Advanced

Kartläggning av psykosociala faktorer och tillfredsställelse i arbetet hos arbetsterapeuter med upp till 10 års yrkeserfarenhet

Liiri, Ulpu Julia LU and Kalsås, Kristine LU (2019) ATPK62 20182
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Statistik från 2018 visar att cirka 45 % av sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Anställda inom kontaktyrken är en särskilt utsatt grupp där även arbetsterapeuter ingår, vilket gör det intressant att undersöka hur denna grupp upplever sin psykosociala arbetsmiljö.
Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeuter upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt arbetstillfredsställelse under de första 10 åren i yrket.
Metod: Studien gjordes som en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Urvalet bestod av 252 arbetsterapeuter med upp till 10 års yrkeserfarenhet. Studien ingick i ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet i samarbete med Sveriges arbetsterapeuter. Data samlades in via en webbenkät som innehöll Swedish... (More)
Bakgrund: Statistik från 2018 visar att cirka 45 % av sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Anställda inom kontaktyrken är en särskilt utsatt grupp där även arbetsterapeuter ingår, vilket gör det intressant att undersöka hur denna grupp upplever sin psykosociala arbetsmiljö.
Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeuter upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt arbetstillfredsställelse under de första 10 åren i yrket.
Metod: Studien gjordes som en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Urvalet bestod av 252 arbetsterapeuter med upp till 10 års yrkeserfarenhet. Studien ingick i ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet i samarbete med Sveriges arbetsterapeuter. Data samlades in via en webbenkät som innehöll Swedish Demand-Control-Support Questionnaire (DCSQ) tillsammans med egenkonstruerade frågor om arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö. Data analyserades i två grupper i förhållande till yrkeserfarenhet.
Resultat: Arbetsterapeuterna var mest nöjda med de sociala relationerna i arbetet, vilket framkom i resultatet av DCSQ och i de egenkonstruerade frågorna. DCSQ visade dock en obalans mellan krav, kontroll och stöd. Vidare visade studieresultatet att arbetsterapeuterna ofta upplevde brist på tid samt kände sig psykisk trötta efter arbetet.
Slutsats: Det finns fortfarande utmaningar som påverkar arbetsterapeuters psykosociala arbetsmiljö negativt. Studiens resultat kan bidra till att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för framtidens arbetsterapeuter.


Nyckelord:
Psykosocial arbetsmiljö, psykisk ohälsa, krav-kontroll-stöd-modellen, arbetstillfredsställelse (Less)
Abstract
Background: Statistics from 2018 shows that approximately 45% of sick leaves in Sweden are related to mental illness. People working closely to other people (including occupational therapists) are a particularly vulnerable group. A need for further research of this group and their psychosocial work environment exists. Aim: To investigate how occupational therapists experience their psychosocial work environment and job satisfaction during their first 10 years in the profession. Method: A cross-sectional study with quantitative approach. The sample consisted of 252 occupational therapists. The study was made in collaboration with a research project at Lund University and The Swedish Association of Occupational Therapists. Data was collected... (More)
Background: Statistics from 2018 shows that approximately 45% of sick leaves in Sweden are related to mental illness. People working closely to other people (including occupational therapists) are a particularly vulnerable group. A need for further research of this group and their psychosocial work environment exists. Aim: To investigate how occupational therapists experience their psychosocial work environment and job satisfaction during their first 10 years in the profession. Method: A cross-sectional study with quantitative approach. The sample consisted of 252 occupational therapists. The study was made in collaboration with a research project at Lund University and The Swedish Association of Occupational Therapists. Data was collected via a web survey containing the DCS-questionnaire and self-constructed questions on job satisfaction and psychosocial work environment. Data was analyzed in two groups depending on professional experience. Result: The occupational therapists were satisfied with the social relations at work. However, DCSQ showed an imbalance between demand, control and support. Furthermore, the results showed that occupational therapists often experienced a lack of time and felt mentally tired after work.
Conclusion: There are challenges that affect occupational therapists’ psychosocial work environment negatively. The study result can help create a more sustainable work environment for future occupational therapists.

Key words:
Psychosocial work environment, mental illness, demand-control-support-model, job satisfaction (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liiri, Ulpu Julia LU and Kalsås, Kristine LU
supervisor
organization
alternative title
Survey of psychosocial factors and work satisfaction of occupational therapists with up to 10 years of professional experience
course
ATPK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykosocial arbetsmiljö, psykisk ohälsa, krav-kontroll-stöd-modellen, arbetstillfredsställelse
language
Swedish
id
8966841
date added to LUP
2019-01-22 15:10:43
date last changed
2019-01-22 15:10:43
@misc{8966841,
 abstract   = {Background: Statistics from 2018 shows that approximately 45% of sick leaves in Sweden are related to mental illness. People working closely to other people (including occupational therapists) are a particularly vulnerable group. A need for further research of this group and their psychosocial work environment exists. Aim: To investigate how occupational therapists experience their psychosocial work environment and job satisfaction during their first 10 years in the profession. Method: A cross-sectional study with quantitative approach. The sample consisted of 252 occupational therapists. The study was made in collaboration with a research project at Lund University and The Swedish Association of Occupational Therapists. Data was collected via a web survey containing the DCS-questionnaire and self-constructed questions on job satisfaction and psychosocial work environment. Data was analyzed in two groups depending on professional experience. Result: The occupational therapists were satisfied with the social relations at work. However, DCSQ showed an imbalance between demand, control and support. Furthermore, the results showed that occupational therapists often experienced a lack of time and felt mentally tired after work.
Conclusion: There are challenges that affect occupational therapists’ psychosocial work environment negatively. The study result can help create a more sustainable work environment for future occupational therapists.

Key words:
Psychosocial work environment, mental illness, demand-control-support-model, job satisfaction},
 author    = {Liiri, Ulpu Julia and Kalsås, Kristine},
 keyword   = {Psykosocial arbetsmiljö,psykisk ohälsa,krav-kontroll-stöd-modellen,arbetstillfredsställelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av psykosociala faktorer och tillfredsställelse i arbetet hos arbetsterapeuter med upp till 10 års yrkeserfarenhet},
 year     = {2019},
}