Advanced

Personlig lämplighet, vad är det? - En studie över begreppet personlig lämplighet, hur det får tillämpas i en anställningsprocess och ifall det finns några begränsningar genom diskrimineringsrätten

Andreasson, Jenny LU (2019) HARH16 20182
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten i Sverige är att det råder fri antagningsrätt. Denna rättssystematiska utgångspunkt gäller så länge det inte finns några rättsliga inskränkningar. Saknas begränsningar, så är det med andra ord upp till arbetsgivaren att bestämma vem och hur han vill anställa. Men sedan slutet av 1990-talet har diskrimineringslagstiftningen utökats. Syftet med denna uppsats är att utröna ifall och i så fall hur diskrimineringsrätten sätter gränser för den fria antagningsrätten, när personlig lämplighet blir en avgörande bedömningsgrund i en anställningsprocess. Men begreppet personlig lämplighet är vitt och svårfångat. Därför kommer uppsatsen först försöka utröna vad personlig lämplighet egentligen är. Även om vissa egenskaper och förmågor... (More)
Utgångspunkten i Sverige är att det råder fri antagningsrätt. Denna rättssystematiska utgångspunkt gäller så länge det inte finns några rättsliga inskränkningar. Saknas begränsningar, så är det med andra ord upp till arbetsgivaren att bestämma vem och hur han vill anställa. Men sedan slutet av 1990-talet har diskrimineringslagstiftningen utökats. Syftet med denna uppsats är att utröna ifall och i så fall hur diskrimineringsrätten sätter gränser för den fria antagningsrätten, när personlig lämplighet blir en avgörande bedömningsgrund i en anställningsprocess. Men begreppet personlig lämplighet är vitt och svårfångat. Därför kommer uppsatsen först försöka utröna vad personlig lämplighet egentligen är. Även om vissa egenskaper och förmågor återkommande åberopas och bifalles, är det svårt att finna några tydliga gränser för vad personlig lämplighet kan innefatta. Detta beslut lämnar Arbetsdomstolen och svensk rätt i stort till arbetsgivaren att fatta, så länge egenskaperna eller förmågorna framstår som sakliga och motiverade i förhållande till tjänsten och kravprofilen. De begränsningar som finns i den fria antagningsrätten berör framförallt hur rekrytering och urval bör gå till. Ifall arbetsgivaren behöver stå till svars för sitt anställningsbeslut eller urval, på grund av att det kan antas ha grundats på någon av diskrimineringsgrunderna, måste han objektivt kunna motivera sitt beslut och visa underlag från en dokumenterad anställningsprocess, som inte bygger på subjektiva eller löst grundade uppgifter. (Less)
Popular Abstract
In Sweden, employers are free to choose whom and how to employ, as long as there are no legal restrictions. Though, since the 1990s Swedish discriminatory legislation has continuously been extended. This study aims to investigate if, and in that case, how discriminatory regulations limits the employer’s right to freely choose whom and how to employ, when personal suitability becomes decisive in a recruitment process. But personal suitability is a broad term, which is hard to capture. That is why this study will begin with an investigation of what personal suitability is. Even though some characteristics and abilities are repeatedly quoted and approved in the Swedish Labour Court, it is difficult to define what personal suitability is and... (More)
In Sweden, employers are free to choose whom and how to employ, as long as there are no legal restrictions. Though, since the 1990s Swedish discriminatory legislation has continuously been extended. This study aims to investigate if, and in that case, how discriminatory regulations limits the employer’s right to freely choose whom and how to employ, when personal suitability becomes decisive in a recruitment process. But personal suitability is a broad term, which is hard to capture. That is why this study will begin with an investigation of what personal suitability is. Even though some characteristics and abilities are repeatedly quoted and approved in the Swedish Labour Court, it is difficult to define what personal suitability is and what it can comprehend. The Swedish Labour Court and Swedish regulations, more or less, leaves this decision to the employer. Given that the personal characteristics or abilities appears to be objective and relevant for the requested position and the outlined position profile. The limitations that can be found concerning the employer’s right to freely employ, primarily concerns how recruitment and selection should be carried out. In those cases, when the employer is held accountable for his selection or recruitment decision, since it might have discriminatory grounds, he needs to be able to objectively justify his decision and show material from a documented recruitment process, which isn’t based on subjective or loosely founded data or information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Jenny LU
supervisor
organization
course
HARH16 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Personlig lämplighet, Rekrytering, Diskriminering, Personal suitability, Recruitment, Discrimination.
language
Swedish
id
8968096
date added to LUP
2019-01-25 09:10:44
date last changed
2019-01-25 09:10:44
@misc{8968096,
 abstract   = {Utgångspunkten i Sverige är att det råder fri antagningsrätt. Denna rättssystematiska utgångspunkt gäller så länge det inte finns några rättsliga inskränkningar. Saknas begränsningar, så är det med andra ord upp till arbetsgivaren att bestämma vem och hur han vill anställa. Men sedan slutet av 1990-talet har diskrimineringslagstiftningen utökats. Syftet med denna uppsats är att utröna ifall och i så fall hur diskrimineringsrätten sätter gränser för den fria antagningsrätten, när personlig lämplighet blir en avgörande bedömningsgrund i en anställningsprocess. Men begreppet personlig lämplighet är vitt och svårfångat. Därför kommer uppsatsen först försöka utröna vad personlig lämplighet egentligen är. Även om vissa egenskaper och förmågor återkommande åberopas och bifalles, är det svårt att finna några tydliga gränser för vad personlig lämplighet kan innefatta. Detta beslut lämnar Arbetsdomstolen och svensk rätt i stort till arbetsgivaren att fatta, så länge egenskaperna eller förmågorna framstår som sakliga och motiverade i förhållande till tjänsten och kravprofilen. De begränsningar som finns i den fria antagningsrätten berör framförallt hur rekrytering och urval bör gå till. Ifall arbetsgivaren behöver stå till svars för sitt anställningsbeslut eller urval, på grund av att det kan antas ha grundats på någon av diskrimineringsgrunderna, måste han objektivt kunna motivera sitt beslut och visa underlag från en dokumenterad anställningsprocess, som inte bygger på subjektiva eller löst grundade uppgifter.},
 author    = {Andreasson, Jenny},
 keyword   = {Personlig lämplighet,Rekrytering,Diskriminering,Personal suitability,Recruitment,Discrimination.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personlig lämplighet, vad är det? - En studie över begreppet personlig lämplighet, hur det får tillämpas i en anställningsprocess och ifall det finns några begränsningar genom diskrimineringsrätten},
 year     = {2019},
}