Advanced

Copyrightdirektivet - Ett hot mot informationsfriheten och yttrandefriheten eller ett rimligt upphovsrättsligt skydd?

Dufour, Freja LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This Spring, a new Copyright Directive has been approved by the European Union, which has drawn a lot of attention. The Directive is formally known as Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. Many people claim that this Directive may lead to limitations of the freedoms of expression and information. The Articles that people are especially worried about, are Article 15 about the “Protection of press publications concerning online uses” and Article 17 about the “Use of protected content by online content-sharing service providers”.

The purpose of this thesis is to examine if there is a... (More)
This Spring, a new Copyright Directive has been approved by the European Union, which has drawn a lot of attention. The Directive is formally known as Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. Many people claim that this Directive may lead to limitations of the freedoms of expression and information. The Articles that people are especially worried about, are Article 15 about the “Protection of press publications concerning online uses” and Article 17 about the “Use of protected content by online content-sharing service providers”.

The purpose of this thesis is to examine if there is a reason to fear. This is done by probing every detail of Articles 15 and 17, and their raisons d’être. Furthermore, case-law made up of judgments from the European Union’s Court of Justice, where copyright issues have stood against the freedoms of expression and information, are most carefully looked upon.

The thesis has its sole focus on EU law, which means that the freedoms only are considered as they appear in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. It also means that the Directives are treated as if they were a legal act with a direct effect and didn’t need to be implemented into the national law of each one of the Member States. Unfortunately, this is a simplification that had to be done in a thesis of this limited size.

The conclusion that is drawn at the end of the thesis, is that there is no reason to fear. The Directive will most likely not lead to limitations of the freedoms of expression and information, because the EU’s Court of Justice has in its judgments shown a great willingness to protect these fundamental rights. At the same time though, another conclusion is also reached, that Articles 15 and 17 probably won’t succeed to fulfil the purpose intended by the legislators. (Less)
Abstract (Swedish)
Under den gångna våren röstades ett nytt Copyrightdirektiv igenom i EU, vilket har rönt stor uppmärksamhet. Det rör sig om Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG. Många hävdar att direktivet riskerar att leda till inskränkningar i yttrande- och informationsfriheterna. Framför allt är det artikel 15, om skydd av presspublikationer vid onlineanvändning, och artikel 17, om skyddat innehåll som används av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll, som är de artiklar man fruktar.

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det ligger något i denna farhåga. Detta utreds... (More)
Under den gångna våren röstades ett nytt Copyrightdirektiv igenom i EU, vilket har rönt stor uppmärksamhet. Det rör sig om Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG. Många hävdar att direktivet riskerar att leda till inskränkningar i yttrande- och informationsfriheterna. Framför allt är det artikel 15, om skydd av presspublikationer vid onlineanvändning, och artikel 17, om skyddat innehåll som används av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll, som är de artiklar man fruktar.

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det ligger något i denna farhåga. Detta utreds genom att artiklarna 15 och 17 detaljstuderas och även de bakomliggande skälen för deras införande. Vidare utreds rättspraxis från EU-domstolen, i vilka tidigare fall har å ena sidan yttrandefriheten och informationsfriheten ställts mot å andra sidan upphovsrätten, och vad kan vi lära oss från dessa domslut.

Uppsatsen är uteslutande fokuserad på EU-rätt. Det är alltså enbart friheterna som de framgår av Stadgan som studeras, och EU-rättsliga direktiv behandlas i sin originalform som vore de direkt tillämpbar lag, istället för att gå in i de nationella införlivningar som skett och kommer ske. Detta är en förenkling som måste ske i en uppsats av ett sådant här begränsat format, även om det hade varit intressant att även studera, och spekulera om, hur olika medlemsstater valt, och kommer att välja, att tillämpa tidigare, och detta nya, direktiv.

Slutsatsen som nås är att det knappast finns anledning att frukta för att yttrande- och informationsfriheterna kommer inskränkas, eftersom EUdomstolen i sin tidigare praxis visat sig mycket mån om att skydda dessa grundläggande rättigheter. Samtidigt nås dock även slutsatsen att artiklarna 15 och 17 troligtvis inte kommer visa sig vara fullt så ändamålsenliga som lagstiftarna nog hoppades på när dessa artiklar skrevs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dufour, Freja LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, EU law, immaterialrätt, copyright, yttrandefrihet, informationsfrihet, upphovsrätt, upphovsrättsdirektivet, copyrightdirektivet
language
Swedish
id
8977066
date added to LUP
2019-09-16 10:31:56
date last changed
2019-09-16 10:31:56
@misc{8977066,
 abstract   = {This Spring, a new Copyright Directive has been approved by the European Union, which has drawn a lot of attention. The Directive is formally known as Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. Many people claim that this Directive may lead to limitations of the freedoms of expression and information. The Articles that people are especially worried about, are Article 15 about the “Protection of press publications concerning online uses” and Article 17 about the “Use of protected content by online content-sharing service providers”.

The purpose of this thesis is to examine if there is a reason to fear. This is done by probing every detail of Articles 15 and 17, and their raisons d’être. Furthermore, case-law made up of judgments from the European Union’s Court of Justice, where copyright issues have stood against the freedoms of expression and information, are most carefully looked upon.

The thesis has its sole focus on EU law, which means that the freedoms only are considered as they appear in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. It also means that the Directives are treated as if they were a legal act with a direct effect and didn’t need to be implemented into the national law of each one of the Member States. Unfortunately, this is a simplification that had to be done in a thesis of this limited size.

The conclusion that is drawn at the end of the thesis, is that there is no reason to fear. The Directive will most likely not lead to limitations of the freedoms of expression and information, because the EU’s Court of Justice has in its judgments shown a great willingness to protect these fundamental rights. At the same time though, another conclusion is also reached, that Articles 15 and 17 probably won’t succeed to fulfil the purpose intended by the legislators.},
 author    = {Dufour, Freja},
 keyword   = {EU-rätt,EU law,immaterialrätt,copyright,yttrandefrihet,informationsfrihet,upphovsrätt,upphovsrättsdirektivet,copyrightdirektivet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Copyrightdirektivet - Ett hot mot informationsfriheten och yttrandefriheten eller ett rimligt upphovsrättsligt skydd?},
 year     = {2019},
}