Advanced

Ömsesidigt erkännande av den europeiska arresteringsordern - En studie av rättspraxis i Sverige och Irland

Möller, Anna LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This study is based on the judicial review of a European arrest warrant in Sweden and Ireland. An arrest warrant is a judicial decision to request the surrender of a person for prosecution or enforcement of a custodial sentence. It is issued in one country and shall be executed in another without thorough examination. The European arrest warrant differs from the traditional extradition procedure in that the process takes place more efficiently.

The primary focus of the study is the view of the national courts on the principle of mutual recognition. The principle of mutual recognition is of fundamental importance in the matter of criminal law cooperation within the EU and especially in regards to the execution of the European arrest... (More)
This study is based on the judicial review of a European arrest warrant in Sweden and Ireland. An arrest warrant is a judicial decision to request the surrender of a person for prosecution or enforcement of a custodial sentence. It is issued in one country and shall be executed in another without thorough examination. The European arrest warrant differs from the traditional extradition procedure in that the process takes place more efficiently.

The primary focus of the study is the view of the national courts on the principle of mutual recognition. The principle of mutual recognition is of fundamental importance in the matter of criminal law cooperation within the EU and especially in regards to the execution of the European arrest warrant. The principle states that judicial decisions shall be recognized and enforced amongst all the member states of the EU. The foundation on which the principle lies includes the presumption that there is mutual trust between judicial authorities across all states.

In order to determine whether the presumption is correct or not it is of fundamental importance to examine how loyal national courts are in their review of the European arrest warrant. The material used in the study mainly consists of case law from each country. The conclusion is that both Swedish and Irish case law features a high level of loyalty in regards to the execution of the European arrest warrant. However, while Swedish courts are far reaching in their loyalty, Irish courts show favorability for a more comprehensive judicial review. This holds true particularly in the consideration of whether surrender is compatible with the Irish Constitution. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie handlar om den rättsliga prövningen av en europeisk arresteringsorder i Sverige och Irland. En arresteringsorder är ett rättsligt avgörande i syfte att begära överlämnande av en person för lagföring eller verkställighet av ett frihetsberövande straff. Den utfärdas i ett land och ska utan ingående prövning verkställas i ett annat. Samarbetet kring den europeiska arresteringsordern skiljer sig från det traditionella utlämningsförfarandet på så sätt att processen sker mer effektivt.

Primärt fokus för studien är de nationella domstolarnas syn på principen om ömsesidigt erkännande. Principen om ömsesidigt erkännande är grundläggande för det straffrättsliga samarbetet inom EU och särskilt ifråga om en europeisk... (More)
Denna studie handlar om den rättsliga prövningen av en europeisk arresteringsorder i Sverige och Irland. En arresteringsorder är ett rättsligt avgörande i syfte att begära överlämnande av en person för lagföring eller verkställighet av ett frihetsberövande straff. Den utfärdas i ett land och ska utan ingående prövning verkställas i ett annat. Samarbetet kring den europeiska arresteringsordern skiljer sig från det traditionella utlämningsförfarandet på så sätt att processen sker mer effektivt.

Primärt fokus för studien är de nationella domstolarnas syn på principen om ömsesidigt erkännande. Principen om ömsesidigt erkännande är grundläggande för det straffrättsliga samarbetet inom EU och särskilt ifråga om en europeisk arresteringsorder. Principen innebär att rättsliga avgöranden ska erkännas och verkställas i alla medlemsländer inom EU. Förutsättningen för efterlevnaden av denna princip är presumtionen att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan rättsliga myndigheter i de olika länderna.

För att avgöra huruvida det är riktigt att utgå från denna presumtion är det av fundamental vikt att utröna hur lojala nationella domstolar är vid prövningen av en europeisk arresteringsorder. Undersökningen bygger därför till stor del på en genomgång av rättspraxis i respektive land. Slutsatsen är att både svensk och irländsk rättspraxis kännetecknas av en hög grad av lojalitet. Medan svenska domstolar visar på en långtgående lojalitet ifråga om att verkställa arresteringsordrar tenderar dock irländska domstolar att göra en mer ingående rättslig prövning, särskilt vid fastställande av om överlämnande är förenligt med den irländska konstitutionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, EU law, straffrätt, criminal law, processrätt, criminal procedure law, europeisk arresteringsorder, european arrest warrant, ömsesidigt erkännande, mutual recognition
language
Swedish
id
8977129
date added to LUP
2019-09-16 10:29:06
date last changed
2019-09-16 10:29:06
@misc{8977129,
 abstract   = {This study is based on the judicial review of a European arrest warrant in Sweden and Ireland. An arrest warrant is a judicial decision to request the surrender of a person for prosecution or enforcement of a custodial sentence. It is issued in one country and shall be executed in another without thorough examination. The European arrest warrant differs from the traditional extradition procedure in that the process takes place more efficiently. 

The primary focus of the study is the view of the national courts on the principle of mutual recognition. The principle of mutual recognition is of fundamental importance in the matter of criminal law cooperation within the EU and especially in regards to the execution of the European arrest warrant. The principle states that judicial decisions shall be recognized and enforced amongst all the member states of the EU. The foundation on which the principle lies includes the presumption that there is mutual trust between judicial authorities across all states.

In order to determine whether the presumption is correct or not it is of fundamental importance to examine how loyal national courts are in their review of the European arrest warrant. The material used in the study mainly consists of case law from each country. The conclusion is that both Swedish and Irish case law features a high level of loyalty in regards to the execution of the European arrest warrant. However, while Swedish courts are far reaching in their loyalty, Irish courts show favorability for a more comprehensive judicial review. This holds true particularly in the consideration of whether surrender is compatible with the Irish Constitution.},
 author    = {Möller, Anna},
 keyword   = {EU-rätt,EU law,straffrätt,criminal law,processrätt,criminal procedure law,europeisk arresteringsorder,european arrest warrant,ömsesidigt erkännande,mutual recognition},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ömsesidigt erkännande av den europeiska arresteringsordern - En studie av rättspraxis i Sverige och Irland},
 year     = {2019},
}