Advanced

Kartläggning av pensionerade mäns och kvinnors aktiviteter, mening, aktivitetsvärde och hälsa i vardagen

Lindström, Fritjof LU and Farhadi, Jasmen LU (2019) ATPK62 20182
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det bor 2,2 miljoner pensionärer i Sverige vilket är ca 20% av befolkningen. Övergången till pensionärslivet kan skapa aktivtetsförluster som leder till sämre hälsa. En meningsfull vardag korrelerar med hälsa och bidrar till en väg för nyblivna pensionärer att undgå bland annat nedstämdhet.
Syftet: Syftet med studien var att kartlägga meningsfulla aktiviteterna som ålders- och heltidspensionärer i åldern 65–72 år utför och hur de upplever mening, aktivitetsvärde och hälsa samt hur dessa skiljer sig mellan kvinnor och män. Metod: Studien har en kvantitativ ansats. Urvalet bestod av 52 personer, medlemmar i en pensionärsförening i södra Sverige. Data samlades in med en webbenkät. Enkäten fokuserade på upplevd hälsa, meningsfull... (More)
Bakgrund: Det bor 2,2 miljoner pensionärer i Sverige vilket är ca 20% av befolkningen. Övergången till pensionärslivet kan skapa aktivtetsförluster som leder till sämre hälsa. En meningsfull vardag korrelerar med hälsa och bidrar till en väg för nyblivna pensionärer att undgå bland annat nedstämdhet.
Syftet: Syftet med studien var att kartlägga meningsfulla aktiviteterna som ålders- och heltidspensionärer i åldern 65–72 år utför och hur de upplever mening, aktivitetsvärde och hälsa samt hur dessa skiljer sig mellan kvinnor och män. Metod: Studien har en kvantitativ ansats. Urvalet bestod av 52 personer, medlemmar i en pensionärsförening i södra Sverige. Data samlades in med en webbenkät. Enkäten fokuserade på upplevd hälsa, meningsfull vardag och aktivitetesvärde i aktiviteter, som mättes med instrumentet Oval-9. Data analyserades deskriptivt med SPSS.
Resultat: Deltagarna upplevde generellt sin vardag som meningsfull och sin hälsa som god. Träning och sociala aktiviteter var de aktiviteter som deltagarna utförde oftast och samtidigt upplevde som meningsfulla. Aktivitetsvärdet i de valda meningsfulla aktiviteterna var högt. Resultatet visade skillnader mellan män och kvinnor gällande hälsa, meningsfull vardag samt aktivitetsvärdena. Konklusion: Studien tyder på ett samband mellan meningsfull vardag och hälsa. På ett samhälleligt plan uppmuntras möjligheter och miljöer för nyblivna pensionärer att kunna träna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Fritjof LU and Farhadi, Jasmen LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Meningsfulla aktiviteter, aktivitetsvärde, Oval-9, arbetsterapi, äldre
language
Swedish
id
8974033
date added to LUP
2019-04-08 10:50:39
date last changed
2019-04-08 10:50:39
@misc{8974033,
 abstract   = {Bakgrund: Det bor 2,2 miljoner pensionärer i Sverige vilket är ca 20% av befolkningen. Övergången till pensionärslivet kan skapa aktivtetsförluster som leder till sämre hälsa. En meningsfull vardag korrelerar med hälsa och bidrar till en väg för nyblivna pensionärer att undgå bland annat nedstämdhet. 
Syftet: Syftet med studien var att kartlägga meningsfulla aktiviteterna som ålders- och heltidspensionärer i åldern 65–72 år utför och hur de upplever mening, aktivitetsvärde och hälsa samt hur dessa skiljer sig mellan kvinnor och män. Metod: Studien har en kvantitativ ansats. Urvalet bestod av 52 personer, medlemmar i en pensionärsförening i södra Sverige. Data samlades in med en webbenkät. Enkäten fokuserade på upplevd hälsa, meningsfull vardag och aktivitetesvärde i aktiviteter, som mättes med instrumentet Oval-9. Data analyserades deskriptivt med SPSS. 
Resultat: Deltagarna upplevde generellt sin vardag som meningsfull och sin hälsa som god. Träning och sociala aktiviteter var de aktiviteter som deltagarna utförde oftast och samtidigt upplevde som meningsfulla. Aktivitetsvärdet i de valda meningsfulla aktiviteterna var högt. Resultatet visade skillnader mellan män och kvinnor gällande hälsa, meningsfull vardag samt aktivitetsvärdena. Konklusion: Studien tyder på ett samband mellan meningsfull vardag och hälsa. På ett samhälleligt plan uppmuntras möjligheter och miljöer för nyblivna pensionärer att kunna träna.},
 author    = {Lindström, Fritjof and Farhadi, Jasmen},
 keyword   = {Meningsfulla aktiviteter,aktivitetsvärde,Oval-9,arbetsterapi,äldre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av pensionerade mäns och kvinnors aktiviteter, mening, aktivitetsvärde och hälsa i vardagen},
 year     = {2019},
}