Advanced

Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?

Raso, David LU (2018) FEKH69 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: ​Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?
Seminariedatum: ​31 maj 2018
Kurs: ​FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: ​David Raso
Handledare: ​Peter W Jönsson
Nyckelord: ​Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde
Syfte: ​Studiens syfte är att undersöka huruvida graden av extern värdering och typ av fastighetsbestånd påverkar precisionen i värdering av fastigheter i fastighetsföretag.
Metod: ​Data från fastighetsförvaltande företag samlas in, datan avser information om försäljningspris för fastigheter samt fastigheternas bokförda värde. Även data som avser graden av extern... (More)
Examensarbetets titel: ​Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?
Seminariedatum: ​31 maj 2018
Kurs: ​FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: ​David Raso
Handledare: ​Peter W Jönsson
Nyckelord: ​Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde
Syfte: ​Studiens syfte är att undersöka huruvida graden av extern värdering och typ av fastighetsbestånd påverkar precisionen i värdering av fastigheter i fastighetsföretag.
Metod: ​Data från fastighetsförvaltande företag samlas in, datan avser information om försäljningspris för fastigheter samt fastigheternas bokförda värde. Även data som avser graden av extern värdering av fastighetsbeståndet och typ av fastighetsbestånd samlas in. Statistiska korrelationstest genomförs sedan för att undersöka vilka faktorer som påverkar precisionen i fastighetsvärderingar.
Teoretiska perspektiv: ​Tidigare forskning om vilka faktorer som påverkar både precision och tillförlitlighet vid värdering av fastigheter presenteras. Även IFRS regelverk för värdering till verkligt värde (IFRS 13) och IFRS regelverk för vad som utgör förvaltningsfastigheter (IAS 40) presenteras.
Empiri: ​Empirin består av data från fastighetsbolagens årsredovisningar för åren 2013 till 2016. Empirin är inhämtad manuellt och sammanställd i tabellform i uppsatsen figurer och bilagor.
Resultat: ​Studien fann inga statistiskt säkerställda samband mellan varken graden av extern värdering och precision i värderingar eller omfattningen av kommersiellt fastighetsbestånd och värderingsprecision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Raso, David LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde
language
Swedish
id
8957389
date added to LUP
2018-09-03 16:17:53
date last changed
2018-09-03 16:17:53
@misc{8957389,
 abstract   = {Examensarbetets titel: ​Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde? 
Seminariedatum: ​31 maj 2018 
Kurs: ​FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: ​David Raso 
Handledare: ​Peter W Jönsson 
Nyckelord: ​Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde 
Syfte: ​Studiens syfte är att undersöka huruvida graden av extern värdering och typ av fastighetsbestånd påverkar precisionen i värdering av fastigheter i fastighetsföretag. 
Metod: ​Data från fastighetsförvaltande företag samlas in, datan avser information om försäljningspris för fastigheter samt fastigheternas bokförda värde. Även data som avser graden av extern värdering av fastighetsbeståndet och typ av fastighetsbestånd samlas in. Statistiska korrelationstest genomförs sedan för att undersöka vilka faktorer som påverkar precisionen i fastighetsvärderingar.
Teoretiska perspektiv: ​Tidigare forskning om vilka faktorer som påverkar både precision och tillförlitlighet vid värdering av fastigheter presenteras. Även IFRS regelverk för värdering till verkligt värde (IFRS 13) och IFRS regelverk för vad som utgör förvaltningsfastigheter (IAS 40) presenteras. 
Empiri: ​Empirin består av data från fastighetsbolagens årsredovisningar för åren 2013 till 2016. Empirin är inhämtad manuellt och sammanställd i tabellform i uppsatsen figurer och bilagor. 
Resultat: ​Studien fann inga statistiskt säkerställda samband mellan varken graden av extern värdering och precision i värderingar eller omfattningen av kommersiellt fastighetsbestånd och värderingsprecision.},
 author    = {Raso, David},
 keyword   = {Värderingsprecision,tillförlitlighet,IFRS 13,förvaltningsfastigheter,verkligt värde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?},
 year     = {2018},
}