Advanced

Vad påverkar kapitalstruktur? - En studie på svenska börsnoterade fastighetsbolag

Axelsson, Carl LU and Albrektsson, Elof LU (2018) FEKH89 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka hur olika faktorer påverkar svenska börsnoterade fastighetsbolag. Studien är baserad på en kvantitativ metod. Den insamlade empirin har bearbetats i MS Excel för att erhålla finansiella styrmått.
Studien grundar sig i tidigare forskning för hur olika faktorer påverkar val av kapitalstruktur. Teorin är baserad på andra marknader men även på fastighetsmarknader i andra länder än Sverige. Urvalet till studiens empiri består av finansiell data från 16 börsnoterade fastighetsföretag mellan åren 2005 till 2011. Data är inhämtad från företagens årsredovisningar. Även historik över företagens börskurser har inhämtats.

Faktorer som Ålder och Storlek har hög påverkan för företag med hög skuldsättning. Ökning av... (More)
Studien syftar till att undersöka hur olika faktorer påverkar svenska börsnoterade fastighetsbolag. Studien är baserad på en kvantitativ metod. Den insamlade empirin har bearbetats i MS Excel för att erhålla finansiella styrmått.
Studien grundar sig i tidigare forskning för hur olika faktorer påverkar val av kapitalstruktur. Teorin är baserad på andra marknader men även på fastighetsmarknader i andra länder än Sverige. Urvalet till studiens empiri består av finansiell data från 16 börsnoterade fastighetsföretag mellan åren 2005 till 2011. Data är inhämtad från företagens årsredovisningar. Även historik över företagens börskurser har inhämtats.

Faktorer som Ålder och Storlek har hög påverkan för företag med hög skuldsättning. Ökning av främmande kapital hos dessa företag sker då de ska finansiera ökad tillväxt. I takt med att företagen åldras så har faktorerna mindre påverkan och resultaten är mer spridda. Detta förmodas bero på lednings och styrelsers större inflytande på kapitalstruktur när företag blir äldre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Carl LU and Albrektsson, Elof LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kapitalstruktur, påverkansfaktorer, börsnoterade bolag, fastigheter
language
Swedish
id
8957637
date added to LUP
2018-09-04 17:30:02
date last changed
2018-09-04 17:30:02
@misc{8957637,
 abstract   = {Studien syftar till att undersöka hur olika faktorer påverkar svenska börsnoterade fastighetsbolag. Studien är baserad på en kvantitativ metod. Den insamlade empirin har bearbetats i MS Excel för att erhålla finansiella styrmått.
Studien grundar sig i tidigare forskning för hur olika faktorer påverkar val av kapitalstruktur. Teorin är baserad på andra marknader men även på fastighetsmarknader i andra länder än Sverige. Urvalet till studiens empiri består av finansiell data från 16 börsnoterade fastighetsföretag mellan åren 2005 till 2011. Data är inhämtad från företagens årsredovisningar. Även historik över företagens börskurser har inhämtats.

Faktorer som Ålder och Storlek har hög påverkan för företag med hög skuldsättning. Ökning av främmande kapital hos dessa företag sker då de ska finansiera ökad tillväxt. I takt med att företagen åldras så har faktorerna mindre påverkan och resultaten är mer spridda. Detta förmodas bero på lednings och styrelsers större inflytande på kapitalstruktur när företag blir äldre.},
 author    = {Axelsson, Carl and Albrektsson, Elof},
 keyword   = {Kapitalstruktur,påverkansfaktorer,börsnoterade bolag,fastigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad påverkar kapitalstruktur? - En studie på svenska börsnoterade fastighetsbolag},
 year     = {2018},
}