Advanced

LSS i välfärdsstaten Sveriges politiska diskurs

Nyberg, Emelie LU (2019) MRSK62 20182
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. Undersökningens teoretiska perspektiv baseras på Magnus Berg och Fredrik Sunnemarks analyser om välfärdsstaten som ramen för det politiska samtalet i Sverige. Metoden som används är Theo van Leeuwens kritiska diskursanalys med fokus på legitimeringsstrategier i politisk kommunikation. Undersökningens resultat visar att främst fyra olika teman kan identifieras i den politiska diskursen om LSS; värdet av den ursprungliga LSS-lagstiftningen, problembeskrivningen av... (More)
Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. Undersökningens teoretiska perspektiv baseras på Magnus Berg och Fredrik Sunnemarks analyser om välfärdsstaten som ramen för det politiska samtalet i Sverige. Metoden som används är Theo van Leeuwens kritiska diskursanalys med fokus på legitimeringsstrategier i politisk kommunikation. Undersökningens resultat visar att främst fyra olika teman kan identifieras i den politiska diskursen om LSS; värdet av den ursprungliga LSS-lagstiftningen, problembeskrivningen av LSS-lagstiftningen, auktoritet och ansvar, samt auktoritet och handlingskraft. I diskursen kan urskiljas användandet av framför allt legitimeringsstrategierna om auktoritet, instrumentell rationalisering och moralisk värdering. Studien drar slutsatsen att referenser till välfärdsstaten genomsyrar hela den politiska diskursen om LSS. Diskursen präglas av en kamp mellan ansvaret för en hållbar ekonomisk utveckling och välfärdens värden i lagens ursprungliga intentioner. (Less)
Popular Abstract
LSS in the Political Discourse of the Welfare State Sweden.
The study examines how the political discourse concerning LSS relates to the original intentions of the law and what role the welfare state plays in the political discourse. The empirical material of the study is the parliamentary debates of two reports and five interpellations. The theoretical perspective of the study is based on the analyses by Magnus Berg and Fredrik Sunnemark of the welfare state as the framework for the political discourse in Sweden. The method used is Theo van Leeuwens critical discourse analysis focusing on strategies of legitimation in political communication. The results of the study show that four different themes especially can be identified in the... (More)
LSS in the Political Discourse of the Welfare State Sweden.
The study examines how the political discourse concerning LSS relates to the original intentions of the law and what role the welfare state plays in the political discourse. The empirical material of the study is the parliamentary debates of two reports and five interpellations. The theoretical perspective of the study is based on the analyses by Magnus Berg and Fredrik Sunnemark of the welfare state as the framework for the political discourse in Sweden. The method used is Theo van Leeuwens critical discourse analysis focusing on strategies of legitimation in political communication. The results of the study show that four different themes especially can be identified in the political discourse; the value of the original LSS- law, the problem definition of the LSS-law, authority and responsibility as well as authority and initiative. The legitimation strategies of authority, instrumental rationalization and moral valuation were identified as more common in the discourse. The study draws the conclusion that references to the welfare state pervade the political discourse about LSS. The discourse is defined by a struggle between responsibility for a sustainable economic development and the values of welfare and original intentions of the law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyberg, Emelie LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
funktionshinderpolitik, LSS, personlig assistans, politisk diskurs, diskursanalys, välfärdsstat, välfärdspolitik
language
Swedish
id
8966637
date added to LUP
2019-03-12 07:28:57
date last changed
2019-03-12 07:28:57
@misc{8966637,
 abstract   = {Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. Undersökningens teoretiska perspektiv baseras på Magnus Berg och Fredrik Sunnemarks analyser om välfärdsstaten som ramen för det politiska samtalet i Sverige. Metoden som används är Theo van Leeuwens kritiska diskursanalys med fokus på legitimeringsstrategier i politisk kommunikation. Undersökningens resultat visar att främst fyra olika teman kan identifieras i den politiska diskursen om LSS; värdet av den ursprungliga LSS-lagstiftningen, problembeskrivningen av LSS-lagstiftningen, auktoritet och ansvar, samt auktoritet och handlingskraft. I diskursen kan urskiljas användandet av framför allt legitimeringsstrategierna om auktoritet, instrumentell rationalisering och moralisk värdering. Studien drar slutsatsen att referenser till välfärdsstaten genomsyrar hela den politiska diskursen om LSS. Diskursen präglas av en kamp mellan ansvaret för en hållbar ekonomisk utveckling och välfärdens värden i lagens ursprungliga intentioner.},
 author    = {Nyberg, Emelie},
 keyword   = {funktionshinderpolitik,LSS,personlig assistans,politisk diskurs,diskursanalys,välfärdsstat,välfärdspolitik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {LSS i välfärdsstaten Sveriges politiska diskurs},
 year     = {2019},
}