Advanced

Att upprätthålla kompetens i Lunds nationer

Enberger, Hugo LU and Blohm Nygren, Jonas LU (2019) PEDK21 20182
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. Dessa intervjuer har genomförts med både sittande och tidigare quratelare i Lunds nationer. Intervjuerna har bearbetats genom transkribering, tematisering och kategorisering. Denna data presenteras under resultatkapitlet för att sedan få ett större djup i diskussionskapitlet. Det som framkommer är hur uppfattningen är kring den kompetensöverföring som genomförs i praktiken. Uppfattningarna är skilda, men det går... (More)
Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. Dessa intervjuer har genomförts med både sittande och tidigare quratelare i Lunds nationer. Intervjuerna har bearbetats genom transkribering, tematisering och kategorisering. Denna data presenteras under resultatkapitlet för att sedan få ett större djup i diskussionskapitlet. Det som framkommer är hur uppfattningen är kring den kompetensöverföring som genomförs i praktiken. Uppfattningarna är skilda, men det går att utläsa att kompetensöverföringen är bristande. Forskningen fördjupar sig i de problem som idag existerar med nationernas kompetensöverföring. I diskussionen ges en bredare analys av det empiriskt insamlade materialet i förhållande till de presenterade teorierna. I diskussionen framkommer också hur nationerna skulle kunna använda sig av de olika strategier som presenteras under teorikapitlet men även hur vissa problem kan undvikas med hjälp av en effektivare kompetensöverföring. En viktig aspekt är att ta tillvara på de avgående quratelarnas kompetens genom att behålla dem i en seniorsverksamhet inom nationen. De kan då agera coacher och mentorer åt blivande och kommande quratelare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enberger, Hugo LU and Blohm Nygren, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av kompetensöverföring i studentlivet
course
PEDK21 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kompetens, Kunskap, Kompetensöverföring, executive coaching, mentorskap, uppföljning, knowledge management
language
Swedish
id
8967599
date added to LUP
2019-01-23 11:42:29
date last changed
2019-01-23 11:42:29
@misc{8967599,
 abstract   = {Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. Dessa intervjuer har genomförts med både sittande och tidigare quratelare i Lunds nationer. Intervjuerna har bearbetats genom transkribering, tematisering och kategorisering. Denna data presenteras under resultatkapitlet för att sedan få ett större djup i diskussionskapitlet. Det som framkommer är hur uppfattningen är kring den kompetensöverföring som genomförs i praktiken. Uppfattningarna är skilda, men det går att utläsa att kompetensöverföringen är bristande. Forskningen fördjupar sig i de problem som idag existerar med nationernas kompetensöverföring. I diskussionen ges en bredare analys av det empiriskt insamlade materialet i förhållande till de presenterade teorierna. I diskussionen framkommer också hur nationerna skulle kunna använda sig av de olika strategier som presenteras under teorikapitlet men även hur vissa problem kan undvikas med hjälp av en effektivare kompetensöverföring. En viktig aspekt är att ta tillvara på de avgående quratelarnas kompetens genom att behålla dem i en seniorsverksamhet inom nationen. De kan då agera coacher och mentorer åt blivande och kommande quratelare.},
 author    = {Enberger, Hugo and Blohm Nygren, Jonas},
 keyword   = {Kompetens,Kunskap,Kompetensöverföring,executive coaching,mentorskap,uppföljning,knowledge management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att upprätthålla kompetens i Lunds nationer},
 year     = {2019},
}