Advanced

Hälsoeffekter av en klimatskatt på nötkött i Sverige - En analys av påverkan på förekomsten av kolorektalcancer i Sverige

Malmström, Nils LU (2019) MVEM30 20182
Studies in Environmental Science
Abstract
Consumption of red and processed meat has been found to effect human health and especially the occurrence of colorectal cancer. At the same time cattle farming and production of beef have been shown to severely effect the environment and particularly the climate. Taxation of beef could be an instrument to decrease the greenhouse gas emissions from the production of beef, but due to high transition costs and difficulties in measuring emissions a tax would have to be implemented on consumption level instead of production level. The objective of such a tax would to decrease the consumption of beef and since beef consumption affects the risk of colorectal cancer a tax on beef could potentially affect the occurrence of colorectal cancer.
The... (More)
Consumption of red and processed meat has been found to effect human health and especially the occurrence of colorectal cancer. At the same time cattle farming and production of beef have been shown to severely effect the environment and particularly the climate. Taxation of beef could be an instrument to decrease the greenhouse gas emissions from the production of beef, but due to high transition costs and difficulties in measuring emissions a tax would have to be implemented on consumption level instead of production level. The objective of such a tax would to decrease the consumption of beef and since beef consumption affects the risk of colorectal cancer a tax on beef could potentially affect the occurrence of colorectal cancer.
The aim of this study was to examine if a consumption tax on beef in Sweden would affect the occurrence of colorectal cancer, and if so to what extent.
The results show that a climate tax on beef could decrease the risk of colorectal cancer for women and men with 1,22% and 1,92% respectively. Further the results show that the tax could reduce the number of cases of colorectal cancer in Sweden with 111.
The results indicate that a climate tax on beef would decrease the occurrence of colorectal cancer and, thus, be beneficial from a health perspective. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Införande av en klimatskatt på nötkött i Sveriges påverkan på förekomsten av kolorektalcancer

Man har i flertalet studier påvisat att konsumtion av rött kött och processat kött (däribland nötkött) skulle kunna ha en negativ inverkan på människors hälsa. Framförallt visar studier på kopplingar mellan konsumtion av rött och processat och en ökad risk för kolorektalcancer. Vidare visar studier att produktion av nötkött har en negativ inverkan på miljön, bland annat genom utsläpp av växthusgaser. Studien utgångspunkt är således att införande av en klimatskatt på nötkött borde kunna ge en positiv bieffekt i form av förbättrade folkhälsa. Studiens resultat visar också just detta, alltså att en klimatskatt på nötkött skulle förbättra... (More)
Införande av en klimatskatt på nötkött i Sveriges påverkan på förekomsten av kolorektalcancer

Man har i flertalet studier påvisat att konsumtion av rött kött och processat kött (däribland nötkött) skulle kunna ha en negativ inverkan på människors hälsa. Framförallt visar studier på kopplingar mellan konsumtion av rött och processat och en ökad risk för kolorektalcancer. Vidare visar studier att produktion av nötkött har en negativ inverkan på miljön, bland annat genom utsläpp av växthusgaser. Studien utgångspunkt är således att införande av en klimatskatt på nötkött borde kunna ge en positiv bieffekt i form av förbättrade folkhälsa. Studiens resultat visar också just detta, alltså att en klimatskatt på nötkött skulle förbättra folkhälsan genom att minska antalet fall av kolorektalcancer i Sverige med 111 stycken varje år.
Klimatfrågan är i dagsläget väldigt aktuell och nötköttsproduktionen är en av de sektorer som inte omfattas av den svenska koldioxidskatten och därmed inte betalar för sina växthusgasutsläpp. Sverige har högt ställda mål för utsläppsminskningar inom jordbruket och någon form av beskattning på nötkött skulle kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom bidra till att målen uppnås.
Denna studie visar att en aktivare klimatpolitik inom jordbruket även skulle kunna föra med sig positiva bieffekter på hälsan hos Sveriges befolkning. Studien visar att risken för kolorektalcancer hade minskat vid införande av en klimatskatt och således även antalet fall. Studien visar också att de som skulle få betala det högsta ekonomiska priset av skatten, alltså de som konsumerar mycket nötkött, skulle vara de som skulle göra störst hälsovinster i och med skatten.
En minskad förekomst av kolorektalcancer skulle i sin tur också kunna föra med sig andra positiva bieffekter. Exempelvis skulle det kunna innebära positiva ekonomiska effekter för samhället i form av bland annat minskade sjukvårdskostnader och minskat produktionsbortfall. Utöver det skulle en minskad förekomst av kolorektalcancer innebära ett minskat lidande och troligen också ett minskat antal dödsfall vilket även det kan ses som en vinst för samhället. Klimatskatten på nötkött skulle alltså potentiellt kunna föra med sig även andra positiva bieffekter, förutom de på hälsan.
Slutligen är det viktigt att understryka att denna studie endast tittar på en hälsoaspekt av en klimatskatt på nötkött. Hade andra hälsoaspekter (diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar mm.) räknats med hade den totala hälsovinsten kunnat bli betydligt större än de 111 stycken förhindrade fallen av kolorektalcancer per år som påvisas i denna studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmström, Nils LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Rött kött Processat kött Kolorektalcancer Klimatskatt
language
Swedish
id
8971689
date added to LUP
2019-03-04 14:00:34
date last changed
2019-03-04 14:00:34
@misc{8971689,
 abstract   = {Consumption of red and processed meat has been found to effect human health and especially the occurrence of colorectal cancer. At the same time cattle farming and production of beef have been shown to severely effect the environment and particularly the climate. Taxation of beef could be an instrument to decrease the greenhouse gas emissions from the production of beef, but due to high transition costs and difficulties in measuring emissions a tax would have to be implemented on consumption level instead of production level. The objective of such a tax would to decrease the consumption of beef and since beef consumption affects the risk of colorectal cancer a tax on beef could potentially affect the occurrence of colorectal cancer.
The aim of this study was to examine if a consumption tax on beef in Sweden would affect the occurrence of colorectal cancer, and if so to what extent.
The results show that a climate tax on beef could decrease the risk of colorectal cancer for women and men with 1,22% and 1,92% respectively. Further the results show that the tax could reduce the number of cases of colorectal cancer in Sweden with 111.
The results indicate that a climate tax on beef would decrease the occurrence of colorectal cancer and, thus, be beneficial from a health perspective.},
 author    = {Malmström, Nils},
 keyword   = {Rött kött Processat kött Kolorektalcancer Klimatskatt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsoeffekter av en klimatskatt på nötkött i Sverige - En analys av påverkan på förekomsten av kolorektalcancer i Sverige},
 year     = {2019},
}