Advanced

Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

Hoshiar Abdulrahman, Dimen LU (2019) JURM02 20191
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. The authorities have also used secret telephone tapping without the required permission. In one case, the illegal telephone tapping had been ongoing for three weeks. This raises such questions as how the intended use of telephone tapping differs to its use in practice.

The purpose of this thesis is to investigate the theoretical and practical application of secret telephone tapping in relation to The Rule of Law and to the... (More)
For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. The authorities have also used secret telephone tapping without the required permission. In one case, the illegal telephone tapping had been ongoing for three weeks. This raises such questions as how the intended use of telephone tapping differs to its use in practice.

The purpose of this thesis is to investigate the theoretical and practical application of secret telephone tapping in relation to The Rule of Law and to the right to privacy. The widespread use of telephone tapping means that the law enforcement authorities extensively obtain privacy-sensitive information, which risks resulting in the mapping of an individual's personal affairs. The main question in this thesis is therefore: Is the theoretical and practical application of secret telephone tapping in accordance with The Rule of Law and with the right to privacy in 2 chapter 6 § RF and Article 8 ECHR?

The main question in the essay is answered after Peczenik's theory of The Rule of Law is applied to the handling of secret telephone tapping. In this thesis I conclude that the theoretical application of secret telephone tapping is in accordance with The Rule of Law, even though there are some flaws which, inter alia, relate to the lack of transparency of judgments and arbitrary assessments in the Prevention Act. In the practical application, there are significant shortcomings in relation to The Rule of Law. These flaws relate to unlawful telephone tapping, for which the authorities are not held accountable for. In addition, the court's impartiality and independence can also be questioned, considering that the court has affirmed 99.4 % of all interim decisions. When comparing the theoretical and practical handling of telephone tapping, it can be concluded that the theoretical application is in stronger accordance with The Rule of Law than the practical application. (Less)
Abstract (Swedish)
De brottsbekämpande myndigheterna har i flera år mottagit hård kritik för brister i deras hantering av hemlig telefonavlyssning. Dessa brister har utgjorts av systematiska fel i myndigheternas rutiner avseende förstöring av material och underrättelse till enskild om användningen av hemlig telefonavlyssning. Myndigheterna har även använt hemlig telefonavlyssning utan erforderligt tillstånd. I ett fall hade den olovliga avlyssningen pågått i tre veckor. Detta väcker många frågor. Hur var det tänkt att hemlig telefonavlyssning skulle användas? Hur skiljer sig detta från den faktiska användningen?

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den teoretiska och praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning i förhållande till... (More)
De brottsbekämpande myndigheterna har i flera år mottagit hård kritik för brister i deras hantering av hemlig telefonavlyssning. Dessa brister har utgjorts av systematiska fel i myndigheternas rutiner avseende förstöring av material och underrättelse till enskild om användningen av hemlig telefonavlyssning. Myndigheterna har även använt hemlig telefonavlyssning utan erforderligt tillstånd. I ett fall hade den olovliga avlyssningen pågått i tre veckor. Detta väcker många frågor. Hur var det tänkt att hemlig telefonavlyssning skulle användas? Hur skiljer sig detta från den faktiska användningen?

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den teoretiska och praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och till skyddet för den personliga integriteten. Den vidsträckta användningen av tvångsmedlet innebär en omfattande upptagning av integritetskänslig information, vilket riskerar att resultera i kartläggning av enskildas personliga förhållanden. Huvudfrågeställningen i denna uppsats är därför: Är den teoretiska och praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning rättssäker och i enlighet med integritetsskyddet i 2 kap. 6 § RF och artikel 8 EKMR?

Huvudfrågan i uppsatsen besvaras efter att Peczeniks teori om rättssäkerhet tillämpats på hanteringen av hemlig telefonavlyssning. Det konstateras att den teoretiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning uppnår en tämligen hög grad av rättssäkerhet, trots att det finns vissa brister som bland annat hänför sig till avsaknaden av insyn i praxis och godtyckliga bedömningar i preventivlagen. I den praktiska tillämpningen föreligger betydande brister i rättssäkerheten. Dessa brister hänför sig till faktumet att olovliga avlyssningar har företagits, utan att makthavarna har ställts till svars för dessa handlingar. Därutöver kan även rättens opartiskhet och oavhängighet ifrågasättas, då rätten har beslutat att fastställa 99,4 % av alla interimistiska beslut. Vid en jämförelse kan det konstateras att den teoretiska tillämpningen har en högre nivå av rättssäkerhet än den praktiska tillämpningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoshiar Abdulrahman, Dimen LU
supervisor
organization
alternative title
The State Hears You: A Study on Secret Telephone Tapping in Relation to the Rule of Law and the Right to Privacy
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
allmän rättslära, jurisprudence, folkrätt, public international law, statsrätt, straffrätt, criminal law, mänskliga rättigheter, offentlig rätt, konstitutionell rätt
language
Swedish
id
8977231
date added to LUP
2019-06-11 17:24:59
date last changed
2019-06-11 17:24:59
@misc{8977231,
 abstract   = {For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. The authorities have also used secret telephone tapping without the required permission. In one case, the illegal telephone tapping had been ongoing for three weeks. This raises such questions as how the intended use of telephone tapping differs to its use in practice.

The purpose of this thesis is to investigate the theoretical and practical application of secret telephone tapping in relation to The Rule of Law and to the right to privacy. The widespread use of telephone tapping means that the law enforcement authorities extensively obtain privacy-sensitive information, which risks resulting in the mapping of an individual's personal affairs. The main question in this thesis is therefore: Is the theoretical and practical application of secret telephone tapping in accordance with The Rule of Law and with the right to privacy in 2 chapter 6 § RF and Article 8 ECHR?

The main question in the essay is answered after Peczenik's theory of The Rule of Law is applied to the handling of secret telephone tapping. In this thesis I conclude that the theoretical application of secret telephone tapping is in accordance with The Rule of Law, even though there are some flaws which, inter alia, relate to the lack of transparency of judgments and arbitrary assessments in the Prevention Act. In the practical application, there are significant shortcomings in relation to The Rule of Law. These flaws relate to unlawful telephone tapping, for which the authorities are not held accountable for. In addition, the court's impartiality and independence can also be questioned, considering that the court has affirmed 99.4 % of all interim decisions. When comparing the theoretical and practical handling of telephone tapping, it can be concluded that the theoretical application is in stronger accordance with The Rule of Law than the practical application.},
 author    = {Hoshiar Abdulrahman, Dimen},
 keyword   = {allmän rättslära,jurisprudence,folkrätt,public international law,statsrätt,straffrätt,criminal law,mänskliga rättigheter,offentlig rätt,konstitutionell rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet},
 year     = {2019},
}