Advanced

Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av Employer Branding

Berg, Lisa LU and Larsson, Emilie LU (2019) PEDK21 20182
Education
Abstract (Swedish)
Arbetets art: Kandidatuppsats
Sidantal: 49
Titel: Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av intern Employer Branding
Författare: Lisa Berg och Emilié Larsson
Handledare: Agneta Wångdahl Flinck
Datum: 2019-01-14

Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organisationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta arbetsplats. Det finns också en större efterfråga på kompetenta medarbetare och därför har kandidater större möjlighet att vara kräsna i valet av... (More)
Arbetets art: Kandidatuppsats
Sidantal: 49
Titel: Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av intern Employer Branding
Författare: Lisa Berg och Emilié Larsson
Handledare: Agneta Wångdahl Flinck
Datum: 2019-01-14

Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organisationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta arbetsplats. Det finns också en större efterfråga på kompetenta medarbetare och därför har kandidater större möjlighet att vara kräsna i valet av arbetsplats. Detta klimat bidrar till en hårdare konkurrens mellan arbetsgivare och Employer Branding har därför blivit en nödvändig strategi för medarbetarretention.

Syftet med studien är att undersöka hur olika organisationer arbetar med intern Employer Branding för att lyckas med medarbetarretention. Vi har därför valt att beskriva de uppfattningar som existerar gällande Employer Branding, redogöra för hur organisationerna arbetar strategiskt och operativt med Employer Branding, analysera hur Employer Branding påverkar medarbetarnas vilja att stanna inom en organisation samt diskutera hur organisationer kan arbeta med Employer Branding framöver. För att besvara dessa frågeställningar applicerades en kvalitativ och induktiv metodansats med utgångspunkt i grundad teori. Det empiriska materialet samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med sex olika organisationer i Skåne. Resultatet som framkommit i studien visar på att varje organisation arbetar på olika sätt med Employer Branding men samtliga organisationer värderar strategin högt och arbetar med det långsiktigt för medarbetarretention. De strategier som ses som långsiktiga och viktiga är bland annat utvecklingsmöjligheter, organisationskultur, work-life balance, arbetsmiljö, lön och andra förmåner. Vidare visar resultatet på att de ”mjuka” värdena tenderar att värderas högre än de ”hårda”. Detta tror vi kan vara en följd av den nya generationers inträde på arbetsmarknaden, som eftersöker en trivsamhet på arbetsplatsen. Vidare ser vi att organisationer bör involvera ledningsgruppen, alla chefer och medarbetare i arbetet med Employer Branding, detta för att få en större genomslagskraft och lyckas med arbetet. Studien avslutas med en diskussion om framtida fokusområden som kan vara intressanta att studera vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Lisa LU and Larsson, Emilie LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Grundad teori, Employer Brand, Employer Branding, Employer Branding Strategieer, Medarbetarretention och Organisationskultur
language
Swedish
id
8967430
date added to LUP
2019-01-22 14:24:20
date last changed
2019-01-22 14:24:20
@misc{8967430,
 abstract   = {Arbetets art: Kandidatuppsats 
Sidantal: 49 
Titel: Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av intern Employer Branding 
Författare: Lisa Berg och Emilié Larsson 
Handledare: Agneta Wångdahl Flinck 
Datum: 2019-01-14 

Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organisationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta arbetsplats. Det finns också en större efterfråga på kompetenta medarbetare och därför har kandidater större möjlighet att vara kräsna i valet av arbetsplats. Detta klimat bidrar till en hårdare konkurrens mellan arbetsgivare och Employer Branding har därför blivit en nödvändig strategi för medarbetarretention. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur olika organisationer arbetar med intern Employer Branding för att lyckas med medarbetarretention. Vi har därför valt att beskriva de uppfattningar som existerar gällande Employer Branding, redogöra för hur organisationerna arbetar strategiskt och operativt med Employer Branding, analysera hur Employer Branding påverkar medarbetarnas vilja att stanna inom en organisation samt diskutera hur organisationer kan arbeta med Employer Branding framöver. För att besvara dessa frågeställningar applicerades en kvalitativ och induktiv metodansats med utgångspunkt i grundad teori. Det empiriska materialet samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med sex olika organisationer i Skåne. Resultatet som framkommit i studien visar på att varje organisation arbetar på olika sätt med Employer Branding men samtliga organisationer värderar strategin högt och arbetar med det långsiktigt för medarbetarretention. De strategier som ses som långsiktiga och viktiga är bland annat utvecklingsmöjligheter, organisationskultur, work-life balance, arbetsmiljö, lön och andra förmåner. Vidare visar resultatet på att de ”mjuka” värdena tenderar att värderas högre än de ”hårda”. Detta tror vi kan vara en följd av den nya generationers inträde på arbetsmarknaden, som eftersöker en trivsamhet på arbetsplatsen. Vidare ser vi att organisationer bör involvera ledningsgruppen, alla chefer och medarbetare i arbetet med Employer Branding, detta för att få en större genomslagskraft och lyckas med arbetet. Studien avslutas med en diskussion om framtida fokusområden som kan vara intressanta att studera vidare.},
 author    = {Berg, Lisa and Larsson, Emilie},
 keyword   = {Grundad teori,Employer Brand,Employer Branding,Employer Branding Strategieer,Medarbetarretention och Organisationskultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av Employer Branding},
 year     = {2019},
}