Advanced

Återkallande av medborgarskap - En jämförande studie av Sverige och Danmark

Magnusson Folkesson, Agnes LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This comparative essay examines the similarities and differences between the Swedish and the Danish citizenships laws, and how the Danish citizenship revoke system would fit into Swedish legislation, considering the historical development of the citizenship in both countries.

The Swedish regulation of citizenship is historically characterized by liberalization, while the Danish is characterized by restrictiveness. This show different kinds of views on citizenship, which is of importance for the enforcement of a revoke system. Denmark’s law require that the person acquiring the citizenship must fit into the Danish society. If the person does not comply with their obligations towards the state it is important for the state to be able to... (More)
This comparative essay examines the similarities and differences between the Swedish and the Danish citizenships laws, and how the Danish citizenship revoke system would fit into Swedish legislation, considering the historical development of the citizenship in both countries.

The Swedish regulation of citizenship is historically characterized by liberalization, while the Danish is characterized by restrictiveness. This show different kinds of views on citizenship, which is of importance for the enforcement of a revoke system. Denmark’s law require that the person acquiring the citizenship must fit into the Danish society. If the person does not comply with their obligations towards the state it is important for the state to be able to revoke that persons citizenship because they no longer deserve to be a Danish citizen.

Swedish law is characterized by a different view on citizenship and it is not a requirement for citizenship that the person must fit into the Swedish society. In order to implement a revoke system in Swedish legislation there needs to be a change in constitutional law, but also in how we look at citizenship. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna komparativa uppsats undersöker de likheter och skillnader som finns mellan den svenska och danska regleringen av medborgarskap, samt huruvida återkallandeinstitutet som finns i Danmark hade lämpat sig i svensk rätt med bakgrund av den svenska och danska historiska utvecklingen av medborgarskapet.

Den svenska regleringen präglas av en liberalisering medan den danska av en restriktivitet. Detta visar på olika slags syn på medborgarskapet vilket har betydelse för tillämpningen av återkallande av medborgarskapet. Danmarks restriktiva lagstiftning gör det svårt att förvärva medborgarskap och ställer krav på att den som förvärvar det kommer passa in i det danska samhället. Om personen bryter mot sina förpliktelser gentemot staten så är... (More)
Denna komparativa uppsats undersöker de likheter och skillnader som finns mellan den svenska och danska regleringen av medborgarskap, samt huruvida återkallandeinstitutet som finns i Danmark hade lämpat sig i svensk rätt med bakgrund av den svenska och danska historiska utvecklingen av medborgarskapet.

Den svenska regleringen präglas av en liberalisering medan den danska av en restriktivitet. Detta visar på olika slags syn på medborgarskapet vilket har betydelse för tillämpningen av återkallande av medborgarskapet. Danmarks restriktiva lagstiftning gör det svårt att förvärva medborgarskap och ställer krav på att den som förvärvar det kommer passa in i det danska samhället. Om personen bryter mot sina förpliktelser gentemot staten så är det av vikt att kunna beröva dennes medborgarskap för att denne inte längre har förtjänat att vara dansk.

Svensk rätt präglas av en annan syn på medborgarskap och lagstiftningen ställer inte upp några krav på att personen ska passa in i det svenska samhället för att förvärva medborgarskap. För att ett återkallandeinstitut ska kunna genomföras i svensk rätt krävs en grundlagsändring, men också att synen på medborgarskap ändras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson Folkesson, Agnes LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
komparativ rätt, statsrätt, medborgarskap, återkallande av medborgarskap
language
Swedish
id
8977262
date added to LUP
2019-09-16 13:55:58
date last changed
2020-01-03 06:30:38
@misc{8977262,
 abstract   = {This comparative essay examines the similarities and differences between the Swedish and the Danish citizenships laws, and how the Danish citizenship revoke system would fit into Swedish legislation, considering the historical development of the citizenship in both countries. 

The Swedish regulation of citizenship is historically characterized by liberalization, while the Danish is characterized by restrictiveness. This show different kinds of views on citizenship, which is of importance for the enforcement of a revoke system. Denmark’s law require that the person acquiring the citizenship must fit into the Danish society. If the person does not comply with their obligations towards the state it is important for the state to be able to revoke that persons citizenship because they no longer deserve to be a Danish citizen.

Swedish law is characterized by a different view on citizenship and it is not a requirement for citizenship that the person must fit into the Swedish society. In order to implement a revoke system in Swedish legislation there needs to be a change in constitutional law, but also in how we look at citizenship.},
 author    = {Magnusson Folkesson, Agnes},
 keyword   = {komparativ rätt,statsrätt,medborgarskap,återkallande av medborgarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återkallande av medborgarskap - En jämförande studie av Sverige och Danmark},
 year     = {2019},
}