Advanced

Analys med hydraulisk modell av metod för reducerat kapacitetsprov i sprinkleranläggningar

Mauritzon, Johan LU (2018) In TVVR 18/5004 VVRM05 20181
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
I dagsläget utförs fullskaliga kapacitetsprov på sprinkleranläggningar med syfte att undersöka om erforderligt tryck och flöde kan erhållas i händelse av brand. Fullskaliga kapacitetsprov är däremot relaterade till risker som lågt tryck i vattenledningsnät, blödning på gjutjärnsrör, översvämning av lågt belägna områden och tryckslag i rör. I detta arbete undersöks om reducerade kapacitetsprov sammankopplat med en teoretisk (empiriskt eller mer fysikaliskt baserad) modell kan ersätta fullskaliga kapacitetsprov. I arbetet analyserades utförda kapacitetsprov i Lund och Malmö med en rad empiriska modeller samt den hydrauliska datormodellen MIKE URBAN. Vid tillämpning av de enklare metoderna användes Excel för att undersöka modeller som linjär-... (More)
I dagsläget utförs fullskaliga kapacitetsprov på sprinkleranläggningar med syfte att undersöka om erforderligt tryck och flöde kan erhållas i händelse av brand. Fullskaliga kapacitetsprov är däremot relaterade till risker som lågt tryck i vattenledningsnät, blödning på gjutjärnsrör, översvämning av lågt belägna områden och tryckslag i rör. I detta arbete undersöks om reducerade kapacitetsprov sammankopplat med en teoretisk (empiriskt eller mer fysikaliskt baserad) modell kan ersätta fullskaliga kapacitetsprov. I arbetet analyserades utförda kapacitetsprov i Lund och Malmö med en rad empiriska modeller samt den hydrauliska datormodellen MIKE URBAN. Vid tillämpning av de enklare metoderna användes Excel för att undersöka modeller som linjär- och andragrads-kurvanpassning samt en modell baserad på Hazen-Williams formel. Intervjuer med personer inom VA- och sprinklerbranschen och prover i ledningsnätet utfördes för att förbättra analys och förståelse. Resultaten från analys av indata med de använda modellerna var inte tillfredställande. Ingen av modellerna gav värden i överensstämmelse med data för alla studerade fall. Resultaten från den hydrauliska modelleringen visade på behovet av lokal kalibrering för att reproducera mätvärden med god noggrannhet. Resultaten från detaljerad analys av provning i en sprinkleranläggning (betecknad E) visade på att det största tryckfallet sker i sprinkleranläggningen. Resultaten från en enkel hydraulisk modell av de lokala förhållandena visade att det krävs mer kunskap om ingående komponenter i sprinkleranläggningen för att utveckla reducerade kapacitetsprov genom att använda modeller. (Less)
Abstract
To this date, full-scale capacity tests are performed in sprinkler facilities in order to investigate if sufficient pressure and flow can be achieved in case of fire. Full-scale capacity tests may, however, cause problems such as low pressure in pipes, scaling of pipe walls, flooding of low topography areas, and water hammer. This report intends to research whether reduced capacity tests together with modelling are able to replace full-¬scale capacity tests. In the present study, capacity tests from the cities of Lund and Malmö are analysed with different types of models, including simple empirical models as well as computer models such as MIKE URBAN. For the simple approaches, Excel was used to examine models based on linear curve... (More)
To this date, full-scale capacity tests are performed in sprinkler facilities in order to investigate if sufficient pressure and flow can be achieved in case of fire. Full-scale capacity tests may, however, cause problems such as low pressure in pipes, scaling of pipe walls, flooding of low topography areas, and water hammer. This report intends to research whether reduced capacity tests together with modelling are able to replace full-¬scale capacity tests. In the present study, capacity tests from the cities of Lund and Malmö are analysed with different types of models, including simple empirical models as well as computer models such as MIKE URBAN. For the simple approaches, Excel was used to examine models based on linear curve fitting, on 2nd-degree polynomial curve fitting, and on the Hazen-Williams formula. Interviews with people in the business were conducted and tests in pipe systems were performed to improve analysis and understanding. The results from the data model analysis demonstrated the difficulties in predicting the behavior of the hydraulic system. Neither of the employed models could determine the minimum pressure with sufficient accuracy. The results from the hydraulic model investigation showed the need for local calibration of models with regard to pipe system characteristics. The results from the detailed analysis of capacity tests in one sprinkler facility (denoted E) indicates that the largest pressure drop takes place in the sprinkler facility. The results from applying a simple hydraulic model of the local system shows that more knowledge about the components in the sprinkler facility is necessary to develop reliable methods for reduced capacity tests using models as a complement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mauritzon, Johan LU
supervisor
organization
course
VVRM05 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kapacitetsprov, sprinkler, modell, hydraulik, reducerat
publication/series
TVVR 18/5004
report number
18/5004
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examiner:Rolf Larsson
id
8958059
date added to LUP
2018-09-07 10:29:48
date last changed
2018-09-07 10:29:48
@misc{8958059,
 abstract   = {To this date, full-scale capacity tests are performed in sprinkler facilities in order to investigate if sufficient pressure and flow can be achieved in case of fire. Full-scale capacity tests may, however, cause problems such as low pressure in pipes, scaling of pipe walls, flooding of low topography areas, and water hammer. This report intends to research whether reduced capacity tests together with modelling are able to replace full-¬scale capacity tests. In the present study, capacity tests from the cities of Lund and Malmö are analysed with different types of models, including simple empirical models as well as computer models such as MIKE URBAN. For the simple approaches, Excel was used to examine models based on linear curve fitting, on 2nd-degree polynomial curve fitting, and on the Hazen-Williams formula. Interviews with people in the business were conducted and tests in pipe systems were performed to improve analysis and understanding. The results from the data model analysis demonstrated the difficulties in predicting the behavior of the hydraulic system. Neither of the employed models could determine the minimum pressure with sufficient accuracy. The results from the hydraulic model investigation showed the need for local calibration of models with regard to pipe system characteristics. The results from the detailed analysis of capacity tests in one sprinkler facility (denoted E) indicates that the largest pressure drop takes place in the sprinkler facility. The results from applying a simple hydraulic model of the local system shows that more knowledge about the components in the sprinkler facility is necessary to develop reliable methods for reduced capacity tests using models as a complement.},
 author    = {Mauritzon, Johan},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {kapacitetsprov,sprinkler,modell,hydraulik,reducerat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR 18/5004},
 title    = {Analys med hydraulisk modell av metod för reducerat kapacitetsprov i sprinkleranläggningar},
 year     = {2018},
}