Advanced

Bankernas riskhantering av bolån

Magnusson, Andreas LU ; Tarring, André LU and Opacak, Marina LU (2019) FEKH69 20182
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Titel: Bankernas riskhantering av Bolån

Seminariedatum: 17 januari 2019

Kurs: FEKH69, Kandidatkurs i redovisning, 15 Högskolepoäng

Författare: André Tarring, Andreas Magnusson, Marina Opacak

Handledare: Peter W. Jönsson

Fem nyckelord: Risk, bank, riskhantering, COSO, bolån

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur vissa utvalda banker arbetar
med riskhantering och styrning kopplat till bolån och kreditgivning.

Metod: Studien har präglats av en kvalitativ metodansats, där intervjuer med respektive bank
har utförts. Kompletterande har sekundärdata insamlats för att uppnå studiens syfte.

Teoretiskt perspektiv: Vår teoretiska referensram behandlar risk och riskhantering. I vår... (More)
Sammanfattning

Titel: Bankernas riskhantering av Bolån

Seminariedatum: 17 januari 2019

Kurs: FEKH69, Kandidatkurs i redovisning, 15 Högskolepoäng

Författare: André Tarring, Andreas Magnusson, Marina Opacak

Handledare: Peter W. Jönsson

Fem nyckelord: Risk, bank, riskhantering, COSO, bolån

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur vissa utvalda banker arbetar
med riskhantering och styrning kopplat till bolån och kreditgivning.

Metod: Studien har präglats av en kvalitativ metodansats, där intervjuer med respektive bank
har utförts. Kompletterande har sekundärdata insamlats för att uppnå studiens syfte.

Teoretiskt perspektiv: Vår teoretiska referensram behandlar risk och riskhantering. I vår
referensram ingår de modeller och ramverk angående riskhantering som på bästa vis
möjliggör en analys av bankernas arbete med riskhantering.

Empiri: Den empiriska informationen som insamlats behandlar bankernas arbete med
riskhantering samt en redogörelse och nulägesanalys av bostad- och bolånemarknaden.
Resultat: Vi har beskrivit och analyserat de tre bankerna utefter vald teoretisk referensram
och en jämförelse av deras riskhanteringsarbete och styrning kring bolån är gjord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Andreas LU ; Tarring, André LU and Opacak, Marina LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Risk, bank, riskhantering, COSO, bolån
language
Swedish
id
8970109
date added to LUP
2019-02-18 11:48:37
date last changed
2020-09-28 11:55:45
@misc{8970109,
 abstract   = {Sammanfattning

Titel: Bankernas riskhantering av Bolån

Seminariedatum: 17 januari 2019

Kurs: FEKH69, Kandidatkurs i redovisning, 15 Högskolepoäng

Författare: André Tarring, Andreas Magnusson, Marina Opacak

Handledare: Peter W. Jönsson

Fem nyckelord: Risk, bank, riskhantering, COSO, bolån

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur vissa utvalda banker arbetar
med riskhantering och styrning kopplat till bolån och kreditgivning.

Metod: Studien har präglats av en kvalitativ metodansats, där intervjuer med respektive bank
har utförts. Kompletterande har sekundärdata insamlats för att uppnå studiens syfte.

Teoretiskt perspektiv: Vår teoretiska referensram behandlar risk och riskhantering. I vår
referensram ingår de modeller och ramverk angående riskhantering som på bästa vis
möjliggör en analys av bankernas arbete med riskhantering.

Empiri: Den empiriska informationen som insamlats behandlar bankernas arbete med
riskhantering samt en redogörelse och nulägesanalys av bostad- och bolånemarknaden.
Resultat: Vi har beskrivit och analyserat de tre bankerna utefter vald teoretisk referensram
och en jämförelse av deras riskhanteringsarbete och styrning kring bolån är gjord.},
 author    = {Magnusson, Andreas and Tarring, André and Opacak, Marina},
 keyword   = {Risk,bank,riskhantering,COSO,bolån},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankernas riskhantering av bolån},
 year     = {2019},
}