Advanced

Hotellens val av hållbara strategier i förhållande till gästens upplevelse

Radhammar, Isabelle LU and Ödman, Ina LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemområde: Turism är en stadigt växande bransch och många reser för att koppla bort från vardagen. Samtidigt ökar medveten om hållbarhetsfrågor vilket genererat ett intresse för verksamheters ansvarstagande i frågan. I studien undersöks hotellens vattenbesparande strategier eftersom det fanns exempel då de påverkats av gästens upplevelse. Det identifierade problemområdet är således hotellens begränsningar och möjligheter i val av hållbara strategier.

Syfte: Syftet var att bidra till en ökad förståelse för hur hållbarhetsarbete begränsas av gästens upplevelse med mål att skapa en gynnsam samhällsutveckling. Vidare var syftet att studera hur hotellverksamheterna förhåller sig till gästen i deras val av hållbara strategier. Det valda... (More)
Problemområde: Turism är en stadigt växande bransch och många reser för att koppla bort från vardagen. Samtidigt ökar medveten om hållbarhetsfrågor vilket genererat ett intresse för verksamheters ansvarstagande i frågan. I studien undersöks hotellens vattenbesparande strategier eftersom det fanns exempel då de påverkats av gästens upplevelse. Det identifierade problemområdet är således hotellens begränsningar och möjligheter i val av hållbara strategier.

Syfte: Syftet var att bidra till en ökad förståelse för hur hållbarhetsarbete begränsas av gästens upplevelse med mål att skapa en gynnsam samhällsutveckling. Vidare var syftet att studera hur hotellverksamheterna förhåller sig till gästen i deras val av hållbara strategier. Det valda fokusområdet var hotell kopplat till vattenbesparing.

Frågeställningarna: Vilka möjligheter samt begränsningar har verksamheter i frågan om vattenbesparing? Hur hotellen förhåller sig till gästen i deras hållbarhetsarbete?

Metod: Studien utgick från en kvalitativ metod. Materialet erhölls genom semistrukturerade intervjuer på hotell som kompletterades med en kvalitativ innehållsanalys. Empirin har analyserats utifrån tidigare forskning inom området om hållbarhet och vattenbesparing, vilket har genererat arbetets slutsatser.

Teoretiska begrepp: 4R-ramverket, Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, Image, Green marketing och utbildning inom hållbarhet.

Resultat: Resultaten visade att hotellverksamheter prioriterar gästens förväntningar över hållbarhetsmål samt att de använde strategier för hållbarhet som var osynliga för gästen i första hand. Gästens upplevelse har gestaltats genom hotellens blygsamma försök att implementera minskad vattenförbrukning. Slutsatsen är att det finns en delad önskan, både från verksamheter och konsument, om en hållbar framtid som idag förväntas lösas av verksamheter och teknologi snarare än organisationens ansvarstagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Radhammar, Isabelle LU and Ödman, Ina LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hållbarhet, vattenbesparing, managementperspektiv, certifieringar
language
Swedish
id
8957081
date added to LUP
2018-09-04 15:19:41
date last changed
2018-09-04 15:19:41
@misc{8957081,
 abstract   = {Problemområde: Turism är en stadigt växande bransch och många reser för att koppla bort från vardagen. Samtidigt ökar medveten om hållbarhetsfrågor vilket genererat ett intresse för verksamheters ansvarstagande i frågan. I studien undersöks hotellens vattenbesparande strategier eftersom det fanns exempel då de påverkats av gästens upplevelse. Det identifierade problemområdet är således hotellens begränsningar och möjligheter i val av hållbara strategier.

Syfte: Syftet var att bidra till en ökad förståelse för hur hållbarhetsarbete begränsas av gästens upplevelse med mål att skapa en gynnsam samhällsutveckling. Vidare var syftet att studera hur hotellverksamheterna förhåller sig till gästen i deras val av hållbara strategier. Det valda fokusområdet var hotell kopplat till vattenbesparing.

Frågeställningarna: Vilka möjligheter samt begränsningar har verksamheter i frågan om vattenbesparing? Hur hotellen förhåller sig till gästen i deras hållbarhetsarbete?

Metod: Studien utgick från en kvalitativ metod. Materialet erhölls genom semistrukturerade intervjuer på hotell som kompletterades med en kvalitativ innehållsanalys. Empirin har analyserats utifrån tidigare forskning inom området om hållbarhet och vattenbesparing, vilket har genererat arbetets slutsatser.

Teoretiska begrepp: 4R-ramverket, Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, Image, Green marketing och utbildning inom hållbarhet.

Resultat: Resultaten visade att hotellverksamheter prioriterar gästens förväntningar över hållbarhetsmål samt att de använde strategier för hållbarhet som var osynliga för gästen i första hand. Gästens upplevelse har gestaltats genom hotellens blygsamma försök att implementera minskad vattenförbrukning. Slutsatsen är att det finns en delad önskan, både från verksamheter och konsument, om en hållbar framtid som idag förväntas lösas av verksamheter och teknologi snarare än organisationens ansvarstagande.},
 author    = {Radhammar, Isabelle and Ödman, Ina},
 keyword   = {hållbarhet,vattenbesparing,managementperspektiv,certifieringar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hotellens val av hållbara strategier i förhållande till gästens upplevelse},
 year     = {2018},
}