Advanced

”Man skrattar, man har kul, det är det fotbollen bygger på” Fotbollens betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelse av dess inverkan på hälsa och delaktighet

Andersson, Pontus LU and Gren, Daniel LU (2019) ATPK62 20182
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Många personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever en försämrad hälsa och delaktighet på grund av en brist på meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala relationer. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av aktiviteten fotboll för upplevd hälsa och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som var aktiva fotbollsspelare i ett paralag. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio personer mellan 20 och 50 år som diagnostiserats med intellektuell funktionsnedsättning och var aktiva fotbollsspelare i en paraförening. För att analysera materialet gjordes sedan en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet av studien delades in i tre olika kategorier: Hälsa,... (More)
Bakgrund: Många personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever en försämrad hälsa och delaktighet på grund av en brist på meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala relationer. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av aktiviteten fotboll för upplevd hälsa och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som var aktiva fotbollsspelare i ett paralag. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio personer mellan 20 och 50 år som diagnostiserats med intellektuell funktionsnedsättning och var aktiva fotbollsspelare i en paraförening. För att analysera materialet gjordes sedan en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet av studien delades in i tre olika kategorier: Hälsa, Delaktighet och Fotbollens betydelse. Samtliga deltagare beskrev att fotbollen var en betydelsefull aktivitet för deras upplevda hälsa och delaktighet. Aktiviteten ansågs vara viktig för deltagarna då de upplevde en stark gemenskap genom att få dela den med andra likasinnade. Majoriteten av deltagarna upplevde även att fotbollen stärkt deras självförtroende både på och utanför fotbollsplanen. Slutsats: Fotboll kan och bör användas som en intervention inom arbetsterapi för att främja gruppens välbefinnande. Vidare studier behöver genomföras med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att fånga en helhetsbild av fotbollens betydelse. (Less)
Abstract
Background: Many people with intellectual disabilities experience impaired health and participation due to lack of meaningful leisure activities and social relationships. Purpose: The purpose of this study was to describe the importance of football on experienced health and participation for individuals with intellectual disability who were active footballplayers in a parateam. Method: Semi-structured interviews was conducted with nine individuals, aged 20 to 50 years, diagnosed with intellectual disability and were active football players in a Paralympic footballteam. Result: The result of the study were devided into three categories: Health, Participation and The meaning of football. The participants described that football was an... (More)
Background: Many people with intellectual disabilities experience impaired health and participation due to lack of meaningful leisure activities and social relationships. Purpose: The purpose of this study was to describe the importance of football on experienced health and participation for individuals with intellectual disability who were active footballplayers in a parateam. Method: Semi-structured interviews was conducted with nine individuals, aged 20 to 50 years, diagnosed with intellectual disability and were active football players in a Paralympic footballteam. Result: The result of the study were devided into three categories: Health, Participation and The meaning of football. The participants described that football was an important activity for their perceived health and participation. The activity was considered important to the participants when they experienced a strong community by sharing it with peers. The majority of participants considered that the football strengthened their confidence both on and off the football field. Conclusion: Football can and should be used as an occupational therapy intervention to promote the wellbeing of the group. Further studies need to be conducted with both qualitative and quantitative methods to capture an overall picture of the importance of football. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Pontus LU and Gren, Daniel LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, ValMO, Hälsa, Delaktighet, Fotboll, Fritidsaktiviteter, Intellektuell funktionsnedsättning
language
Swedish
id
8966676
date added to LUP
2019-01-22 14:49:27
date last changed
2019-01-22 14:49:27
@misc{8966676,
 abstract   = {Background: Many people with intellectual disabilities experience impaired health and participation due to lack of meaningful leisure activities and social relationships. Purpose: The purpose of this study was to describe the importance of football on experienced health and participation for individuals with intellectual disability who were active footballplayers in a parateam. Method: Semi-structured interviews was conducted with nine individuals, aged 20 to 50 years, diagnosed with intellectual disability and were active football players in a Paralympic footballteam. Result: The result of the study were devided into three categories: Health, Participation and The meaning of football. The participants described that football was an important activity for their perceived health and participation. The activity was considered important to the participants when they experienced a strong community by sharing it with peers. The majority of participants considered that the football strengthened their confidence both on and off the football field. Conclusion: Football can and should be used as an occupational therapy intervention to promote the wellbeing of the group. Further studies need to be conducted with both qualitative and quantitative methods to capture an overall picture of the importance of football.},
 author    = {Andersson, Pontus and Gren, Daniel},
 keyword   = {Arbetsterapi,ValMO,Hälsa,Delaktighet,Fotboll,Fritidsaktiviteter,Intellektuell funktionsnedsättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Man skrattar, man har kul, det är det fotbollen bygger på” Fotbollens betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelse av dess inverkan på hälsa och delaktighet},
 year     = {2019},
}