Advanced

”Jag kan shoppa vad, när och hur jag vill”. Generation Ys kundlojalitet genom omnikanaler.

Dahlgren, Emma LU and Westerberg, Malin (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Studien belyser hur digitaliseringen och framväxten av omnikanaler har skapat ett dynamiskt shoppingbeteende hos generation Y. Vid inköp av kläder rör sig kunder inom generation Y idag mellan flera försäljningskanaler, vilket ökar tillgängligheten till ett större utbud av klädföretag. Syftet med studien är bidra med förståelse för den lojalitetsskapande effekt hos kundgruppen generation Y som klädföretagens omnikanaler skapar. Vidare är syftet att kartlägga hur denna lojalitet kommer till uttryck. Frågeställningar som besvaras i studien är: Vilken effekt på kundlojalitet hos generation Y har klädföretag med en omnikanalstrategi? Vilken typ av kundlojalitet hos generation Y förekommer främst till klädföretag med en omnikanalstrategi? För... (More)
Studien belyser hur digitaliseringen och framväxten av omnikanaler har skapat ett dynamiskt shoppingbeteende hos generation Y. Vid inköp av kläder rör sig kunder inom generation Y idag mellan flera försäljningskanaler, vilket ökar tillgängligheten till ett större utbud av klädföretag. Syftet med studien är bidra med förståelse för den lojalitetsskapande effekt hos kundgruppen generation Y som klädföretagens omnikanaler skapar. Vidare är syftet att kartlägga hur denna lojalitet kommer till uttryck. Frågeställningar som besvaras i studien är: Vilken effekt på kundlojalitet hos generation Y har klädföretag med en omnikanalstrategi? Vilken typ av kundlojalitet hos generation Y förekommer främst till klädföretag med en omnikanalstrategi? För att besvara studiens frågeställningar utgick vi från en kvalitativ metod med insamling av empiriskt material genom 13 semistrukturerade intervjuer. Studien genomfördes med en abduktiv forskningsansats där empiri och teori växelvis samverkade. Det teoretiska kapitlet presenterar en genomgång av relevanta ramverk och teorier gällande kundlojalitet samt teorier om e-lojalitet och generation Y. Empirin har analyserats utifrån en egenutvecklad modell för att besvara studiens frågeställningar. Studiens slutsatser visar att klädföretag med en omnikanalstrategi skapar kundlojalitet hos generation Y och att den främst förekommande lojalitetstypen är sann lojalitet. Vidare visar studien att kunder inom generation Y har en repertoar av fem klädföretag som de visar på sann lojalitet till, där lojaliteten främst drivs av tillfredsställande och bekvämlighetssökande faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Emma LU and Westerberg, Malin
supervisor
organization
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kundlojalitet, e-lojalitet, relativ attityd, återköpsbeteende, generation Y, omnikanaler
language
Swedish
id
8957303
date added to LUP
2018-09-04 15:17:01
date last changed
2018-09-04 15:17:01
@misc{8957303,
 abstract   = {Studien belyser hur digitaliseringen och framväxten av omnikanaler har skapat ett dynamiskt shoppingbeteende hos generation Y. Vid inköp av kläder rör sig kunder inom generation Y idag mellan flera försäljningskanaler, vilket ökar tillgängligheten till ett större utbud av klädföretag. Syftet med studien är bidra med förståelse för den lojalitetsskapande effekt hos kundgruppen generation Y som klädföretagens omnikanaler skapar. Vidare är syftet att kartlägga hur denna lojalitet kommer till uttryck. Frågeställningar som besvaras i studien är: Vilken effekt på kundlojalitet hos generation Y har klädföretag med en omnikanalstrategi? Vilken typ av kundlojalitet hos generation Y förekommer främst till klädföretag med en omnikanalstrategi? För att besvara studiens frågeställningar utgick vi från en kvalitativ metod med insamling av empiriskt material genom 13 semistrukturerade intervjuer. Studien genomfördes med en abduktiv forskningsansats där empiri och teori växelvis samverkade. Det teoretiska kapitlet presenterar en genomgång av relevanta ramverk och teorier gällande kundlojalitet samt teorier om e-lojalitet och generation Y. Empirin har analyserats utifrån en egenutvecklad modell för att besvara studiens frågeställningar. Studiens slutsatser visar att klädföretag med en omnikanalstrategi skapar kundlojalitet hos generation Y och att den främst förekommande lojalitetstypen är sann lojalitet. Vidare visar studien att kunder inom generation Y har en repertoar av fem klädföretag som de visar på sann lojalitet till, där lojaliteten främst drivs av tillfredsställande och bekvämlighetssökande faktorer.},
 author    = {Dahlgren, Emma and Westerberg, Malin},
 keyword   = {Kundlojalitet,e-lojalitet,relativ attityd,återköpsbeteende,generation Y,omnikanaler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Jag kan shoppa vad, när och hur jag vill”. Generation Ys kundlojalitet genom omnikanaler.},
 year     = {2018},
}