Advanced

Jurister och det allmänna rättsmedvetandet – En idékritisk och empirisk undersökning

Stålhandske, Philip LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
It is often claimed in the public debate that the legal expertise does not respect the public’s sense of justice. This is particularly common regarding judges’ opin-ions in criminal cases concerning crimes of violent or sexual nature.

This thesis empirically investigates if the sense of justice of the legal expertise deviates from that of the public. This is done through repeating a previous study done on the publics’ sense of justice on law students at Lund University.

The study finds that law students in a statistically significant way deviates from the public, by advocating for deprivation of liberty to a larger extent regarding a case of super market robbery, while advocating for deprivation of liberty to a lesser extent in a... (More)
It is often claimed in the public debate that the legal expertise does not respect the public’s sense of justice. This is particularly common regarding judges’ opin-ions in criminal cases concerning crimes of violent or sexual nature.

This thesis empirically investigates if the sense of justice of the legal expertise deviates from that of the public. This is done through repeating a previous study done on the publics’ sense of justice on law students at Lund University.

The study finds that law students in a statistically significant way deviates from the public, by advocating for deprivation of liberty to a larger extent regarding a case of super market robbery, while advocating for deprivation of liberty to a lesser extent in a case of drug trafficking. The sentences advocated by the law students are generally shorter. No statistically significant effects of the education as such are measured and the conclusion is drawn that the deviating opinions are most readily explained by processes of selection to the program.

The study is included in a critical analysis of the concept of the public’s sense of justice, a concept referenced in precedents, jurisprudence and legislative history. In the analysis the argument is put fourth that the occurrences of these references indicate a need among the legal expertise to seemingly derive personal opinion from an external source, even if it is vague, something that is questionable from the perspective of rule of law. Instead, arguments based in clearly formulated but personally held values are favored when the sources of law supply insufficient guidance, something that in return places new demands on the tools that need to be supplied in law school. (Less)
Abstract (Swedish)
Ofta påstås det i den allmänna debatten att jurister inte respekterar det allmänna rättsmedvetandet. Detta är särskilt vanligt gällande domares uppfattning i straff-rättsliga mål rörande vålds- och sexualbrott.

Förevarande uppsats undersöker empiriskt om juristers rättsmedvetande avviker från allmänhetens. Detta görs genom att upprepa en tidigare studie på allmänhet-ens rättsmedvetande på juriststudenter vid Lunds universitet.

Studien finner att juriststudenter på ett statistiskt signifikant sätt avviker från allmänheten genom att i högre utsträckning förespråka frihetsberövande straff för ett fall av butiksrån och i lägre utsträckning för ett fall av narkotikasmuggling. De frihetsberövande straffen som förespråkas av... (More)
Ofta påstås det i den allmänna debatten att jurister inte respekterar det allmänna rättsmedvetandet. Detta är särskilt vanligt gällande domares uppfattning i straff-rättsliga mål rörande vålds- och sexualbrott.

Förevarande uppsats undersöker empiriskt om juristers rättsmedvetande avviker från allmänhetens. Detta görs genom att upprepa en tidigare studie på allmänhet-ens rättsmedvetande på juriststudenter vid Lunds universitet.

Studien finner att juriststudenter på ett statistiskt signifikant sätt avviker från allmänheten genom att i högre utsträckning förespråka frihetsberövande straff för ett fall av butiksrån och i lägre utsträckning för ett fall av narkotikasmuggling. De frihetsberövande straffen som förespråkas av juriststudenterna är generellt kortare. Inga statistiskt signifikanta effekter av utbildningen som sådan framkommer och slutsatsen dras att de avvikande uppfattningarna snarast förklaras av urvalsmekanismer till programmet.

Studien inkluderas i en idékritisk granskning av det allmänna rättsmedvetandet som fenomen, förekommande i praxis, doktrin och förarbeten. I analysen argumenteras för att förekomsten av dessa referenser pekar på ett behov hos jurister att förlägga en personlig uppfattning i en utomstående källa, även om den är vag, något som ur rättssäkerhetssynpunkt är tveksamt. Istället förespråkas att i större utsträckning argumentera utifrån klart uttryckta värderingar i de fall konventionella rättskällor tillhandahåller otillräcklig vägledning. Detta ställer i sin tur nya krav på vilka verktyg som behöver tillhandahållas en jurist under utbildningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stålhandske, Philip LU
supervisor
organization
alternative title
The Legal Expertise and the Public’s Sense of Justice : A Critical Analysis and Empirical Investigation
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, rättssociologi, allmän rättslära, rättsmedvetande, rättskänsla, rättsuppfattning, rättspolitik
language
Swedish
id
8976686
date added to LUP
2019-06-17 14:45:22
date last changed
2019-06-17 14:45:22
@misc{8976686,
 abstract   = {It is often claimed in the public debate that the legal expertise does not respect the public’s sense of justice. This is particularly common regarding judges’ opin-ions in criminal cases concerning crimes of violent or sexual nature.

This thesis empirically investigates if the sense of justice of the legal expertise deviates from that of the public. This is done through repeating a previous study done on the publics’ sense of justice on law students at Lund University. 

The study finds that law students in a statistically significant way deviates from the public, by advocating for deprivation of liberty to a larger extent regarding a case of super market robbery, while advocating for deprivation of liberty to a lesser extent in a case of drug trafficking. The sentences advocated by the law students are generally shorter. No statistically significant effects of the education as such are measured and the conclusion is drawn that the deviating opinions are most readily explained by processes of selection to the program.

The study is included in a critical analysis of the concept of the public’s sense of justice, a concept referenced in precedents, jurisprudence and legislative history. In the analysis the argument is put fourth that the occurrences of these references indicate a need among the legal expertise to seemingly derive personal opinion from an external source, even if it is vague, something that is questionable from the perspective of rule of law. Instead, arguments based in clearly formulated but personally held values are favored when the sources of law supply insufficient guidance, something that in return places new demands on the tools that need to be supplied in law school.},
 author    = {Stålhandske, Philip},
 keyword   = {straffrätt,rättssociologi,allmän rättslära,rättsmedvetande,rättskänsla,rättsuppfattning,rättspolitik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jurister och det allmänna rättsmedvetandet – En idékritisk och empirisk undersökning},
 year     = {2019},
}