Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompetensutvecklings roll för motivation

von Bodungen, Louise LU and Öberg, Vendela (2018) KSMK65 20181
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Personalen är företagets främsta resurs och i butiker där personalen representerar företaget gentemot kunden blir positiva kundmöten en avgörande faktor för att skapa servicekvalitet och goda kundrelationer. Den växande konkurrensen med e-handeln leder även till att kundmötet blir allt viktigare för fysiska butiker för att kunna konkurrera och behålla marknadsandelar. En bransch som möter hårdnande konkurrens från både digitala och fysiska aktörer och som kommer stå i fokus i denna studie, är livsmedelsbranschen. Under 2017 skedde en försäljningsökning med 30 procent vilket gjorde livsmedel till den bransch som hade störst försäljningsökning på nätet. Branschens hårda konkurrens ställer höga krav på både den anställdes kompetens och... (More)
Personalen är företagets främsta resurs och i butiker där personalen representerar företaget gentemot kunden blir positiva kundmöten en avgörande faktor för att skapa servicekvalitet och goda kundrelationer. Den växande konkurrensen med e-handeln leder även till att kundmötet blir allt viktigare för fysiska butiker för att kunna konkurrera och behålla marknadsandelar. En bransch som möter hårdnande konkurrens från både digitala och fysiska aktörer och som kommer stå i fokus i denna studie, är livsmedelsbranschen. Under 2017 skedde en försäljningsökning med 30 procent vilket gjorde livsmedel till den bransch som hade störst försäljningsökning på nätet. Branschens hårda konkurrens ställer höga krav på både den anställdes kompetens och kunskap men även produktivitet och effektivitet. Detta ökar vikten för företag att veta vad som motiverar deras personal till att prestera och utföra ett effektivt arbete som lever upp till branschens och kundernas höga krav. Syftet med studien är därför att undersöka vilken roll kompetensutvecklingsmöjligheter spelar för anställdas motivation inom livsmedelsbranschen.

De första kapitlen i denna studie beskriver den vetenskapliga utgångspunkten och metod som används genom uppsatsen. En kvalitativ metodologi har valts för denna studie och har utförts genom semistrukturerade djupintervjuer med 10 anställda med olika anställningsformer och anställningslängd från 6 olika ICA-butiker fördelade i Skåne, Stockholm och Uppsala. Empirin från intervjuerna presenteras och analyseras sedan kring utifrån studiens teoretiska referensram.

Utifrån empirin kunde tre olika upplevelser av möjlighet till kompetensutveckling urskiljas: de som inte upplevde sig ha några utvecklingsmöjligheter, de som upplevde sig haft bra utvecklingsmöjligheter men som nått ett tak och de som upplevde sig ha bra utvecklingsmöjligheter men aktivt valt att inte ta del av dem. Vilka faktorer som ansågs vara motiverande skiljde sig inte mellan grupperna. Gemensamma motivationsfaktorer för alla grupper var lön, kollegor, kundmötet och utveckling. Utveckling var den faktorn som spelade störst roll för de anställdas motivation och där individuell utveckling hade störst påverkan på motivationen i form av att vilja att prestera och arbeta i butiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
von Bodungen, Louise LU and Öberg, Vendela
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om anställdas upplevda kompetensutvecklingsmöjligheter och dess inverkan på motivation inom livsmedelsbranschen
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Motivation, kompetensutveckling, livsmedelsbutik, butikspersonal, kundmötet
language
Swedish
id
8958181
date added to LUP
2018-09-07 13:21:54
date last changed
2018-09-08 03:44:29
@misc{8958181,
 abstract   = {{Personalen är företagets främsta resurs och i butiker där personalen representerar företaget gentemot kunden blir positiva kundmöten en avgörande faktor för att skapa servicekvalitet och goda kundrelationer. Den växande konkurrensen med e-handeln leder även till att kundmötet blir allt viktigare för fysiska butiker för att kunna konkurrera och behålla marknadsandelar. En bransch som möter hårdnande konkurrens från både digitala och fysiska aktörer och som kommer stå i fokus i denna studie, är livsmedelsbranschen. Under 2017 skedde en försäljningsökning med 30 procent vilket gjorde livsmedel till den bransch som hade störst försäljningsökning på nätet. Branschens hårda konkurrens ställer höga krav på både den anställdes kompetens och kunskap men även produktivitet och effektivitet. Detta ökar vikten för företag att veta vad som motiverar deras personal till att prestera och utföra ett effektivt arbete som lever upp till branschens och kundernas höga krav. Syftet med studien är därför att undersöka vilken roll kompetensutvecklingsmöjligheter spelar för anställdas motivation inom livsmedelsbranschen.

De första kapitlen i denna studie beskriver den vetenskapliga utgångspunkten och metod som används genom uppsatsen. En kvalitativ metodologi har valts för denna studie och har utförts genom semistrukturerade djupintervjuer med 10 anställda med olika anställningsformer och anställningslängd från 6 olika ICA-butiker fördelade i Skåne, Stockholm och Uppsala. Empirin från intervjuerna presenteras och analyseras sedan kring utifrån studiens teoretiska referensram.

Utifrån empirin kunde tre olika upplevelser av möjlighet till kompetensutveckling urskiljas: de som inte upplevde sig ha några utvecklingsmöjligheter, de som upplevde sig haft bra utvecklingsmöjligheter men som nått ett tak och de som upplevde sig ha bra utvecklingsmöjligheter men aktivt valt att inte ta del av dem. Vilka faktorer som ansågs vara motiverande skiljde sig inte mellan grupperna. Gemensamma motivationsfaktorer för alla grupper var lön, kollegor, kundmötet och utveckling. Utveckling var den faktorn som spelade störst roll för de anställdas motivation och där individuell utveckling hade störst påverkan på motivationen i form av att vilja att prestera och arbeta i butiken.}},
 author    = {{von Bodungen, Louise and Öberg, Vendela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kompetensutvecklings roll för motivation}},
 year     = {{2018}},
}