Advanced

Brace yourselves, meme ban is coming (?) - En undersökning av det nya copyrightdirektivet i ljuset av yttrandefriheten

Sandin, Olivia LU (2019) LAGF03 20191
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Ever since the rise of the internet, the copyright legislation has been forced to modernize to be able to cope with situations where copyright protected materials are spread across the internet in new ways and in a greater magnitude than before. Through file sharing, streaming and sharing of material via social media platforms protected work can easily be spread to large groups. As part of the effort for modernization in the field of copyright, a new EU-directive has been adopted. The directive is called Copyright in the digital single market 2016/0280(COD) and is also known as the Copyright Directive. The directive has been getting a lot of attention online and has both been praised and criticized. One of the most discussed regulations is... (More)
Ever since the rise of the internet, the copyright legislation has been forced to modernize to be able to cope with situations where copyright protected materials are spread across the internet in new ways and in a greater magnitude than before. Through file sharing, streaming and sharing of material via social media platforms protected work can easily be spread to large groups. As part of the effort for modernization in the field of copyright, a new EU-directive has been adopted. The directive is called Copyright in the digital single market 2016/0280(COD) and is also known as the Copyright Directive. The directive has been getting a lot of attention online and has both been praised and criticized. One of the most discussed regulations is article 17, which critics argue is a restriction of the freedom of speech and prohibition of internet phenomenons such as memes.

The criticism of the Copyright Directive serves as an analysis point for what article 17 could mean in relation to freedom of speech, which is guaranteed in the EU Charter of Fundamental Rights, article 11. This has mainly been done from a critical point of view through an EU-judicial method. The starting point for the analysis has been a judgment of proportionality, where the copyright and the freedom of speech have been put against each other in the light of the copyright directive. (Less)
Abstract (Swedish)
Alltsedan internets uppkomst har upphovsrätten tvingats till modernisering för att kunna hantera situationer där upphovsrättsligt skyddat material sprids över nätet på nya sätt i större omfattning än tidigare. Genom fildelning, streaming och delning av material via sociala medieplattformar kan skyddade verk spridas till stora grupper online med enkelhet. I takt med detta behov av modernisering på upphovsrättens område har ett nytt EU-direktiv antagits, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (2016/0280(COD)) vilket även kallas för copyrightdirektivet. Direktivet har uppmärksammats enormt online och har både hyllats och kritiserats. En av de mest debatterade bestämmelserna är artikel 17... (More)
Alltsedan internets uppkomst har upphovsrätten tvingats till modernisering för att kunna hantera situationer där upphovsrättsligt skyddat material sprids över nätet på nya sätt i större omfattning än tidigare. Genom fildelning, streaming och delning av material via sociala medieplattformar kan skyddade verk spridas till stora grupper online med enkelhet. I takt med detta behov av modernisering på upphovsrättens område har ett nytt EU-direktiv antagits, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (2016/0280(COD)) vilket även kallas för copyrightdirektivet. Direktivet har uppmärksammats enormt online och har både hyllats och kritiserats. En av de mest debatterade bestämmelserna är artikel 17 som kritikerna menar innebär inskränkningar i yttrandefriheten samt förbud mot internetfenomen så som memes.

I uppsatsen har såväl copyrightdirektivet som kritiken riktad mot detta behandlats i syfte att förstå vad artikel 17 faktiskt kan innebära i förhållande till yttrandefriheten som garanteras i EU-stadgans artikel 11. Detta har främst gjorts utifrån ett kritiskt perspektiv genom en EU-rättslig metod. Utgångspunkten för analysen har varit en proportionalitetsbedömning där upphovsrätten och yttrandefriheten har ställts emot varandra i ljuset av copyrightdirektivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandin, Olivia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, immaterialrätt, copyrightdirektivet, yttrandefrihet, upphovsrätt
language
Swedish
id
8976676
date added to LUP
2019-09-16 10:59:50
date last changed
2019-09-16 10:59:50
@misc{8976676,
 abstract   = {Ever since the rise of the internet, the copyright legislation has been forced to modernize to be able to cope with situations where copyright protected materials are spread across the internet in new ways and in a greater magnitude than before. Through file sharing, streaming and sharing of material via social media platforms protected work can easily be spread to large groups. As part of the effort for modernization in the field of copyright, a new EU-directive has been adopted. The directive is called Copyright in the digital single market 2016/0280(COD) and is also known as the Copyright Directive. The directive has been getting a lot of attention online and has both been praised and criticized. One of the most discussed regulations is article 17, which critics argue is a restriction of the freedom of speech and prohibition of internet phenomenons such as memes.

The criticism of the Copyright Directive serves as an analysis point for what article 17 could mean in relation to freedom of speech, which is guaranteed in the EU Charter of Fundamental Rights, article 11. This has mainly been done from a critical point of view through an EU-judicial method. The starting point for the analysis has been a judgment of proportionality, where the copyright and the freedom of speech have been put against each other in the light of the copyright directive.},
 author    = {Sandin, Olivia},
 keyword   = {EU-rätt,immaterialrätt,copyrightdirektivet,yttrandefrihet,upphovsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brace yourselves, meme ban is coming (?) - En undersökning av det nya copyrightdirektivet i ljuset av yttrandefriheten},
 year     = {2019},
}