Advanced

Väl mött

Diamantidis, Mikaela LU and Jönsson, Anna LU (2018) KSMK65 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det interna planerade mötet är en aktivitet av relevans inom organisationer i det avseende att det är ett medel för intern kommunikation och koordinering. Tiden organisationer spenderar på möten tycks även öka. Dock är forskningen om interna möten begränsad och den tidigare forskning som finns är i stor omfattning normativ och undersöker inte hur organisationer faktiskt ser på och arbetar med interna planerade möten. Då kultur också är en central aspekt inom organisationer som kan tänkas påverka organisationers arbetssätt kan det vara intressant att applicera ett kulturellt perspektiv på möten. Med bakgrund i detta är syftet med denna uppsats att utifrån ett kulturellt perspektiv öka förståelsen för möten som organisatoriskt fenomen.... (More)
Det interna planerade mötet är en aktivitet av relevans inom organisationer i det avseende att det är ett medel för intern kommunikation och koordinering. Tiden organisationer spenderar på möten tycks även öka. Dock är forskningen om interna möten begränsad och den tidigare forskning som finns är i stor omfattning normativ och undersöker inte hur organisationer faktiskt ser på och arbetar med interna planerade möten. Då kultur också är en central aspekt inom organisationer som kan tänkas påverka organisationers arbetssätt kan det vara intressant att applicera ett kulturellt perspektiv på möten. Med bakgrund i detta är syftet med denna uppsats att utifrån ett kulturellt perspektiv öka förståelsen för möten som organisatoriskt fenomen. Sedermera är de frågeställningar som ämnas besvaras följande: “Hur arbetar organisationer med interna planerade möten?” och “Vilka värderingar och föreställningar kring interna planerade möten kan urskiljas?”. För att besvara dessa frågeställningar och därmed uppfylla uppsatsens syfte utgår uppsatsen från en kvalitativ metod. Det empiriska materialet är insamlat genom tio semistrukturerade intervjuer med individer som kallar till och utformar möten inom organisationer. Med hjälp av teorier om kultur, däribland gemenskap, kulturers ritualer och rutiner samt Scheins kulturanalys, har empirin i sin tur analyserats. De slutsatser som uppsatsen landar i är att det finns flera sätt att arbeta med interna planerade möten, dels generellt, dels utifrån olika aspekter av möten. Det kan även konstateras att det kan urskiljas flera värderingar och föreställningar kring interna möten, varav några tycks vara så implementerade att de kan betraktas som grundantaganden. Sålunda är möten ett komplext fenomen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Diamantidis, Mikaela LU and Jönsson, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Ett kulturellt perspektiv på organisationers arbete, värderingar och förhållningssätt till möten
course
KSMK65 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intern kommunikation, organisation, möten, effektivitet, kultur, värderingar, föreställningar, gemenskap, rutiner, ritualer
language
Swedish
id
8964435
date added to LUP
2019-06-13 08:54:17
date last changed
2019-06-13 08:54:17
@misc{8964435,
 abstract   = {Det interna planerade mötet är en aktivitet av relevans inom organisationer i det avseende att det är ett medel för intern kommunikation och koordinering. Tiden organisationer spenderar på möten tycks även öka. Dock är forskningen om interna möten begränsad och den tidigare forskning som finns är i stor omfattning normativ och undersöker inte hur organisationer faktiskt ser på och arbetar med interna planerade möten. Då kultur också är en central aspekt inom organisationer som kan tänkas påverka organisationers arbetssätt kan det vara intressant att applicera ett kulturellt perspektiv på möten. Med bakgrund i detta är syftet med denna uppsats att utifrån ett kulturellt perspektiv öka förståelsen för möten som organisatoriskt fenomen. Sedermera är de frågeställningar som ämnas besvaras följande: “Hur arbetar organisationer med interna planerade möten?” och “Vilka värderingar och föreställningar kring interna planerade möten kan urskiljas?”. För att besvara dessa frågeställningar och därmed uppfylla uppsatsens syfte utgår uppsatsen från en kvalitativ metod. Det empiriska materialet är insamlat genom tio semistrukturerade intervjuer med individer som kallar till och utformar möten inom organisationer. Med hjälp av teorier om kultur, däribland gemenskap, kulturers ritualer och rutiner samt Scheins kulturanalys, har empirin i sin tur analyserats. De slutsatser som uppsatsen landar i är att det finns flera sätt att arbeta med interna planerade möten, dels generellt, dels utifrån olika aspekter av möten. Det kan även konstateras att det kan urskiljas flera värderingar och föreställningar kring interna möten, varav några tycks vara så implementerade att de kan betraktas som grundantaganden. Sålunda är möten ett komplext fenomen.},
 author    = {Diamantidis, Mikaela and Jönsson, Anna},
 keyword   = {Intern kommunikation,organisation,möten,effektivitet,kultur,värderingar,föreställningar,gemenskap,rutiner,ritualer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Väl mött},
 year     = {2018},
}