Advanced

Att bygga det friska företaget

Holm, Emma LU and Losell, David LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska
arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska
företag. Det var först år 2001 som regeringen gjorde en sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen
och Yrkesinspektionen som skapade Arbetsmiljöverket. Samma år beslutades det om en stor satsning
på den psykosociala arbetsmiljön. Den psykiska ohälsan hade på senare år ökat kraftigt och
Arbetsmiljöverket startade år 2001 ett treårigt projekt för att uppmärksamma och analysera de
faktorer och belastningar som orsakade negativ stress inom arbetslivet. Med detta i åtanke är det inte
någon överraskning att föreskrifterna och kunskapen kring den... (More)
Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska
arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska
företag. Det var först år 2001 som regeringen gjorde en sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen
och Yrkesinspektionen som skapade Arbetsmiljöverket. Samma år beslutades det om en stor satsning
på den psykosociala arbetsmiljön. Den psykiska ohälsan hade på senare år ökat kraftigt och
Arbetsmiljöverket startade år 2001 ett treårigt projekt för att uppmärksamma och analysera de
faktorer och belastningar som orsakade negativ stress inom arbetslivet. Med detta i åtanke är det inte
någon överraskning att föreskrifterna och kunskapen kring den psykiska hälsan ligger flera steg
bakom den fysiska arbetshälsan och att det finns ett stort utrymme för vidare forskning och
förbättring inom området psykosocial arbetsmiljö.

Uppsatsens syfte är att studera hur ett hälsofrämjande arbete utifrån de psykosociala friskfaktorerna
kan utformas på prestationskrävande arbetsplatser. På den enskilda arbetsplatsen finns olika behov
och därför behövs en handlingsplan upprättas och kompletteras med strategier för att uppnå en god
psykosocial arbetsmiljö. Vi har studerat psykosociala friskfaktorer och identifierat de faktorer som
är avgörande för det valda företaget i sina hälsofrämjande insatser. Studien syftar även till att
identifiera likheter och skillnader i ledningens och medarbetarnas syn och uppfattning av
hälsofrämjande åtgärder för att hitta en fungerande samverkan i arbetet mot en god psykosocial
arbetsmiljö.

Vi har genom en kombinerad metod identifierat fem friskfaktorer som företaget bör inkludera i sin
hälsofrämjande process. Den främjande delen bör naturligtvis göras i en samverkan med det
förebyggande och efterhjälpande arbete som redan görs för att få en helhet i hälsoarbetet. Utifrån
undersökningen har en handlingsplan skapats som ska kunna hjälpa företaget att utforma sitt
hälsoarbete i praktiken och på så vis kunna bidra till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Vidare
hoppas vi att studien ska kunna bidra till övriga organisationers hälsoarbete och underlätta dess
identifiering av de friskfaktorer som är avgörande på varje enskild arbetsplats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Emma LU and Losell, David LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om ett företags friskfaktorer och dess handlingsplan för en hälsosam arbetsplats
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsofrämjande ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, välbefinnande, ledarskap, hälsa
language
Swedish
id
8957770
date added to LUP
2018-09-04 15:18:02
date last changed
2018-09-04 15:18:02
@misc{8957770,
 abstract   = {Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska
arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska
företag. Det var först år 2001 som regeringen gjorde en sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen
och Yrkesinspektionen som skapade Arbetsmiljöverket. Samma år beslutades det om en stor satsning
på den psykosociala arbetsmiljön. Den psykiska ohälsan hade på senare år ökat kraftigt och
Arbetsmiljöverket startade år 2001 ett treårigt projekt för att uppmärksamma och analysera de
faktorer och belastningar som orsakade negativ stress inom arbetslivet. Med detta i åtanke är det inte
någon överraskning att föreskrifterna och kunskapen kring den psykiska hälsan ligger flera steg
bakom den fysiska arbetshälsan och att det finns ett stort utrymme för vidare forskning och
förbättring inom området psykosocial arbetsmiljö.

Uppsatsens syfte är att studera hur ett hälsofrämjande arbete utifrån de psykosociala friskfaktorerna
kan utformas på prestationskrävande arbetsplatser. På den enskilda arbetsplatsen finns olika behov
och därför behövs en handlingsplan upprättas och kompletteras med strategier för att uppnå en god
psykosocial arbetsmiljö. Vi har studerat psykosociala friskfaktorer och identifierat de faktorer som
är avgörande för det valda företaget i sina hälsofrämjande insatser. Studien syftar även till att
identifiera likheter och skillnader i ledningens och medarbetarnas syn och uppfattning av
hälsofrämjande åtgärder för att hitta en fungerande samverkan i arbetet mot en god psykosocial
arbetsmiljö.

Vi har genom en kombinerad metod identifierat fem friskfaktorer som företaget bör inkludera i sin
hälsofrämjande process. Den främjande delen bör naturligtvis göras i en samverkan med det
förebyggande och efterhjälpande arbete som redan görs för att få en helhet i hälsoarbetet. Utifrån
undersökningen har en handlingsplan skapats som ska kunna hjälpa företaget att utforma sitt
hälsoarbete i praktiken och på så vis kunna bidra till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Vidare
hoppas vi att studien ska kunna bidra till övriga organisationers hälsoarbete och underlätta dess
identifiering av de friskfaktorer som är avgörande på varje enskild arbetsplats.},
 author    = {Holm, Emma and Losell, David},
 keyword   = {hälsofrämjande ledarskap,psykosocial arbetsmiljö,välbefinnande,ledarskap,hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att bygga det friska företaget},
 year     = {2018},
}