Advanced

Varför poliser lämnar polisyrket - en kvalitativ undersökning om varför poliser väljer att lämna polisyrket samt vilka åtgärder som Polis-myndigheten behöver vidta för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare

Jonasson, Julia LU and Magnusson, Sofia LU (2019) PEDK21 20182
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i före detta polisers upplevelser, beskriva och analysera, varför poliser i yrkesverksam ålder väljer att lämna polisyrket samt deras uppfattning över vilka åtgärder Polismyndigheten behöver vidta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har utfört en kvalitativ forskningsstudie med ett hermeneutiskt perspektiv, där det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex före detta poliser, i yrkesverksam ålder, som på egen begäran valt uppsägning/tjänstledighet från sin anställning hos Polismyndigheten. I resultatet framgår det att det är många faktorer i kombination som... (More)
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i före detta polisers upplevelser, beskriva och analysera, varför poliser i yrkesverksam ålder väljer att lämna polisyrket samt deras uppfattning över vilka åtgärder Polismyndigheten behöver vidta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har utfört en kvalitativ forskningsstudie med ett hermeneutiskt perspektiv, där det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex före detta poliser, i yrkesverksam ålder, som på egen begäran valt uppsägning/tjänstledighet från sin anställning hos Polismyndigheten. I resultatet framgår det att det är många faktorer i kombination som påverkat intervjudeltagarnas beslut att begära uppsägning/tjänstledigt. Det råder, trots oberoendet mellan varje enskild intervjudeltagare, en hög grad av samstämmighet i deras beslut. Bidragande faktorer till deras beslut är, försämrad arbetsmiljö, försämrade arbetsvillkor och bristande förutsättningar, svårigheter att kombinera yrket med familjeliv, låga löner i kombination med låg löneutveckling, bristande utvecklingsmöjligheter samt dåligt ledarskap. Samtliga intervjupersoner beskriver att omorganisationen 2015 medförde betydande och bestående försämringar för dem som individer. Sammanfattningsvis behöver Polismyndigheten genom kraftfulla och anpassade åtgärder förebygga ovannämnda orsaksfaktorer i syfte att bli en attraktivare arbetsgivare och att därigenom säkerställa myndighetens långsiktiga kompetensbehov. Intressant för vidare och utökad forskning hade varit att utvidga undersökningen till ett nationellt perspektiv samt även innefatta avhoppade före detta polischefer. Avslutningsvis hade det varit intressant att undersöka hur Polismyndigheten kan uppnå en förbättrad operativ ledning där till exempel tillräckliga resurser finns för ett strukturerat brottsförebyggande arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonasson, Julia LU and Magnusson, Sofia LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Polismyndighetens omorganisation 2015, attraktiv arbetsgivare, kompetens, kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter, ledarskap, organisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö
language
Swedish
id
8967511
date added to LUP
2019-01-22 16:51:43
date last changed
2019-01-22 16:51:43
@misc{8967511,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i före detta polisers upplevelser, beskriva och analysera, varför poliser i yrkesverksam ålder väljer att lämna polisyrket samt deras uppfattning över vilka åtgärder Polismyndigheten behöver vidta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har utfört en kvalitativ forskningsstudie med ett hermeneutiskt perspektiv, där det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex före detta poliser, i yrkesverksam ålder, som på egen begäran valt uppsägning/tjänstledighet från sin anställning hos Polismyndigheten. I resultatet framgår det att det är många faktorer i kombination som påverkat intervjudeltagarnas beslut att begära uppsägning/tjänstledigt. Det råder, trots oberoendet mellan varje enskild intervjudeltagare, en hög grad av samstämmighet i deras beslut. Bidragande faktorer till deras beslut är, försämrad arbetsmiljö, försämrade arbetsvillkor och bristande förutsättningar, svårigheter att kombinera yrket med familjeliv, låga löner i kombination med låg löneutveckling, bristande utvecklingsmöjligheter samt dåligt ledarskap. Samtliga intervjupersoner beskriver att omorganisationen 2015 medförde betydande och bestående försämringar för dem som individer. Sammanfattningsvis behöver Polismyndigheten genom kraftfulla och anpassade åtgärder förebygga ovannämnda orsaksfaktorer i syfte att bli en attraktivare arbetsgivare och att därigenom säkerställa myndighetens långsiktiga kompetensbehov. Intressant för vidare och utökad forskning hade varit att utvidga undersökningen till ett nationellt perspektiv samt även innefatta avhoppade före detta polischefer. Avslutningsvis hade det varit intressant att undersöka hur Polismyndigheten kan uppnå en förbättrad operativ ledning där till exempel tillräckliga resurser finns för ett strukturerat brottsförebyggande arbete.},
 author    = {Jonasson, Julia and Magnusson, Sofia},
 keyword   = {Polismyndighetens omorganisation 2015,attraktiv arbetsgivare,kompetens,kompetensutveckling,utvecklingsmöjligheter,ledarskap,organisation,arbetsvillkor,arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför poliser lämnar polisyrket - en kvalitativ undersökning om varför poliser väljer att lämna polisyrket samt vilka åtgärder som Polis-myndigheten behöver vidta för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare},
 year     = {2019},
}