Advanced

I en robots sikte - En studie av det folkrättsliga ansvaret vid olaglig användning av autonoma vapensystem

Szymanski, Oskar LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This paper aims to cover the autonomous weapon systems, the weapons of the future that will be able to operate, move and use lethal force without human supervision. Existence of such weapons creates fear among many but other see it as a positive development.

Such weapons will create many challenges for the international rules of war in particular for the question of liability. As the research done for this paper has shown, the international rules of attribution and liability aren’t fitted for when the autonomous weapon system show up on the battlefields. Most experts think that the existence of a machine capable of autonomous action will create a “liability-gap” in the international humanitarian law. This “liability-gap” will make it... (More)
This paper aims to cover the autonomous weapon systems, the weapons of the future that will be able to operate, move and use lethal force without human supervision. Existence of such weapons creates fear among many but other see it as a positive development.

Such weapons will create many challenges for the international rules of war in particular for the question of liability. As the research done for this paper has shown, the international rules of attribution and liability aren’t fitted for when the autonomous weapon system show up on the battlefields. Most experts think that the existence of a machine capable of autonomous action will create a “liability-gap” in the international humanitarian law. This “liability-gap” will make it hard for the ones harmed to seek justice and retribution from both the states and individuals.

Several different solutions are suggested by the experts. Strict liability regime or the regime of reverse burden for the state liability. The individual criminal liability aims at military commanders being liable for the breaches of international law done by machines under their command. The developers and producers of autonomous weapon system should also be liable for accounts of intentional breaches of rules of war done by their programming. Some are of the notion that autonomous weapon systems create to many practical and judicial challenges and should therefore be banned completely. The paper takes also aim at different arguments both for and against autonomous weapon systems such as increased tendency to declare war and chance for better targeting and saved human lives.

The conclusion of the paper is that autonomous weapon systems come with many pros and cons but through thorough legal work there is a chance to minimize the risks and at the same time open the doors for innovation and reduced spill of blood in the future wars. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar frågor kring autonoma vapensystem, framtidens vapen som kommer att kunna operera, förflytta sig och använda dödligt våld autonomt, utan mänsklig iblandning. Existensen av sådana vapen skapar oro hos många, men andra ser den som positiv utveckling.

Sådana typer av vapen kommer att skapa stora utmaningar för krigets folkrätt och inte minst ansvarsfrågan. Vid närmre undersökning har det visat sig att dagens folkrättsliga ansvarsbestämmelser är illa rustade för tackla de problem som kan uppstå när autonoma vapen väl kommer i bruk. De flesta experter anser att existensen av en maskin med egen beslutsförmåga kommer att skapa ett ”ansvarshål” inom folkrätten. Ansvarshålet kommer att göra det svårt för de drabbade att... (More)
Denna uppsats behandlar frågor kring autonoma vapensystem, framtidens vapen som kommer att kunna operera, förflytta sig och använda dödligt våld autonomt, utan mänsklig iblandning. Existensen av sådana vapen skapar oro hos många, men andra ser den som positiv utveckling.

Sådana typer av vapen kommer att skapa stora utmaningar för krigets folkrätt och inte minst ansvarsfrågan. Vid närmre undersökning har det visat sig att dagens folkrättsliga ansvarsbestämmelser är illa rustade för tackla de problem som kan uppstå när autonoma vapen väl kommer i bruk. De flesta experter anser att existensen av en maskin med egen beslutsförmåga kommer att skapa ett ”ansvarshål” inom folkrätten. Ansvarshålet kommer att göra det svårt för de drabbade att utkräva ansvar och rättvisa både från stater och enskilda.

Flera olika lösningar på problemet föreslås av experterna. Bland annat föreslås ett strikt ansvar alternativt ett system med omvänd bevisbörda för statsansvaret. För enskilt straffrättsansvar utpekas militärens befälhavare som ansvariga i de fall autonoma vapensystem under deras kommando begår folkrättsbrott. Även vapensystemens utvecklare och producenter borde kunna hållas ansvariga i de fall deras programmering leder till uppsåtliga folkrättsbrott. Vissa anser dock att autonoma vapen kommer medföra många praktiska risker och juridiska problem och därför borde förbjudas i sin helhet. I arbetet räknas även olika argument upp, för och emot autonoma vapensystem såsom ökad benägenhet att förklara krig och möjlighet till bättre målurval samt räddade liv.
Slutsatsen som författaren kommer fram till är att autonoma vapensystem har flera positiva och negativa sidor men att det genom välavvägt lagstiftningsarbete är möjligt att minimera riskerna samtidigt som utvecklingen ges en möjlighet till förbättring och minder blodsspillan i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Szymanski, Oskar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättsvetenskap, law, folkrätt, public international law, autonoma vapensystem, autonomous weapon systems
language
Swedish
id
8965874
date added to LUP
2019-03-17 14:18:10
date last changed
2019-03-17 14:18:10
@misc{8965874,
 abstract   = {This paper aims to cover the autonomous weapon systems, the weapons of the future that will be able to operate, move and use lethal force without human supervision. Existence of such weapons creates fear among many but other see it as a positive development.

Such weapons will create many challenges for the international rules of war in particular for the question of liability. As the research done for this paper has shown, the international rules of attribution and liability aren’t fitted for when the autonomous weapon system show up on the battlefields. Most experts think that the existence of a machine capable of autonomous action will create a “liability-gap” in the international humanitarian law. This “liability-gap” will make it hard for the ones harmed to seek justice and retribution from both the states and individuals.

Several different solutions are suggested by the experts. Strict liability regime or the regime of reverse burden for the state liability. The individual criminal liability aims at military commanders being liable for the breaches of international law done by machines under their command. The developers and producers of autonomous weapon system should also be liable for accounts of intentional breaches of rules of war done by their programming. Some are of the notion that autonomous weapon systems create to many practical and judicial challenges and should therefore be banned completely. The paper takes also aim at different arguments both for and against autonomous weapon systems such as increased tendency to declare war and chance for better targeting and saved human lives.

The conclusion of the paper is that autonomous weapon systems come with many pros and cons but through thorough legal work there is a chance to minimize the risks and at the same time open the doors for innovation and reduced spill of blood in the future wars.},
 author    = {Szymanski, Oskar},
 keyword   = {rättsvetenskap,law,folkrätt,public international law,autonoma vapensystem,autonomous weapon systems},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I en robots sikte - En studie av det folkrättsliga ansvaret vid olaglig användning av autonoma vapensystem},
 year     = {2018},
}