Advanced

Målstyrning under produktionsskedet

Widén, Arvid LU (2019) In TVBP VBEM01 20191
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att utvärdera hur arbetet med målstyrning kan förbättras under produktionsskedet i byggbranschen. Studien har gjorts som en kvalitativ fallstudie baserat på tre byggprojekt i ett av Sveriges största byggföretag. Genom att intervjua anställda med olika roller i projekten samt ett antal högre chefer har olika arbetssätt och förhållningssätt kunnat utvärderas. Med bakgrund av det teoretiska ramverket som tagits fram har intervjumaterialet analyserats tillsammans med författarens egna tankar för att kunna besvara studiens frågeställningar.

Studien visar att arbetssättet fortskrider på ett bra sätt men att det finns förbättringspotential kopplat till att bland annat avsätta mer tid, fokusera på rätt resurser och... (More)
Syftet med studien är att utvärdera hur arbetet med målstyrning kan förbättras under produktionsskedet i byggbranschen. Studien har gjorts som en kvalitativ fallstudie baserat på tre byggprojekt i ett av Sveriges största byggföretag. Genom att intervjua anställda med olika roller i projekten samt ett antal högre chefer har olika arbetssätt och förhållningssätt kunnat utvärderas. Med bakgrund av det teoretiska ramverket som tagits fram har intervjumaterialet analyserats tillsammans med författarens egna tankar för att kunna besvara studiens frågeställningar.

Studien visar att arbetssättet fortskrider på ett bra sätt men att det finns förbättringspotential kopplat till att bland annat avsätta mer tid, fokusera på rätt resurser och visualisera resultat. Arbetssättet är i dagsläget inte helt implementerat och projektchefer upplever att det finns en brist på mallar, verktyg och sätt att kommunicera budskapet på. Genom att ge projektchefer rätt förutsättningar för att lyckas med målstyrningsarbetet kommer implementeringen sannolikt bli bättre. Det räcker dock inte enbart med att projektchefer har rätt verktyg då det även krävs satsningar i projekten och en konstant efterfrågan av målstyrningsarbete för att en kultur ska sätta sig. Förhållningssättet skiljer sig mellan de olika rollerna och det beror främst på att det ekonomiska ansvaret varierar, prioriteringsdilemmat mellan produktion och administrativt arbete är tydligare för produktionschefer och produktionsledare samt att implementeringen av arbetssättet ännu inte nått hela vägen ner i organisationen. Det finns fyra olika mekanismer som påverkar prestationen i målstyrningsarbetet och dessa påverkar de undersökta rollerna på olika sätt. Två av mekanismerna påverkar förmodligen övergripande chefer och projektchefer i större utsträckning då de har mer övergripande ansvar jämfört med övriga roller. Det finns olika sätt att öka engagemanget för målstyrning på. Exempelvis bör visuella verktyg användas mer och uppföljning bör ske oftare med fokus på de mest relevanta resurserna. Genom att implementera arbetssättet ytterligare förväntas engagemanget öka. Projektchefen har det största ansvaret för målstyrningsarbetet på projektnivå men det krävs att alla i projektet bidrar för att det ska ge effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widén, Arvid LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Målstyrning, målkort, byggproduktion, implementering, visualisering, kommunikation
publication/series
TVBP
report number
5583/19
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Radhlinah Aulin
id
8975174
date added to LUP
2019-05-09 12:11:57
date last changed
2019-10-07 14:21:02
@misc{8975174,
 abstract   = {Syftet med studien är att utvärdera hur arbetet med målstyrning kan förbättras under produktionsskedet i byggbranschen. Studien har gjorts som en kvalitativ fallstudie baserat på tre byggprojekt i ett av Sveriges största byggföretag. Genom att intervjua anställda med olika roller i projekten samt ett antal högre chefer har olika arbetssätt och förhållningssätt kunnat utvärderas. Med bakgrund av det teoretiska ramverket som tagits fram har intervjumaterialet analyserats tillsammans med författarens egna tankar för att kunna besvara studiens frågeställningar.

Studien visar att arbetssättet fortskrider på ett bra sätt men att det finns förbättringspotential kopplat till att bland annat avsätta mer tid, fokusera på rätt resurser och visualisera resultat. Arbetssättet är i dagsläget inte helt implementerat och projektchefer upplever att det finns en brist på mallar, verktyg och sätt att kommunicera budskapet på. Genom att ge projektchefer rätt förutsättningar för att lyckas med målstyrningsarbetet kommer implementeringen sannolikt bli bättre. Det räcker dock inte enbart med att projektchefer har rätt verktyg då det även krävs satsningar i projekten och en konstant efterfrågan av målstyrningsarbete för att en kultur ska sätta sig. Förhållningssättet skiljer sig mellan de olika rollerna och det beror främst på att det ekonomiska ansvaret varierar, prioriteringsdilemmat mellan produktion och administrativt arbete är tydligare för produktionschefer och produktionsledare samt att implementeringen av arbetssättet ännu inte nått hela vägen ner i organisationen. Det finns fyra olika mekanismer som påverkar prestationen i målstyrningsarbetet och dessa påverkar de undersökta rollerna på olika sätt. Två av mekanismerna påverkar förmodligen övergripande chefer och projektchefer i större utsträckning då de har mer övergripande ansvar jämfört med övriga roller. Det finns olika sätt att öka engagemanget för målstyrning på. Exempelvis bör visuella verktyg användas mer och uppföljning bör ske oftare med fokus på de mest relevanta resurserna. Genom att implementera arbetssättet ytterligare förväntas engagemanget öka. Projektchefen har det största ansvaret för målstyrningsarbetet på projektnivå men det krävs att alla i projektet bidrar för att det ska ge effekt.},
 author    = {Widén, Arvid},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Målstyrning,målkort,byggproduktion,implementering,visualisering,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Målstyrning under produktionsskedet},
 year     = {2019},
}