Advanced

Värdet av att vara aktiv med sitt husdjur hos unga vuxna kvinnor med psykisk ohälsa. -En webbaserad enkätstudie.

Gísladóttir, Hanna LU and Music, Manela LU (2019) ATPK62 20182
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Forskning visar att husdjur bidrar till upplevelse av mening, hälsa och välbefinnande hos äldre, dock behövs studier om vilka värdeupplevelser aktiviteter med husdjur, ger yngre människor. Syfte: Undersöka vilka värdeupplevelser kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 18–29 har av att vara aktiva med sitt husdjur, samt undersöka eventuellt samband mellan hälsa och värdedimensioner samt mellan värdedimensionerna. Metod: En webbaserad enkätstudie delades på en Facebook-grupp. Deltagarna skattade värdeupplevelserna med instrumentet OVal-9 och sin hälsa med utvalda frågor från SF-36. Resultat: Studien bestod av 69 deltagare där majoriteten skattade sin allmänna och psykiska hälsa lågt, som yttrade sig i form av energibrist och emotionell... (More)
Bakgrund: Forskning visar att husdjur bidrar till upplevelse av mening, hälsa och välbefinnande hos äldre, dock behövs studier om vilka värdeupplevelser aktiviteter med husdjur, ger yngre människor. Syfte: Undersöka vilka värdeupplevelser kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 18–29 har av att vara aktiva med sitt husdjur, samt undersöka eventuellt samband mellan hälsa och värdedimensioner samt mellan värdedimensionerna. Metod: En webbaserad enkätstudie delades på en Facebook-grupp. Deltagarna skattade värdeupplevelserna med instrumentet OVal-9 och sin hälsa med utvalda frågor från SF-36. Resultat: Studien bestod av 69 deltagare där majoriteten skattade sin allmänna och psykiska hälsa lågt, som yttrade sig i form av energibrist och emotionell instabilitet. I OVal-9 skattades aktiviteter med husdjur som, nödvändiga, de gav uppskattning, bidrog till glädje och avkoppling, samt utgjorde en viktig del för deltagarna. Dock fanns inget samband mellan hälsa och värdedimensionerna. Slutsats: Värdedimensionerna skattades högt, vilket bekräftar tidigare studier. Hälsa skattades lågt men den icke-signifikanta korrelationen mellan värdedimensionerna och hälsa var inte i linje med tidigare studier vilket visar att det behövs ytterligare studier. (Less)
Abstract
Background: Research shows that pets contribute to perceived meaning, health and well- being of the elderly, however, studies are needed on younger people’s experienced values in occupations with pets. Purpose: To investigate experienced values in occupations with own pets among women with mental ill health at age 18–29 and investigate possible correlation between health and the value dimensions, and within the value dimensions. Method: A web- based survey was shared on a Facebook group and participants estimated the value experiences with the OVal-9 instrument and their health with selected questions from the SF- 36 questionnaire. Results: The study consisted of 69 participants, in which the majority estimated their general and mental... (More)
Background: Research shows that pets contribute to perceived meaning, health and well- being of the elderly, however, studies are needed on younger people’s experienced values in occupations with pets. Purpose: To investigate experienced values in occupations with own pets among women with mental ill health at age 18–29 and investigate possible correlation between health and the value dimensions, and within the value dimensions. Method: A web- based survey was shared on a Facebook group and participants estimated the value experiences with the OVal-9 instrument and their health with selected questions from the SF- 36 questionnaire. Results: The study consisted of 69 participants, in which the majority estimated their general and mental health low, expressed in terms of energy shortage and emotional instability. In OVal-9, activities with pets were assessed as necessary, they gave appreciation, contributed to joy and relaxation, and constituted an important part of the participants. However, there was no correlation found between health and value dimensions. Conclusion: The highly estimated value dimensions confirmed other studies. Health was estimated low but the non-significant correlation between the value dimensions and health, was not in line with former studies, which proves the need for further studies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gísladóttir, Hanna LU and Music, Manela LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykisk hälsa, psykisk ohälsa, unga vuxna kvinnor, husdjur, sällskapsdjur, husdjursägare, terapi med husdjur, aktivitetsvetenskap, aktivitet, värde, ValMO-modellen.
language
Swedish
id
8966720
date added to LUP
2019-01-29 08:22:36
date last changed
2019-01-29 08:22:36
@misc{8966720,
 abstract   = {Background: Research shows that pets contribute to perceived meaning, health and well- being of the elderly, however, studies are needed on younger people’s experienced values in occupations with pets. Purpose: To investigate experienced values in occupations with own pets among women with mental ill health at age 18–29 and investigate possible correlation between health and the value dimensions, and within the value dimensions. Method: A web- based survey was shared on a Facebook group and participants estimated the value experiences with the OVal-9 instrument and their health with selected questions from the SF- 36 questionnaire. Results: The study consisted of 69 participants, in which the majority estimated their general and mental health low, expressed in terms of energy shortage and emotional instability. In OVal-9, activities with pets were assessed as necessary, they gave appreciation, contributed to joy and relaxation, and constituted an important part of the participants. However, there was no correlation found between health and value dimensions. Conclusion: The highly estimated value dimensions confirmed other studies. Health was estimated low but the non-significant correlation between the value dimensions and health, was not in line with former studies, which proves the need for further studies.},
 author    = {Gísladóttir, Hanna and Music, Manela},
 keyword   = {Psykisk hälsa,psykisk ohälsa,unga vuxna kvinnor,husdjur,sällskapsdjur,husdjursägare,terapi med husdjur,aktivitetsvetenskap,aktivitet,värde,ValMO-modellen.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdet av att vara aktiv med sitt husdjur hos unga vuxna kvinnor med psykisk ohälsa. -En webbaserad enkätstudie.},
 year     = {2019},
}