Advanced

Jämkning av avtal vid förändrade förhållanden

Gärtner, Simon LU (2018) HARH01 20181
Department of Business Law
Abstract
Every day there are a lot of agreements between traders. The basic principle is that there is freedom of contract and that each party must bear its own risks. After the introduction of Article 36 of the Contracts Act in 1976, an opportunity was opened for contractors to get an agreement adjusted or void in court, with the help of this general clause. The paragraph is very immersive and involves lot of possible cases. In this essay, the focus will be on the cases where contracts have gotten impacts after they were made.

Today it is 42 years ago since the article 36 was introduced to the Swedish law and in this essay, there will be a review of the current legal position. Following a review of both literature and case law, it can be noted... (More)
Every day there are a lot of agreements between traders. The basic principle is that there is freedom of contract and that each party must bear its own risks. After the introduction of Article 36 of the Contracts Act in 1976, an opportunity was opened for contractors to get an agreement adjusted or void in court, with the help of this general clause. The paragraph is very immersive and involves lot of possible cases. In this essay, the focus will be on the cases where contracts have gotten impacts after they were made.

Today it is 42 years ago since the article 36 was introduced to the Swedish law and in this essay, there will be a review of the current legal position. Following a review of both literature and case law, it can be noted that the court is careful to interfere in the commercial contracts. That’s because the parties' right to a fair deal must be balanced with the contractual freedom and the natural risk parties make when they enter into an agreement. Should the court use article 36 be used by the court in all too widely, there is a high risk that the predictability of contracts will decrease and give a negative development for business, which largely should be avoided. (Less)
Abstract (Swedish)
Dagligen ingås det mängder av avtal näringsidkare emellan. Grundprincipen är att det råder avtalsfrihet och att varje part får stå för sina egna risker. Efter införandet av 36 § avtalslagen år 1976, öppnades dock en möjlighet för avtalsparter att få ett avtal jämkat eller ogiltigförklarat i domstol med hjälp av denna generalklausul. 36 § är en mycket omfattande paragraf och innefattar många tänkbara fall. I denna uppsats kommer fokus ligga på hur användandet av avtalslagens generalklausul sker i fall då ena partens avtalsnytta har påverkats negativt av senare inträffade händelser.

Idag är det 42 år sedan införandet av 36 § och i denna uppsats görs en genomgång av rättsläget genom en analys av rättsläget med fokus på rättspraxis som... (More)
Dagligen ingås det mängder av avtal näringsidkare emellan. Grundprincipen är att det råder avtalsfrihet och att varje part får stå för sina egna risker. Efter införandet av 36 § avtalslagen år 1976, öppnades dock en möjlighet för avtalsparter att få ett avtal jämkat eller ogiltigförklarat i domstol med hjälp av denna generalklausul. 36 § är en mycket omfattande paragraf och innefattar många tänkbara fall. I denna uppsats kommer fokus ligga på hur användandet av avtalslagens generalklausul sker i fall då ena partens avtalsnytta har påverkats negativt av senare inträffade händelser.

Idag är det 42 år sedan införandet av 36 § och i denna uppsats görs en genomgång av rättsläget genom en analys av rättsläget med fokus på rättspraxis som behandlar senare inträffade förhållanden. Efter en genomgång av både litteratur och rättsfall kan det konstateras att högsta domstolen generellt sätt går försiktigt fram med användandet av paragrafen på kommersiella avtal. Parternas rätt till ett skäligt avtal måste balanseras med avtalsfriheten och den naturliga risken parter tar när de ingår ett avtal. Skulle ett allt för frikostigt användande av 36 § utnyttjas av domstolen finns en stor risk att förutsägbarheten av avtal minskar och ger en negativ utveckling för näringslivet, vilket i största mån bör undvikas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gärtner, Simon LU
supervisor
organization
course
HARH01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jämkning, Förändrade förhållanden, Senare inträffade förhållanden, 36 §, Generalklausulen, Avtal, Långsiktiga avtal, Civilrätt
language
Swedish
id
8960043
date added to LUP
2018-10-09 16:43:28
date last changed
2018-10-09 16:43:28
@misc{8960043,
 abstract   = {Every day there are a lot of agreements between traders. The basic principle is that there is freedom of contract and that each party must bear its own risks. After the introduction of Article 36 of the Contracts Act in 1976, an opportunity was opened for contractors to get an agreement adjusted or void in court, with the help of this general clause. The paragraph is very immersive and involves lot of possible cases. In this essay, the focus will be on the cases where contracts have gotten impacts after they were made. 

Today it is 42 years ago since the article 36 was introduced to the Swedish law and in this essay, there will be a review of the current legal position. Following a review of both literature and case law, it can be noted that the court is careful to interfere in the commercial contracts. That’s because the parties' right to a fair deal must be balanced with the contractual freedom and the natural risk parties make when they enter into an agreement. Should the court use article 36 be used by the court in all too widely, there is a high risk that the predictability of contracts will decrease and give a negative development for business, which largely should be avoided.},
 author    = {Gärtner, Simon},
 keyword   = {Jämkning,Förändrade förhållanden,Senare inträffade förhållanden,36 §,Generalklausulen,Avtal,Långsiktiga avtal,Civilrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämkning av avtal vid förändrade förhållanden},
 year     = {2018},
}