Advanced

Kvinnorna i Stockholm under reglementeringstiden

Rosengren, Fabian LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen avhandlar den s.k. reglementeringstiden (år 1812-1918) då regleringar infördes för att hindra spridningen av veneriska sjukdomar. Den fokuserar på Stockholm och på hur dessa regleringar drabbade kvinnor under denna tid samt belyser detta ur ett genusperspektiv. Den ger en kort bakgrund till Sverige samt kvinnornas situation under 1800-talet. Sedan avhandlas regleringarna under denna tid i kronologisk ordning, med ett kort avbrott för att beskriva bordellverksamheten i Stockholm under denna tid. Det inleds med en beskrivning av uppkomsten av den första regleringen, 1812 års cirkulär, samt dess syfte och bakgrunden till dess införande. Det beskrivs också i viss utsträckning hur diskussionen kring denna fråga går och vilka grupper i... (More)
Uppsatsen avhandlar den s.k. reglementeringstiden (år 1812-1918) då regleringar infördes för att hindra spridningen av veneriska sjukdomar. Den fokuserar på Stockholm och på hur dessa regleringar drabbade kvinnor under denna tid samt belyser detta ur ett genusperspektiv. Den ger en kort bakgrund till Sverige samt kvinnornas situation under 1800-talet. Sedan avhandlas regleringarna under denna tid i kronologisk ordning, med ett kort avbrott för att beskriva bordellverksamheten i Stockholm under denna tid. Det inleds med en beskrivning av uppkomsten av den första regleringen, 1812 års cirkulär, samt dess syfte och bakgrunden till dess införande. Det beskrivs också i viss utsträckning hur diskussionen kring denna fråga går och vilka grupper i samhället som är inblandade. Samma process tillämpas på de två senare regleringarna, 1847 års reglering samt 1859 års reglering, också känt som Prostitutionsregleringen. Utifrån detta förs sedan en diskussion om regleringarnas utveckling. Vad som belyses är framförallt allt om det har skett en förskjutning från ett preventivt medicinskt syfte till ett moraliskt samt hur kvinnors frihet i det offentliga rummet begränsas mer och mer för varje ny reglering. (Less)
Abstract
The thesis deals with the so-called regulation time (“reglementeringstiden)(in 1812-1918) when regulations were introduced to prevent the spread of venereal diseases. It focuses on Stockholm and how these regulations affected women during this time and highlights this from a gender perspective. It gives a brief background to Sweden and the situation of women in the 19th century. The thesis continues with a presentation of the regulations in chronological order, with an interjection to describe the brothel business in Stockholm during this time. It begins with a description of the origin of the first regulation, the 1812s circular, and its purpose and background to its introduction. It also describes to some extent the discussion about this... (More)
The thesis deals with the so-called regulation time (“reglementeringstiden)(in 1812-1918) when regulations were introduced to prevent the spread of venereal diseases. It focuses on Stockholm and how these regulations affected women during this time and highlights this from a gender perspective. It gives a brief background to Sweden and the situation of women in the 19th century. The thesis continues with a presentation of the regulations in chronological order, with an interjection to describe the brothel business in Stockholm during this time. It begins with a description of the origin of the first regulation, the 1812s circular, and its purpose and background to its introduction. It also describes to some extent the discussion about this issue and which groups in society are involved in it.
The same process is applied to the two later rules, the 1847s regulation and the 1859s regulation, also known as prostitution regulation
(“prostitutionsregleringen”). Based on this, a discussion follows regarding the development of the regulations. Mainly it focuses on if there has been a shift from a preventive medical purpose to a moral and how women's freedom in the public space is more and more limited for each new regulation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosengren, Fabian LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, prostitution, reglementeringstiden, sexuallagstiftning
language
Swedish
id
8965491
date added to LUP
2019-03-10 13:46:43
date last changed
2019-03-10 13:46:43
@misc{8965491,
 abstract   = {The thesis deals with the so-called regulation time (“reglementeringstiden)(in 1812-1918) when regulations were introduced to prevent the spread of venereal diseases. It focuses on Stockholm and how these regulations affected women during this time and highlights this from a gender perspective. It gives a brief background to Sweden and the situation of women in the 19th century. The thesis continues with a presentation of the regulations in chronological order, with an interjection to describe the brothel business in Stockholm during this time. It begins with a description of the origin of the first regulation, the 1812s circular, and its purpose and background to its introduction. It also describes to some extent the discussion about this issue and which groups in society are involved in it.
The same process is applied to the two later rules, the 1847s regulation and the 1859s regulation, also known as prostitution regulation
(“prostitutionsregleringen”). Based on this, a discussion follows regarding the development of the regulations. Mainly it focuses on if there has been a shift from a preventive medical purpose to a moral and how women's freedom in the public space is more and more limited for each new regulation.},
 author    = {Rosengren, Fabian},
 keyword   = {Rättshistoria,prostitution,reglementeringstiden,sexuallagstiftning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnorna i Stockholm under reglementeringstiden},
 year     = {2018},
}