Advanced

Återförsäljares skydd vid avtals upphörande - En undersökning av återförsäljares rätt till skälig uppsägningstid och avgångsvederlag enligt svensk rätt

Humble, Christian LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In order to obtain as high sales on their products as possible, companies may be interested in trying to establish and sell their products in new markets. In cases where the company lacks financial muscles to manage the establishment itself or lack knowledge of the market, an intermediary can be hired to manage the establishment. Usually, the intermediary is a commercial agent or a distributor who has greater knowledge of the market in question than the company.

In their function as intermediaries there is no great difference between a commercial agent and a distributor. There is, however, an important legal difference, namely that the commercial agent acts on behalf of the principle, whilst the distributor, on the other hand, acts on... (More)
In order to obtain as high sales on their products as possible, companies may be interested in trying to establish and sell their products in new markets. In cases where the company lacks financial muscles to manage the establishment itself or lack knowledge of the market, an intermediary can be hired to manage the establishment. Usually, the intermediary is a commercial agent or a distributor who has greater knowledge of the market in question than the company.

In their function as intermediaries there is no great difference between a commercial agent and a distributor. There is, however, an important legal difference, namely that the commercial agent acts on behalf of the principle, whilst the distributor, on the other hand, acts on its own behalf.

If the company terminates the contractual relationship with the commercial agent or the distributor, the question about a notice period and indemnity for goodwill is raised. Commercial agents are guaranteed protection, by law, in the form of a notice period and indemnity for goodwill. However, in regard to the distributor, there is no law, which ensures a notice period or indemnity for goodwill.

It is therefore hard to determine what applies to the distributors' right to notice and indemnity for goodwill. The purpose of this thesis is to examine the distributors' right to notice and indemnity for goodwill. Within the framework of the essay, two questions are asked. The first question is; under what conditions and to what extent are the provisions of the Swedish Commercial Agents Act analogously applicable to distributors. The second question of this thesis is what are the arguments for entitling a distributor a notice of termination and indemnity for goodwill at termination of the agreement.

The conclusions presented in this thesis are that the Swedish Supreme Court is reluctant to apply the provisions of the Commercial Agents Act analogously to distributors but that distributors are nevertheless entitled to a notice period. The thesis concludes by presenting two options for how distributors and legislators can relate to the uncertain legal position. (Less)
Abstract (Swedish)
I syfte att få så hög avsättning på sina produkter som möjligt kan företag vara intresserade av att försöka etablera och sälja sina produkter på nya marknader. I fall då företaget saknar ekonomiska muskler för att sköta etableringen själva eller saknar kännedom om marknaden kan en mellanman anlitas för att sköta etableringen. Vanligtvis är mellanmannen en handelsagent eller en återförsäljare som har större kunskap om marknaden i fråga än huvudmannen.

Skillnaden mellan en handelsagent och en återförsäljare är i praktiken inte så stor. Det finns dock en viktigt juridisk skillnad, nämligen att handelsagenten handlar i annans namn, för annars räkning medan återförsäljare handlar i eget namn och för egen räkning.

Säger företaget upp... (More)
I syfte att få så hög avsättning på sina produkter som möjligt kan företag vara intresserade av att försöka etablera och sälja sina produkter på nya marknader. I fall då företaget saknar ekonomiska muskler för att sköta etableringen själva eller saknar kännedom om marknaden kan en mellanman anlitas för att sköta etableringen. Vanligtvis är mellanmannen en handelsagent eller en återförsäljare som har större kunskap om marknaden i fråga än huvudmannen.

Skillnaden mellan en handelsagent och en återförsäljare är i praktiken inte så stor. Det finns dock en viktigt juridisk skillnad, nämligen att handelsagenten handlar i annans namn, för annars räkning medan återförsäljare handlar i eget namn och för egen räkning.

Säger företaget upp avtalsförhållandet med handelsagenten/återförsäljaren aktualiseras frågan om uppsägningstid och avgångsvederlag. Handelsagenter tillförsäkras skydd i form av uppsägningstid och avgångsvederlag genom lag. För återförsäljaren saknas dock särskild lag som tillförsäkrar uppsägningstid och avgångsvederlag.

Det är därför inte lätt att avgöra vad som gäller angående återförsäljares rätt till uppsägningstid och avgångsvederlag. Syftet med denna uppsats är att undersöka återförsäljares rätt till uppsägningstid och avgångsvederlag. Inom ramen för uppsatsen syfte ställs två frågeställningar upp. Dels under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning HaL:s bestämmelser om uppsägningstid och avgångsvederlag ska vara analogt tillämplig på återförsäljare, dels vilka argument som talar för- och emot att återförsäljare ska ha rätt till uppsägningstid och avgångsvederlag vid avtalets upphörande.

Slutsatserna som presenteras i uppsatsen är att HD är obenägna att tillämpa bestämmelserna analogt på återförsäljare men att återförsäljare ändå har rätt till uppsägningstid. Uppsatsen avslutas med att presentera två alternativ för hur återförsäljare och lagstiftare kan förhålla sig till rättsläget, som enligt min mening är oklart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Humble, Christian LU
supervisor
organization
alternative title
The Distributor right to time of notice and indemnity for goodwill
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8977490
date added to LUP
2019-06-17 14:23:13
date last changed
2019-06-17 14:23:13
@misc{8977490,
 abstract   = {In order to obtain as high sales on their products as possible, companies may be interested in trying to establish and sell their products in new markets. In cases where the company lacks financial muscles to manage the establishment itself or lack knowledge of the market, an intermediary can be hired to manage the establishment. Usually, the intermediary is a commercial agent or a distributor who has greater knowledge of the market in question than the company.

In their function as intermediaries there is no great difference between a commercial agent and a distributor. There is, however, an important legal difference, namely that the commercial agent acts on behalf of the principle, whilst the distributor, on the other hand, acts on its own behalf.

If the company terminates the contractual relationship with the commercial agent or the distributor, the question about a notice period and indemnity for goodwill is raised. Commercial agents are guaranteed protection, by law, in the form of a notice period and indemnity for goodwill. However, in regard to the distributor, there is no law, which ensures a notice period or indemnity for goodwill.

It is therefore hard to determine what applies to the distributors' right to notice and indemnity for goodwill. The purpose of this thesis is to examine the distributors' right to notice and indemnity for goodwill. Within the framework of the essay, two questions are asked. The first question is; under what conditions and to what extent are the provisions of the Swedish Commercial Agents Act analogously applicable to distributors. The second question of this thesis is what are the arguments for entitling a distributor a notice of termination and indemnity for goodwill at termination of the agreement.

The conclusions presented in this thesis are that the Swedish Supreme Court is reluctant to apply the provisions of the Commercial Agents Act analogously to distributors but that distributors are nevertheless entitled to a notice period. The thesis concludes by presenting two options for how distributors and legislators can relate to the uncertain legal position.},
 author    = {Humble, Christian},
 keyword   = {förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återförsäljares skydd vid avtals upphörande - En undersökning av återförsäljares rätt till skälig uppsägningstid och avgångsvederlag enligt svensk rätt},
 year     = {2019},
}