet med anledning av den flyktingkris som skedde hösten 2015 och effekten av främlingsfientlighet som vuxit därefter. Över en miljon asylsökande flyktingar sökte sig till Europa för ett bättre liv och ingen kunde förutsett den förhöjda volymen av flyktingar som kom. Däremot visade den akuta situationen på brister i asylsystemet som den Europeiska Unionen (EU) har försökt att reformera och förbättra. Argumenten i Europaparlamentet analyseras med en induktiv argumentationsanalys som granskar hållbarhet, relevans och bevisföring i debattens anföranden. Resultatet från argumentationsanalysen analyseras vidare utifrån ett postkolonialt perspektiv från professorn Mekonnen Tesfahuneys teoribildning om fästning Europa. Teoribildningen utgår från hur Europa och västvärlden väljer att upprätthålla hegemoniska strukturer för en vit diskursiv världssyn som inkluderar eller
exkluderar individer i samhället. Med bakgrund av växande främlingsfientlighet i
Europa har europarlamentarikers kulturella och politiska föreställningar om
flyktingmottagandet och asylrätten en enorm påverkan på migrationsdiskursen. Det som är av intresse för denna studie är att tolka dessa föreställningar i relation till EU:s identitetsskapande och politiska självbild av Europaparlamentet. Analysen visar på att rättighetsperspektivet är frånvarande i debatterna då nationalistiska och högerkonservativa partier i parlamentet dominerar i den offentliga debatten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjarnevik, Emma LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Europeiska unionen, EU, migration, flyktingar, asylrätten, Dublinförordningen, postkolonialism, eurocentrism, hegemoni
language
Swedish
id
8956403
date added to LUP
2018-10-12 15:28:54
date last changed
2018-10-12 15:28:54
@misc{8956403,
 abstract   = {This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. On the other hand, the acute situation showed flaws in the asylum system that the European Union (EU) has sought to reform and improve. The arguments in the European Parliament are analysed by an inductive argumentation analysis that examines sustainability, relevance and evidence from the speeches made the European members of parliament. The result of the argumentation analysis is analysed further from a postcolonial perspective from Professor
Mekonnen Tesfahuney's theory on Fortress Europe. The theory is based on how Europe and predominantly western culture chooses to maintain hegemonic structures for discursive practices that favours white supremacy and the inclusion/exclusion of individuals in society. In view of growing xenophobia in Europe, the cultural and political views by members of parliament on refugees and asylum rights have a huge impact on migration discourse. The analysis shows that a human rights perspective is absent in the debates with nationalist and right-wing parties dominating the debates.},
 author    = {Bjarnevik, Emma},
 keyword   = {Europeiska unionen,EU,migration,flyktingar,asylrätten,Dublinförordningen,postkolonialism,eurocentrism,hegemoni},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Solidaritet för vem? : en argumentationsanalys över migrationsdebatterna i Europaparlamentet},
 year     = {2018},
}