Advanced

Det (a)politiska könet - En kritisk diskursanalys om asylsökande kvinnor i relation till politisk flyktinggrund

Kraft, Amelie LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Throughout history, politics has been dominated by men and the phenomenon still exists today in many parts of the world. When women are not given access to the public sphere, their social impact inevitably takes place in the private. Nevertheless, the view of the woman as non-political has led to these actions not being entirely recognized. There are also those who argue that this approach also exists in the asylum process when women flee the persecution of their political opinion. Feminists and researchers in the field of migration law argue that the view of what is considered political according to the refugee definition is also characterized by the male perspective. They imply that the attitude reduces the different ways of being... (More)
Throughout history, politics has been dominated by men and the phenomenon still exists today in many parts of the world. When women are not given access to the public sphere, their social impact inevitably takes place in the private. Nevertheless, the view of the woman as non-political has led to these actions not being entirely recognized. There are also those who argue that this approach also exists in the asylum process when women flee the persecution of their political opinion. Feminists and researchers in the field of migration law argue that the view of what is considered political according to the refugee definition is also characterized by the male perspective. They imply that the attitude reduces the different ways of being politically engaged and therefor indirectly discriminate women who are seeking political asylum.
The literature also states that the applicant's gender affects the assessment of asylum. Women are in some cases therefore not considered to be credible in their political positions even when they practice "classical" activism. Instead, women are considered persecuted for being women, according to the gender- related ground. The refugee convention does not statue a clear difference between the grounds of prosecution, but the result risks categorizing women into a single specific oppression.
The problems summarized above are explained by the fact that the asylum assessment is strongly influenced by a stereotypical discourse on "the Third World" women. Based on postcolonial theory, the discourse is criticized for reproducing beliefs about "the Third World". Women are described as “the oppressed ones” and the men as oppressors. Based on other feminist theories, women are also being portrayed in relation to a male family member and viewed as they are not a part of the political agenda. (Less)
Abstract (Swedish)
Politiken har genom i historien ansetts vara manligt territorium. Fenomenet är även idag påtagligt i många delar av världen. När kvinnor därmed inte ges tillträde till det offentliga rummet tar sig deras samhällspåverkan till största del uttryck i den privata sfären. Synen på kvinnan som politisk har däremot lett till att dessa handlingar inte erkänts till fullo. Det finns även dem som menar att synsättet återkommer i asylprocessen de gånger kvinnor flyr förföljelsen på grund av deras politiska uppfattning. Feminister och migrationsrättsliga forskare menar att synen på vad som är politiskt enligt flyktingdefinitionen också präglas av en manlig norm. Inställningen riskerar inskränka av de omständigheter som hänför sig till politisk... (More)
Politiken har genom i historien ansetts vara manligt territorium. Fenomenet är även idag påtagligt i många delar av världen. När kvinnor därmed inte ges tillträde till det offentliga rummet tar sig deras samhällspåverkan till största del uttryck i den privata sfären. Synen på kvinnan som politisk har däremot lett till att dessa handlingar inte erkänts till fullo. Det finns även dem som menar att synsättet återkommer i asylprocessen de gånger kvinnor flyr förföljelsen på grund av deras politiska uppfattning. Feminister och migrationsrättsliga forskare menar att synen på vad som är politiskt enligt flyktingdefinitionen också präglas av en manlig norm. Inställningen riskerar inskränka av de omständigheter som hänför sig till politisk skyddsgrund och på så sätt även indirekt diskriminera kvinnor utifrån den.
I litteraturen framförs det även att den sökandes kön beaktas på ett sådant sätt att det leder till betydande skillnader i asylbedömningen även när de åberopade omständigheterna inte utgör någon större skillnad mellan könen. Kvinnor anses alltså inte uppfattas som trovärdiga i deras politiska ställningstaganden även de gånger de utövar ”klassisk” aktivism. Istället förklaras kvinnor många gånger vara förföljda på grund av att de är kvinnor, utifrån könsrelaterad grund. Flyktinggrunderna är i för sig utformade på ett sätt som gör det svårt att göra en tydlig skillnad mellan dem men resultatet riskerar kategorisera kvinnor till ett enda bestämt förtryck.
Den ovan redogjorda problematiken förklaras med att asylbedömningen påverkas av en stereotyp diskurs om ”tredje världens” kvinnor. Diskursen kritiseras utifrån en feministisk postkolonialistisk teori för att reproducera föreställningar om ”tredje världens” kvinnor som förtryckta och männen som förtryckare. Kvinnor betraktas även, enligt andra feministiska teorier, endast ses i förhållande till en manlig familjemedlem samt att vara helt avskilda från det politiska klimatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kraft, Amelie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
asylrätt, kvinnorätt, internationell rätt, mänskliga rättigheter, rättssociologi
language
Swedish
id
8965515
date added to LUP
2019-03-11 11:20:56
date last changed
2019-03-11 11:20:56
@misc{8965515,
 abstract   = {Throughout history, politics has been dominated by men and the phenomenon still exists today in many parts of the world. When women are not given access to the public sphere, their social impact inevitably takes place in the private. Nevertheless, the view of the woman as non-political has led to these actions not being entirely recognized. There are also those who argue that this approach also exists in the asylum process when women flee the persecution of their political opinion. Feminists and researchers in the field of migration law argue that the view of what is considered political according to the refugee definition is also characterized by the male perspective. They imply that the attitude reduces the different ways of being politically engaged and therefor indirectly discriminate women who are seeking political asylum.
The literature also states that the applicant's gender affects the assessment of asylum. Women are in some cases therefore not considered to be credible in their political positions even when they practice "classical" activism. Instead, women are considered persecuted for being women, according to the gender- related ground. The refugee convention does not statue a clear difference between the grounds of prosecution, but the result risks categorizing women into a single specific oppression.
The problems summarized above are explained by the fact that the asylum assessment is strongly influenced by a stereotypical discourse on "the Third World" women. Based on postcolonial theory, the discourse is criticized for reproducing beliefs about "the Third World". Women are described as “the oppressed ones” and the men as oppressors. Based on other feminist theories, women are also being portrayed in relation to a male family member and viewed as they are not a part of the political agenda.},
 author    = {Kraft, Amelie},
 keyword   = {asylrätt,kvinnorätt,internationell rätt,mänskliga rättigheter,rättssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det (a)politiska könet - En kritisk diskursanalys om asylsökande kvinnor i relation till politisk flyktinggrund},
 year     = {2018},
}