Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

Elmqvist, Klara LU (2019) FMIM01 20182
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. I studien beräknas det att en gästnatt, det vill säga en övernattning av en person, på en av de studerade stugorna i genomsnitt ger upphov till 2,0 kg CO2e. De mesta av detta utsläpp uppkommer på grund av förbränning av gasol vid uppvärmning och matlagning samt transport med skoter och helikopter över fjället. Detta är betydligt mindre utsläpp än vad en övernattning på ett genomsnittligt svenskt hotell eller vandrarhem ger upphov till och... (More)
I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. I studien beräknas det att en gästnatt, det vill säga en övernattning av en person, på en av de studerade stugorna i genomsnitt ger upphov till 2,0 kg CO2e. De mesta av detta utsläpp uppkommer på grund av förbränning av gasol vid uppvärmning och matlagning samt transport med skoter och helikopter över fjället. Detta är betydligt mindre utsläpp än vad en övernattning på ett genomsnittligt svenskt hotell eller vandrarhem ger upphov till och nästintill försumbart i jämförelse med till exempel utsläppen från en flygresa mellan Stockholm och Kiruna. Även boende på hotell utomlands innebär större växthusgasutsläpp än boende i fjällstugorna, baserat på den uppsättning länder som inkluderas i studien. En fjällsemester har tydliga klimatfördelar jämtemot de andra semesteralternativen diskuterade i studien, på så sätt att resan dit och hem kan ske med tåg samt att konsumtion och aktiviteter under en fjällsemester på ett naturligt sätt kan minimeras respektive genomföras på ett klimatneutralt sätt. Att spendera semestern hemma har dock större potential att vara bättre ur en klimatsynpunkt.

För att minimera klimatpåverkan från en semester bör, enligt studien, transportmedlet till semesterorten väljas med omsorg, exempelvis bör en resa till fjällen ske med tåg. För att minska stugornas klimatavtryck bör, enligt studien, den fossila gasol som används till uppvärmning bytas ut mot antingen bio-gasol eller ved. Den fossila gasol som används till matlagning bör bytas ut mot bio-gasol. Även en minskad mängd transporter leder till märkbart lägre växthusgasutsläpp och främst bör mängden helikoptertransporter minimeras. Om studiens mest ambitiösa åtgärder genomförs, beräknas stugornas klimatutsläpp kunna minskas med upp till drygt 60 procent. (Less)
Abstract
This master thesis was written in collaboration with the Swedish Tourist Association and evaluates the yearly greenhouse gas emissions caused by the management of the association’s mountain huts. The hut’s are situated in roadless land. The calculations are based on the four mountain huts Alesjaure, Sälka, Kårsavagge and Nallo. An overnight stay at one of the studied mountain huts give rise to on average 2,0 kg CO2-equivalents per person. Most of these emissions originates from the burning of LPG during heating and cooking, but also from transportation via snow of goods via snow mobile and helicopter. The amount of emissions is significantly less than the emissions caused by an overnight stay at an average Swedish hotel or hostel. The... (More)
This master thesis was written in collaboration with the Swedish Tourist Association and evaluates the yearly greenhouse gas emissions caused by the management of the association’s mountain huts. The hut’s are situated in roadless land. The calculations are based on the four mountain huts Alesjaure, Sälka, Kårsavagge and Nallo. An overnight stay at one of the studied mountain huts give rise to on average 2,0 kg CO2-equivalents per person. Most of these emissions originates from the burning of LPG during heating and cooking, but also from transportation via snow of goods via snow mobile and helicopter. The amount of emissions is significantly less than the emissions caused by an overnight stay at an average Swedish hotel or hostel. The emissions from an overnight stay at a mountain hut are almost negligible compared to for example the greenhouse gas emitted during a flight from Stockholm to Kiruna. Accommodation in other countries also result in bigger greenhouse gas emissions compared to the mountain huts, based on the country selection in the study. There are climate benefits related to spending the vacation traveling between this kind of mountain huts, due to the fact that the journey can be conducted by train and that it is, in a natural way, possible to reduce the emissions caused by consumption and activities related to the vacation. A vacation spent at home still has a bigger potential to emit less greenhouse gases.

In the study it is suggested that the most effective measure to reduce carbon footprint of the huts, is to replace the fossil LPG used for heating with either bio-LPG, made from organic material, or heating with wood logs. To reduce the carbon footprint, it is also suggested that the LPG used for cooking should be replaced with bio-LPG. It is furthermore desirable that the amount of transports and especially helicopter transports, are limited. If the most ambitious measures presented in the study would be implemented, the huts greenhouse gas emissions are estimated to be reduced by up to just over 60 percent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elmqvist, Klara LU
supervisor
organization
alternative title
Climate impact of Swedish mountain huts – A case study considering four mountain huts along the northern part of the King’s trail
course
FMIM01 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Hållbar turism, fjällstuga, Svenska Turistföreningen, STF, Kungsleden, klimatpåverkan
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--19/5139--SE+ (1-71)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
8972032
date added to LUP
2019-03-04 15:25:05
date last changed
2019-03-04 15:25:05
@misc{8972032,
 abstract   = {{This master thesis was written in collaboration with the Swedish Tourist Association and evaluates the yearly greenhouse gas emissions caused by the management of the association’s mountain huts. The hut’s are situated in roadless land. The calculations are based on the four mountain huts Alesjaure, Sälka, Kårsavagge and Nallo. An overnight stay at one of the studied mountain huts give rise to on average 2,0 kg CO2-equivalents per person. Most of these emissions originates from the burning of LPG during heating and cooking, but also from transportation via snow of goods via snow mobile and helicopter. The amount of emissions is significantly less than the emissions caused by an overnight stay at an average Swedish hotel or hostel. The emissions from an overnight stay at a mountain hut are almost negligible compared to for example the greenhouse gas emitted during a flight from Stockholm to Kiruna. Accommodation in other countries also result in bigger greenhouse gas emissions compared to the mountain huts, based on the country selection in the study. There are climate benefits related to spending the vacation traveling between this kind of mountain huts, due to the fact that the journey can be conducted by train and that it is, in a natural way, possible to reduce the emissions caused by consumption and activities related to the vacation. A vacation spent at home still has a bigger potential to emit less greenhouse gases. 

In the study it is suggested that the most effective measure to reduce carbon footprint of the huts, is to replace the fossil LPG used for heating with either bio-LPG, made from organic material, or heating with wood logs. To reduce the carbon footprint, it is also suggested that the LPG used for cooking should be replaced with bio-LPG. It is furthermore desirable that the amount of transports and especially helicopter transports, are limited. If the most ambitious measures presented in the study would be implemented, the huts greenhouse gas emissions are estimated to be reduced by up to just over 60 percent.}},
 author    = {{Elmqvist, Klara}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden}},
 year     = {{2019}},
}