Advanced

Datorbaserad intensiv läsintervention vid avkodningssvårigheter

Tolonen, Miranda LU and Evensen Tranell, Linnea LU (2018) LOGM81 20181
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien var att undersöka om en intensiv läsintervention med det phonicsbaserade datorspelet Grapholearn kunde förbättra avkodningsförmågan hos elever med avkodningssvårigheter. Studien avsåg även se på genomförbarheten och behovet av resurser för att genomföra en intervention med Grapholearn i den svenska skolan. Även möjligheten att använda Grapholearn vid Response to intervention (RTI) undersöks.
Metod: 10 deltagare i åk 1–5 har genomgått intervention med Grapholearn under en fyraveckorsperiod. Avkodningsförmågan testades med den svenska versionen av testet Test of word reading efficiency (TOWRE) och bokstavsbenämning testades med Läs 1. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts där observationer från... (More)
Syfte: Syftet med studien var att undersöka om en intensiv läsintervention med det phonicsbaserade datorspelet Grapholearn kunde förbättra avkodningsförmågan hos elever med avkodningssvårigheter. Studien avsåg även se på genomförbarheten och behovet av resurser för att genomföra en intervention med Grapholearn i den svenska skolan. Även möjligheten att använda Grapholearn vid Response to intervention (RTI) undersöks.
Metod: 10 deltagare i åk 1–5 har genomgått intervention med Grapholearn under en fyraveckorsperiod. Avkodningsförmågan testades med den svenska versionen av testet Test of word reading efficiency (TOWRE) och bokstavsbenämning testades med Läs 1. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts där observationer från interventionen analyserats.
Resultat: På gruppnivå gjordes en signifikant förbättring med en stor effektstorlek för både avkodning av ord och nonord. I den kvalitativa innehållsanalysen noterades att deltagarna klarade att spela relativt självständigt och inte var i behov av ytterligare instruktioner. Däremot framkom att många deltagare tyckte att spelet var tråkigt och behövde motiveras av författarna.
Slutsatser: Intervention med Grapholearn kan förbättra avkodningsförmågan. Spelet är lätt att administrera och genomföra, däremot tycks det inte vara motiverande. Mer forskning krävs om hur lång tid och hur många dagar av intervention som behövs för att uppnå ett förbättrat resultat på avkodning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tolonen, Miranda LU and Evensen Tranell, Linnea LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Avkodning, läsintervention, datorbaserad, Grapholearn
language
Swedish
id
8962061
date added to LUP
2018-10-18 11:03:00
date last changed
2018-10-18 11:03:00
@misc{8962061,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien var att undersöka om en intensiv läsintervention med det phonicsbaserade datorspelet Grapholearn kunde förbättra avkodningsförmågan hos elever med avkodningssvårigheter. Studien avsåg även se på genomförbarheten och behovet av resurser för att genomföra en intervention med Grapholearn i den svenska skolan. Även möjligheten att använda Grapholearn vid Response to intervention (RTI) undersöks.
Metod: 10 deltagare i åk 1–5 har genomgått intervention med Grapholearn under en fyraveckorsperiod. Avkodningsförmågan testades med den svenska versionen av testet Test of word reading efficiency (TOWRE) och bokstavsbenämning testades med Läs 1. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts där observationer från interventionen analyserats.
Resultat: På gruppnivå gjordes en signifikant förbättring med en stor effektstorlek för både avkodning av ord och nonord. I den kvalitativa innehållsanalysen noterades att deltagarna klarade att spela relativt självständigt och inte var i behov av ytterligare instruktioner. Däremot framkom att många deltagare tyckte att spelet var tråkigt och behövde motiveras av författarna.
Slutsatser: Intervention med Grapholearn kan förbättra avkodningsförmågan. Spelet är lätt att administrera och genomföra, däremot tycks det inte vara motiverande. Mer forskning krävs om hur lång tid och hur många dagar av intervention som behövs för att uppnå ett förbättrat resultat på avkodning.},
 author    = {Tolonen, Miranda and Evensen Tranell, Linnea},
 keyword   = {Avkodning,läsintervention,datorbaserad,Grapholearn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Datorbaserad intensiv läsintervention vid avkodningssvårigheter},
 year     = {2018},
}